Swedish

Fluke 17XX – återkallelse av kablar med fyra ledare

SÄKERHETSVARNING! LÄS!
Viktig återkallningsinformation om
FLUKE-17XX – platt spänningstestkabel med tre faser och nolla

Bästa Fluke-kund!

Fluke Corporation har identifierat ett säkerhetsproblem som påverkar platta FLUKE-17XX-spänningstestkablar med tre faser och nolla som har tillverkats från april 2021 till och med november 2021 (”återkallade kablar”). De återkallade kablarna säljs separat som kabelersättningssatsen 3PHVL-17XX och ingår i följande satser:

  • Fluke-3540 strömövervakningsenheter
  • Effektloggare i 173x-serien
  • Elkvalitetsloggare i 174x-serien
  • Elkvalitetsanalysatorer i 177x-serien

Fluke har beslutat sig för att återkalla alla återkallade kablar och ge alla berörda kunder ersättningskablar utan kostnad.

Innan du använder de kablar som är beskrivna ovan läser du igenom informationen i den här säkerhetsvarningen för att avgöra om du äger några återkallade kablar och vilka åtgärder du i så fall måste vidta för att få ersättningskablar. Du bör göra det oavsett om du har haft problem med kablar eller inte.

Vi beklagar det här och ber om ursäkt för eventuella problem det medför för dig men din säkerhet är vår högsta prioritet.

De återkallade kablarna har datumkoder inom följande intervall:

ModellnamnTillverkningsdatumStartdatumkodSlutdatumkod
FLUKE-17XX – platt spänningstestkabel med tre faser och nollaApril 2021 – november 202121-0421-11 (till och med)

Kablar med datumkoder utanför intervallet ovan berörs INTE av återkallelsen. Kablar utan datumkoder eller där datumkoderna inte kan läsas bör betraktas som att de berörs av återkallelsen.

A. Placering av produktdatumkoder

Kabeldatumkoderna finns på höljena på kablarna och visas med två tryckta datumhjul. Det första hjulet anger år med två siffror och det andra hjulet anger månadsnummer. I bilden nedan visar till exempel ”21” och ”11”, vilket motsvarar november 2021 och anger att den här kabeln är berörd av återkallelsen.

1.1: årshjul, berörd position i rött.

1.2: månadshjul, berörda positioner i rött.

Datumhjulen är små och kan vara svåra att läsa med blotta ögat. Om det behövs använder du ett förstoringsglas eller en mobiltelefonkamera till att läsa datumhjulen. Kablar med datumkoder som inte kan lösas bör betraktas som att de berörs av den här återkallelsen.

Vissa kablar kan i stället ha en tryckt kod på den längre änden av L1/A-sladden. Koden har en tillverkarkod följt av månad med två siffror och år med två siffror. I bilden nedan visas till exempel ”07/13”, vilket motsvarar juli 2013. Kablar med den typen av datumkod påverkas den inte av den här återkallelsen.

2.1: tillverkarkod.

2.2: månad med två siffror.

2.3: år med två siffror.

B. Beskrivning av säkerhetsproblemet

Ett problem har identifierats där de svarta formpressade plastisolatorer som täcker anslutningarna till nollbanankontakter på den här kabelsatsen som är tillverkade inom ett kort datumintervall är spröda och kan spricka.  Sprickorna kan uppstå under fabriksmonteringsprocessen eller genom påfrestningar som kan förväntas vid normal drift och rimlig användning. Sprickorna kan vara mycket svåra att se med vanliga inspektionsmetoder och kan sträcka sig från banankontaktshöljet in i det område på kontakten som hålls i handen.  Om det finns sprickor kan det leda till ljusbågar mellan spänningstransienten i nätströmsledaren och användaren, vilket leder till stötar från farliga noll- eller fasledare.  Dessutom kan sprickorna sprida sig och leda till ytterligare skador som kan exponera metalldelarna i kontakten, vilket kan leda till direktkontakt.

C. Korrigerande åtgärd

Sluta OMEDELBART använda alla återkallade kablar. Registrera dina återkallade kablar enligt instruktionerna nedan och gör kablarna obrukbara genom att skära av dem på mitten. Du kommer att få bekräfta att du har förstört dina återkallade kablar under registreringen. Din återkallade kablar ersätts utan kostnad.

D. Vad du ska göra nu

Registrera dina återkallade kablar

Följ instruktionerna för att registrera dina återkallade kablar. Ange alla dina kontaktuppgifter, inklusive e-postadress och leveransadress. Vi skickar ersättningskablar till dig utan kostnad.

Vi ber verkligen om ursäkt för det besvär vi orsakat på grund av denna åtgärd.

Med vänliga hälsningar

Paul Feenstra