Swedish

Viktigt återkallande av följande mätinstrument Fluke T110, T130 och T150 T-pol Tester

Kära kund,

Fluke Corporation har identifierat ett säkerhetsfel som påverkar vissa serienumer av Fluke T110, T130, och T150 Två-poliga testinstrument (“T-Pole Testers”). Som förebyggande åtgärd har Fluke beslutat att säkerhetsåterkalla alla nedan berörda instrument och ersätta dessa med nya, motsvarande produkter.

Vi är hoppas det inte medför allt för stora problem för er, säkerheten för våra kunder går alltid först.

Följande Två-polstestare återkallas och byts ut (“Recalled Testers”):

ModellnamnTillverkningsdatumSerienummer börjarSerienummer slutar
FLUKE-T110t.o.m juli 20182157000
or
21570000
4352999
or
43529999
FLUKE-T110/VDEt.o.m juli 2018
FLUKE-T130t.o.m juli 2018
FLUKE-T130/VDEt.o.m juli 2018
FLUKE-T150t.o.m juli 2018
FLUKE-T150/H15t.o.m juli 2018
FLUKE-T150/VDEt.o.m juli 2018
FLUKE-T150VDE/H15t.o.m juli 2018

T90 påverkas inte av denna återkallelse. Vi vill påpeka att alla T110, T130, and T150 T-Pole Testers som är levererade från Fluke efter August 28th, 2018 och med serienummer högre än det som visas här ovan på verkas INTE av detta meddelande.

Vänligen SLUTA omedelbart att använda din T-Pole Tester och följ återkallnings proceduren nedan.

Beskrivning av säkerhetsproblemet

Det har fastställts att vissa återkallade testare kan uppleva för tidigt avbrott i förbindningskabeln under upprepade böjningar. Nyligen genomförda experiment från Fluke har visat en stor spridning i antalet böjningar innan problemen uppstår på de testare i produktionsserien. Det betyder att vissa mätsladdar visat kort livslängd, vilket Fluke inte accepterar.

Vidare kan kabeln gå sönder utan varning, och riskera att instrumentet blir farligt att använda. Den primära funktionen hos en T-Pole Tester är att detektera närvaro eller frånvaro av spänning för att bestämma om det är säkert att röra en elektrisk installation och börja arbeta. Det har viat sig att de tillverkade Testarna inte klarar böjningsprovet och därför återkallas och byts ut. Fluke accepterar inte den kortare livslängden på vissa av de tillvekarde enheterna.

En felaktig testsladd kan leda till elektriska stötar eller ljusbåge som en följd av felaktigt mätvärde, vilket kan leda till skada eller till och med dödsfall. På grund av denna risk, vänligen SLUTA omedelbart att använda din T-Pole Tester och följ återkallnings proceduren nedan.

Våra FoU-, kvalitets- och säkerhetsavdelning har kvalificerat en ny kabel som ska användas i T-Pole Testers, vilket gör dem mer robusta. Dessutom har vi nu genomfört ytterligare förbättringar av spänningsavlastningen som förbättrar kabelstyrkan. Test av dessa nya förändringar har visat förbättringar i kabelförhållandet. Från och med den 28 augusti 2018 har dessa förbättringar genomförts i produktionen av T-Pole Tester-produktfamiljen.

Utbyte av produkten

Sluta omedelbart att använda din Tester om den skall återkallas. Skicka tillbaka din återkallade Tester till Fluke utan kostnad för utbyte till ny mostvarande Tester.

När ni skickat in ditt återkallade instrument enligt instruktionen, kommer Fluke skicka en ny motsvarande Tester av samma modell nummer. Som tack får ni även 1-års förlängd garanti från ordinarie 2-år, till 3 år genom att registrera produkten på webben: www.fluke.com/registration.

Alla returnerade produkter kommer att hamna hos Flukes Servicecenter i Eindhoven, Nederländerna.

Detta behöver du göra

På denna sida fyller du i formuläret:

  1. Namn och returadress
  2. Hur många T110, T130 och/eller T150 Återkallade Testare du äger.

Fluke kommer att skicka en förtryckt adress/leveransetikett med betald frakt, till varje instrument, som sätts på paketet.

Tack för din förståelse inför detta och din medverkan till att Fluke inte accepterar att ev. felaktiga instrument kommer ut på marknaden.