Swedish

Testkabelsats, spänningstestkabel 3-fas + N, följer med Fluke 173x, 174x elkvalitetsloggar och 3540FC strömövervakningsenhet

VIKTIG SÄKERHETSVARNING – LÄS!

Bästa Fluke-kund:

Den här viktiga säkerhetsvarningen gäller elkvalitetsloggar i 173x-serien (modeller: Fluke-1730, Fluke-1732, Fluke-1734, Fluke-1736 och Fluke-1738) och 174x-serien (modeller: Fluke-1742, Fluke-1746 och Fluke-1748) samt 3540FC strömövervakningsenhet. Fluke vill på detta sätt varna användare för en allvarlig risk för personskada eller dödsfall.

Fluke har fastställt att viss felaktig användning av testkabelsats 3PHVL-1730 eller 3PHVL-1730-5M spänningstestkabel 3-fas + N, som följer med 173x-serien, 174x-seriens elkvalitetsloggar och 3540FC strömövervakningsenhet, kan utsätta användarna för farliga förhållanden och utgöra en risk för allvarlig personskada eller dödsfall.

Testkablarna uppfyller visserligen kraven i gällande säkerhetsstandarder, men användare kan felkoppla kablarna vid spänningsanslutningar med testkabelsatsen vid anslutning till en logg. I diagrammen nedan finns exempel på felkopplingar.

Även om de eventuella felkopplingar som visas nedan kan tyckas självklara för utbildad personal, kan en sådan felkoppling resultera i en fas-till-fas eller fas-till-neutral kortslutning, vilket kan orsaka en ljusbågeexplosion som utgör en risk för allvarliga personskador eller dödsfall.

Exempel på möjliga felkopplade spänningsanslutningar, som resulterar i en kortslutning (SPÄNNINGSANSLUTNINGSFEL VISAS NEDAN MED ETT RÖTT "X"):

174X-serien, felaktig 3-fasanslutning av testkabeln


17X-serien, felaktig 3-fasanslutning av testkabeln
3-fas, neutral till fas, kortslutning


17X-serien, felaktig 3-fasanslutning av testkabeln
3-fas-till-fas, kortslutning
 

173X-serien och 3540FC, felaktig 3-fasanslutning av testkabeln


173X-serien och 3540FC, felaktig 3-fasanslutning av testkabeln
3-fas, neutral till fas, kortslutning


173X-serien och 3540FC, felaktig 3-fasanslutning av testkabeln
3-fas-till-fas, kortslutning
 

VAR FÖRSIKTIG FÖR ATT UNDVIKA ALLA FELKOPPLADE KABELKONFIGURATIONER.
Fluke uppmanar dig att sluta använda kabelsatsen "spänningstestkabel 3-fas + N" och kontakta Fluke för att få en kostnadsfri kabelsats som ersättning. Ersättningssatsen innehåller raka banankontakter i stället för staplingsbara kontakter.

För att underlätta att spänningssätta loggern från mätkontakterna innehåller ersättningssatsen dessutom tillbehör till kortslutningsbygel med både en stapelbar anslutning och en rak banankontakt. Ersättningssatsens konfiguration eliminerar risken för att felkoppla kontakterna. Se nedan.

Installerad ersättningssats med testkablar.


Installerad ersättningssats med testkablar

Vad du behöver göra:

  1. Klicka på den här länken och fyller i formuläret för att få en ersättningssats, inklusive modell- och serienummer för de av dina elkvalitetsloggar som påverkats. Ersättningssatsen med testkablar skickas från Fluke inom ungefär sex veckor efter mottagen beställning.
  2. När du tagit emot den nya testsladdsatsen kan du klippa itu de gamla testsladdarna och kassera dem.

Hos Fluke har säkerhet högsta prioritet, och vi ber om ursäkt för eventuella besvär det här meddelandet kan orsaka. Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor:

Fluke Corporation
Fluke-Info@Fluke.com
Tel: 1 (800) 443-5853