Swedish

Säkerhetsmeddelande: Digitala multimetrar i Fluke 8X V-serien

Bästa Fluke-kund!

Fluke Corporation har upptäckt ett potentiellt säkerhetsproblem som berör vissa digitala multimetrar: Fluke 83V, 87V och 88V (digitala multimetrar i Fluke 8x V-serien).

Som en förebyggande åtgärd har Fluke bestämt att uppmärksamma kunder om det potentiella säkerhetsproblemet och ber användare att utföra en enkel kontroll för att bekräfta att enheten inte har påverkats av det potentiella säkerhetsproblemet.

BESKRIVNING AV PROBLEMET:

Digitala multimetrar i Fluke 8x V-serien som har ett serienummer inom följande intervall kan ha plastmaterial i COM-ingångskontakten. I enskilda fall har plastmaterialet helt täckt en sida av ingångskontakten, vilket hindrar den från att få ordentlig kontakt.  Detta har observerats vid specifika lägen av testkabelkontakten i ingångskontakten när den används med TL75-testkablar med ”split core” som medföljer vissa regionala varianter av produkten.  Om en digital multimeter i Fluke 8x V-serien används för att bekräfta frånvaro av spänning1 kan detta resultera i en icke-farlig spänningsavläsning när farlig spänning finns, vilket skapar en potentiell säkerhetsrisk.

Följande digitala multimetrar i Fluke 8x V-serien är potentiellt berörda:

ModellnamnItemTillverkningsdatumSerienummer från och medSerienummer till och med
87V/I410/L21551011137 juni 2019–26 augusti 20214628000155370001
FLUKE-83-5/EUR3947847
FLUKE-83-5/RS2158371
FLUKE-87-52074974
FLUKE-87-5/E2K/EUR3947864
FLUKE-87-5/EUR3947858
FLUKE-87-5/RS2158367
FLUKE-87V/IMSK3448783
FLUKE-88-5/A KIT2117440
FLUKE-88-5/A/RS2421338
IB875KEUR5195050
IB875L5134096
IB875M5134107

1  Observera att i enlighet med nationella standarder som generellt gäller i Europa ska bekräftande av frånvaro av spänning innan arbete i miljöer med farlig spänning utföras med ett tvåpoligt testinstrument och inte en digital multimeter, alla andra säkerhetskrav gäller.

ÅTGÄRD KRÄVS: 

Fluke ber att alla användare av en digital multimeter i Fluke 8x V-serien med ett serienummer inom ovan intervall utför följande steg för att bekräfta att deras multimeter inte är berörda av säkerhetsproblemet. Vi beklagar det här och ber om ursäkt för eventuella problem det medför för dig men din säkerhet är vår högsta prioritet.

A.   Hitta serienumret på din produkt

Säkerhetsmeddelande angående Fluke 8x V – Plats för serienummer

Om du inte hittar serienumret på din digitala multimeter i Fluke 8x V-serien, eller om serienumret inte är giltigt ska du utföra åtgärderna som står i paragraf B och C nedan i detta säkerhetsmeddelande.   

Alla relaterade modeller med ett serienummer som inte visas i tabellen ovan är inte berörda av detta säkerhetsmeddelande.

