Swedish

Nya Fluke ii910 Precision Acoustic Imager kan detektera elektriska urladdningar

September 2020

S0908/FL

Nya Fluke ii910 Precision Acoustic Imager kan detektera elektriska urladdningar

Team kan arbeta säkrare och hitta luft-, gas- och vakuumläckage med större känslighet

Med hjälp av nya Fluke™ ii910 Precision Acoustic Imager går det att detektera koronaurladdningar och partiella urladdningar på ett säkert avstånd på upp till 120 meter. Team kan arbeta säkert, minimera risken för bränder och bidra till att minska antal driftstopp. Fluke™ ii910 har även högre känslighet för detektering av läckage i trycklufts-, gas- och vakuumsystem. Det kan minska antalet driftstopp, som kan kosta upp till 1 000 euro i minuten.

Normala rutiner – ingen utbildning krävs

Detektering av elektriska urladdningar och läckagekontroll kan utföras som del av de normala underhållsrutinerna. Med hjälp av den handhållna enheten går det snabbt att hitta fel visuellt på säkert avstånd och registrera informationen för senare analys. Det går enkelt att detektera även små läckage med lågt tryck eller låg densitet. Den intuitiva användningen av den robusta ii910 innebär att det inte krävs någon utbildning – den är enkel att lära sig och lätt att använda. Tekniker kan använda det intuitiva gränssnittet till att isolera ljudfrekvensen för läckage och filtrera bort bakgrundsljud även i bullriga miljöer.

Snabb och visuell läckage- och urladdningsdetektering

Den robusta handhållna Fluke ii910 har en LCD-pekskärm på 7 tum där en SoundMap™-karta överlagras på en visuell bild för snabb detektering av urladdningar och läckage i frekvensintervallet 2–100 kHz. Den inbyggda mikrofonerna används till att omvandla ultraljudssignaler till tydliga visuella bilder på den bakgrundsbelysta pekskärmen. Det går att överföra mätdata via en inbyggd USB-C-kontakt direkt till dator, där det sedan går att överföra den till Machine Learning PDQ Mode™ Reporting Platform. Genom att göra det får du tillgång till den viktigaste informationen om den partiella urladdningen, inklusive identifiering av typ av partiell urladdning. Med ii910 kan du spela in videofilmer i upp till fem minuter och den har en batterilivslängd på minst sex timmar.

Mervärde för kraftproduktion, -försörjning och -underhåll

Med hjälp av Flukes innovativa SoundSight™-teknik är det enkelt att hitta koronaurladdningar och partiella urladdningar. Fluke ii910 är avsedd för tekniker som arbetar med högspänning inom kraftproduktion och -försörjning eller med industriell högspänningsutrustning. Den har mer avancerad detektering än standardultraljudsverktyg men samma visuella prestanda som dyrare UV-kameror. Den kan användas till att detektera, hitta och visa visuella rapporter och allvarighetsbedömningar av koronaurladdningar och partiella urladdningar. Tekniker på produktionsanläggningar kan isolera ljudfrekvensen för läckage och filtrera bort bakgrundsljud även i bullriga miljöer. Tekniker som utför industriellt underhåll kan identifiera läckage på säkert avstånd avsevärt snabbare än med traditionella diagnostiska metoder, även under perioder med hög produktionskapacitet.

Mer information om nya Fluke ii910 Precision Industrial Imager finns på www.fluke.com.

Mer information om alla Flukes produkter finns på www.fluke.com.

- SLUT -

Om Fluke
Fluke Corporation grundades 1948 och är världsledande inom kompakta, professionella, elektroniska testverktyg och programvara för mätning och tillståndsövervakning. Flukes kunder är tekniker, ingenjörer, elektriker, underhållschefer och mättekniker som installerar, felsöker och hanterar industriell, elektrisk och elektronisk utrustning samt kalibreringsprocesser.