Swedish

Villkor för Fluke Premium Care

 • Fluke Premium Care-täckningen börjar vid dagen för köpet från distributören för fristående Fluke Premium Care-planer respektive när du aktiverar Fluke Premium Care-planen för Fluke Premium Care-planer som ingår i paket
 • reparation av utrustning som har ändrats eller missbrukats täcks inte av Fluke Premium Care
 • skadade tillbehör måste utvärderas av Flukes tekniska support innan de ersätts. Du kan högst få ett ersättning för ett tillbehör en gång per medlemsår
 • det går inte att överföra Fluke Premium Care-planer till nya ägare av den maskinvara som täcks eller till annan maskinvara
 • Du får ingen återbetalning för tjänster du inte har använt.
 • all service måste utföras av servicecenter som är auktoriserade av Fluke. Om du vill boka eller begära service ringer du ett regionalt Fluke-supportcenter

Om du vill visa de fullständiga villkoren klickar du här.

Aktivering av Fluke Premium Care av slutanvändare

För att du ska kunna få tillgång till tjänsterna i Fluke Premium Care-planen måste du aktivera den för din produkt på Fluke-portalen oavsett om du köpte Fluke Premium Care-planen som en fristående plan eller i ett paket med maskinvara. För aktiveringen måste du konfigurera ett konto i Mitt konto för Fluke på my.fluke.com och registrera produkten som täcks av Fluke Premium Care-planen genom att ange modell, serienummer och inköpsdatum.

 1. När Fluke har fått och behandlat beställningen från din leverantör får du ett e-postmeddelande med din aktiveringskod och länken för att fortsätta med aktiveringen.
 2. Aktivera Premium Care för din produkt på portalen genom att ange aktiveringskoden.
 3. Logga in eller skapa ett konto och ange den information som krävs: information om huvudkontakten, kontot eller företaget.

Om du har köpt ditt nya testverktyg med 1 års Fluke Premium Care-täckning:

 1. Skanna QR-koden som finns i förpackningen för din nya enhet.
 2. Följ instruktionerna på vår webbplats för att fortsätta med aktiveringen. Om du inte har något konto i Mitt konto för Fluke går du till my.fluke.com och skapar ett konto med den information som krävs: information om huvudkontakten, kontot eller företaget.