B.   Testprocedur
Digitala multimetrar i Fluke 8x V-serien som har ett serienummer inom intervallet ovan måste kontrolleras för att bedöma om de är berörda av det potentiella säkerhetsmeddelandet enligt följande:
 1. Ställ in multimetern till Ohm Ω.
  Säkerhetsmeddelande angående Fluke 8x V – Placering av reglage för Ohm
 2. För in den svarta testkabeln i COM-uttaget enligt bilden. Använd den röda testkabeln för att säkerställa att den svarta kabeln inte förs in hela vägen in.  Detta gör att kontakten på testkabelkontakten passas in med källan till det potentiella plastmaterialet för att säkerställa effektiv detektering.
  Säkerhetsmeddelande angående Fluke 8x V – Kompensering av svart testkabel
 3. För in den röda testkabeln hela vägen in och lämna den svarta kabeln förhöjd.
  Säkerhetsmeddelande angående Fluke 8x V – Kompensering av svart testkabel med röd testkabel införd
 4. Kortslut på ett säkert sätt testkablarnas rena probspetsar tillsammans för att bevara kontinuitet genom hela testet.  Det är viktigt att bibehålla kontakt genom hela testet.
  Säkerhetsmeddelande angående Fluke 8x V – Kortsluta testkablarna på ett säkert sätt
 5. Ta tag i kabeln på den svarta testkabeln och rotera långsamt testkabelkontakten i COM-uttaget ett helt varv åt vardera håll utan att fästa den i uttaget. Notera avläsningen på displayen medan du roterar testkabelkontakten.
  Säkerhetsmeddelande angående Fluke 8x V – Rotera svart testkabel
  1. Om multimetern fungerar korrekt kommer den att kontinuerligt avläsa ett mätvärde på under 0,5 Ohm.  Om enheten fungerar korrekt behöver inga ytterligare åtgärder utföras då enheten inte är berörd.
   Säkerhetsmeddelande angående Fluke 8x V – Korrekt Ohm-avläsning
  2. Om avläsningen på displayen är OL i Ohm eller över 0,5 Ohm ska du sluta använda din multimeter och följa instruktionerna nedan för att boka service för din multimeter.
   Säkerhetsmeddelande angående Fluke 8x V – OL visas på Ohm-display
Titta gärna på den här videodemonstrationen av testproceduren.

Kontakta Flukes tekniska support om du har några frågor, bekymmer eller inte är bekväm med att utföra testet själv.

C.   Registrera din enhet för kostnadsfri reparation
Om du har upptäckt ett problem med din multimeter under testet ovan ska du registrera din berörda produkt för service via registreringslänken nedan.

Ange alla dina kontaktuppgifter, inklusive e-postadress och leveransadress.

Vi hoppas kunna skicka dig en förbetald fraktetikett för returen för reparation av din berörda produkt inom en till tre arbetsdagar. Vänligen använd eget packmaterial för försändelsen (packmaterial som innehåller farligt material eller är märkt med varningar om farligt gods ska ej användas). När din produkt har reparerats skickas den till din leveransadress. 

Registrera din berörda produkt

Hos Fluke har säkerhet högsta prioritet, och vi ber om ursäkt för eventuella besvär det här meddelandet kan orsaka.

Anmärkning – Testkablar

Testkablarna från Fluke med utformandet ”lyktformade fjädrar”2 fullt iförda har uppvisat att kunna upprätthålla tillräcklig kontakt för att förhindra det potentiella säkerhetsproblemet. Om din multimeter behöver service för det här problemet men inte kan skickas in omedelbart kan du fortsätta använda multimetern med testkablarna från Fluke med utformandet ”lyktformade fjädrar” tills dess att enheten kan skickas in för service.  Se bilder. Alla andra säkerhetskrav för användning av digitala multimetrar och testkablar gäller självklart fortfarande.

 
Säkerhetsmeddelande angående Fluke 8x V – Lyktutformad testkabelSäkerhetsmeddelande angående Fluke 8x V – Lyktutformad testkabel
Testkabel med utformandet ”lyktformade fjädrar”Testkabel med utformandet ”split core”
2 Alla Fluke TL75- och TL175-testkablar som säljs separat som tillbehör är testkablar med utformandet ”lyktformade fjädrar”.

Anmärkning – Åtgärdade enheter

Enheter med ett serienummer inom intervallet där problemet har åtgärdats före leverans eller via service har ett blått eller grönt klistermärke i batterifacket och på enhetens förpackning:

Säkerhetsmeddelande angående Fluke 8x V – Plats för klistermärke som innebär att problemet har åtgärdats

Tack

Vi ber om ursäkt för eventuella olägenheter som har orsakats av den här åtgärden. Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor.