Swedish

Säkerhetsåterkallning Fluke 707EX egensäkra mA-kalibrator

Februari 2017

Bästa Fluke-kund:

Fluke återkallar på eget initiativ vissa 707Ex egensäkra mA-kalibratorer som levererades mellan 1 mars 2016 och 31 november 2016. De Fluke-artikelnummer och serienummer som berörs anges i tabellen nedan.

Fluke-artikelnummerBeskrivningSerienummerintervall som berörs
2032187FLUKE-707EX,MA KALIBRATOR3435000 – 3710000
4017176FLUKE-707EX/RS, FLUKE-707EX, MA KALIBRATOR, RS#454-7266

Serienummer inom intervallet ovan som dessutom är markerade i batteriluckan med servicevarningsnummer SA2909 påverkas INTE av denna återkallning. Bilderna nedan visar var du hittar produkternas modell, serienummer och servicevarningsetiketter.

* Om serienumret saknas eller inte kan läsas berörs din produkt av denna återkallning. Följ instruktionerna för återkallning nedan.

Om du äger en av dessa mA-kalibratorer som berörs ska du sluta använda den och skicka tillbaka den till Fluke. Om det är någon annan som i första hand använder Flukes 707EX egensäkra mA-kalibrator, eller är ansvarig för hantering av meddelanden om återkallning, ber vi dig vidarebefordra den här informationen till lämpliga personer inom din organisation.

Beskrivning av problemet

Produkten har utformats för användning i farliga områden. Detta är områden där potentiellt lättantändliga eller explosiva ångor kan förekomma. Dessa områden hänvisas till som "hazardous (classified) locations (riskplatser (klassificerade)) i USA, som "Hazardous Locations (Riskplatser) i Kanada, som "Potentially Explosive Atmospheres" (Potentiellt explosiva atmosfärer) i Europa och som "Explosive Gas Atmospheres" (Potentiellt explosiva atmosfärer) i de flesta andra länder. Kallas häri för ”farlig plats”.

Det är risk för att mantlingarna som avskärmar vissa kritiska kretskortskomponenter inuti kalibratorn inte är tillräckligt applicerade. Dessa mantlingar utgör skyddsåtgärder som är nödvändiga för produktens certifiering för användning i en potentiellt explosiv miljö. Det finns två olika mantlingar som appliceras under tillverkningen av denna produkt och Fluke har identifierat problem med de båda.

Den första mantlingen är en konform beläggning som begränsar komponenternas exponering för yttre källor.

Den andra mantlingen är en kapslingsmassa som hindrar explosiv gas från att tränga in i relähöljet om en relätätning läcker. Reläet utgör en potentiell antändningskälla om den andra mantlingen inte är ordentligt applicerad.

Otillräcklig applicering av dessa mantlingar kan resultera i en exponerad antändningskälla på en farlig plats.

Åtgärder

Sluta omedelbart använda den berörda Fluke 707EX egensäkra mA-kalibratorn.

Följ instruktionerna nedan.

Klicka på den här länken för att kontakta ditt lokala servicecenter.

Vi har beslutat att vidta dessa åtgärder eftersom vi lägger stor vikt vid våra kunders säkerhet och vårt kvalitetsrykte. Vi ber om ursäkt för det besvär vi orsakat på grund av denna åtgärd.