Swedish

Företagsprofil

Sedan Fluke grundades 1948 har företaget bidragit till att definiera och utöka en unik teknikmarknad och tillhandahållit test- och felsökningsfunktioner som har utvecklats och fått verksamhetskritisk status inom tillverknings- och serviceindustrin. Varje ny tillverkningsanläggning, kontor, sjukhus eller annan typ av inrättning som byggs idag utgör en potentiell kund för Fluke-produkter.

Från elektronisk installation, underhåll och service inom industrin, till precisionsmätning och kvalitetskontroll – med Flukes verktyg kan företag och industrier över hela världen se till att verksamheten fungerar utan problem. Typiska kunder och användare är tekniker, ingenjörer, tillverkare av medicinska enheter och datornätverkstekniker – människor vars yrkesmässiga framgångar är beroende av de verktyg de använder och som använder verktyg för att utöka sina egna färdigheter och kompetens.

Fluke har nått första- eller andraplats på alla marknader där företaget verkar. Flukes varumärke är känt för bärbarhet, tålighet, säkerhet, användarvänlighet och kvalitetsstandarder med höga krav.

Fluke är ett helägt dotterbolag till Fortive Corporation (NYSE: FTV) och ett multinationellt företag med huvudkontor i Everett i Washington, USA. Tillverkningen sker i USA, Storbritannien, Asien och Nederländerna. Försäljnings- och servicefilialerna finns i Europa, Nordamerika, Sydamerika, Asien och Australien. Fluke Corporation har auktoriserade representationskanaler för distribution och tillverkning i över 100 länder och cirka 2 400 anställda.

Marknadssegment

Flukes produktsortiment kan ge stora fördelar på en mängd olika marknader. De primära segmenten anges nedan med en kort beskrivning av de typer av Fluke-verktyg som används och typiska tillämpningar för dem.