Swedish

Säkerhetsmeddelande och återkallning av Fluke BC1735/EELV nätadapter

Bästa Fluke-kund:

Fluke återkallar frivilligt vissa BC1735/EELV nätadaptrar som används med en Fluke-1735 effektloggern. Fluke har fastställt att i vissa fall husets kan fästpunkter till BC1735/EELV-nätadaptrar som levererats mellan 2014-04-01 och 2014-06-24 vara lösa, vilket kan leda till att huset öppnar sig. Denna risk kan resultera i elektriska stötar som kan orsaka allvarliga personskador.

Alla nätadaptrar av modellen BC1735/EELV med datumkodsstämpel 03140 påverkas av återkallningen. Om datumkoden för din nätadapter har ett "N" framför koden (N03140), har din adapter omarbetats och berörs INTE av återkallelsen./p>

Fluke enhet #Modell och beskrivningDatumkodsstämpel
4144616BC1735/EELV, UNIVERSELL LADDARE FÖR LÅGENERGIBATTERI03140

Observera att Fluke-1735 effektloggerenhet inte berörs av återkallelsen utan endast tillhörande strömadaptern berörs. Fluke-1735 effektloggermodeller och serienummer som eventuellt levererats tillsammans med en berörd nätadapter visas i tabellen nedan, inte alla produkter inom områdena nedan berörs.

Fluke enhet #Modell och beskrivningStart på serienummerintervallSlut på serienummerintervall
2583398FLUKE-1735, EFFEKTLOGGER - ANALYSS1416 34661 B6S1420 34795 B6
S1422 34804 B6S1422 34883 B6
S1425 34892 B6S1428 34965 B6
2726673FLUKE-1735/RS, EFFEKTLOGGER - ANALYS, RS VERSION, # 636-2809S1420 34796 B6S1420 34803 B6
S1422 34884 B6S1422 34891 B6

För att avgöra om din Fluke-1735 effektlogger BC1735/EELV nätadapter berörs, leta efter datumkoden "03140" ingraverat på sidan av adaptern, så som visas på bilden nedan.

BC1735/EELV nätadapter

BC1735/EELV nätadapter

VIKTIGT: Använd skyddsutrustning (PPE), t.ex. isolerade gummihandskar för att ta bort adaptern från vägguttaget före besiktning eftersom nätadapterns övre lucka kan lossa och/eller förskjutas.

Sluta använda alla enheter med datumkoden 03140 omedelbart. Förstöra och kassera den defekta nätadaptern och begära ersättning enligt anvisningarna nedan.

Beskrivning av problemet

Fluke har fastställt att i vissa fall husets kan fästpunkter till BC1735/EELV-nätadaptrar som levererats mellan 2014-04-01 och 2014-06-24 vara lösa, vilket kan leda till att huset öppnar sig. Denna risk kan resultera i elektriska stötar som kan orsaka allvarliga personskador.

Åtgärder

Klicka på denna länk för att registrera din berörda nätadapter online som en del av återkallningen. När informationen är komplett och du klickar på "skicka", kommer en ny nätadapter att skickas till dig. Observera att endast nätadaptern själv berörs av återkallandet.

Vi har beslutat att vidta dessa åtgärder eftersom vi lägger stor vikt vid våra kunders säkerhet och vårt kvalitetsrykte. Vi ber om ursäkt för det besvär vi orsakat på grund av denna åtgärd.