Swedish

Fluke 1663/1664FC uppdatering av fast programvara: 6 mA RDC-DD-testning för EV-laddningsstationer

Ny uppdatering av fast programvara för Fluke 1663- och 1664FC-installationstestare, som introducerar 6mA RDC-DD-testfunktionen för laddningsstationer för elfordon (EV). 

Viktig anmärkning: Läs följande instruktioner noggrant innan du fortsätter med uppdateringen. Se till att din Fluke-testare är antingen modell 1663 eller 1664FC. Denna uppdatering av fast programvara gäller inte för Fluke 1662 eller tidigare moduler av installationstestare. 

Kontrollera den aktuella versionen av fast programvara för din Fluke-testare genom att följa dessa steg: 

Håll ”F1” nedtryckt och slå på strömmen till testaren, släpp sedan ”F1” efter >3 s. Versionen av den fasta programvaran visas när du släpper F1.

  1. Tryck och håll in F1-knappen 
  2. Håll F1 intryckt och tryck på strömknappen för att slå på testinstrumentet 
  3. Skärmen visar två siffror 

Om versionen av den fasta programvaran är 1.10/1.10 eller högre har Fluke 1663 eller 1664FC redan 6mA och du behöver inte fortsätta med uppdateringen. 

Om din testare har en tidigare version av den fasta programvaran, markera lämpligt alternativ nedan baserat på enhetens serienummer för att få enheten uppdaterad (för att hitta enhetens serienummer, tryck på strömknappen och minnesknappen samtidigt. Den primära displayen visar det initiala serienumret med fyra siffror): 

a) Instrument (1663 och 1664FC ) tillverkade från och med januari 2023 (med början från SN 6053xxxx ): Ingen uppdatering krävs eftersom 6mA-funktionen redan ingår i enheten. 

b) Instrument (1663 och 1664FC ) tillverkade från och med september 2020 (med början från SN 5080xxxx): För att uppdatera din enhet, registrera dina uppgifter [https://sbj.promo/fluke/6MACAMPAIGN]. När du har registrerat dig får du uppdateringsfilen för den fasta programvaran och instruktioner om hur du fortsätter med uppdateringen. Se till att du har FLUKE IR189USB-kabeln (artikelnr 2428108) för att ansluta enheten till en dator (IR189USB kan beställas hos alla Fluke-distributörer). För alla uppdateringar av den fasta programvaran som du väljer att utföra själv, se till att du noggrant läser instruktionerna för uppdateringen och installationen och att du har rätt tillbehör innan du fortsätter. Kunderna samtycker till att all installation av uppdateringen av den fasta programvaran på relevanta testare vilka inte längre täcks av någon garanti görs av kunderna på egen risk. 

c) Instrument (1663 och 1664FC ) tillverkade från och med januari 2018 fram till september 2020 (med början från SN 4135xxxx till SN 5080xxxx): I detta scenario är fältuppdateringen inte tillämplig. Den nya funktionen (6 mA) installeras istället under kalibrering och justering av ett Fluke kalibreringsservicecenter. Observera att tillhörande extra kostnader tillkommer. Kontakta Flukes kalibreringsservicecenter för att få hjälp med den här uppdateringen.

d) Instrument (1663 och 1664FC ) tillverkade från och med september 2016 fram till januari 2018 (med början från SN 3626xxxx till SN 4135xxxx): I detta scenario är fältuppdateringen inte tillämplig. Den nya funktionen (6 mA) installeras istället under kalibrering och justering av ett Fluke kalibreringsservicecenter. Observera att tillhörande extra kostnader tillkommer. Kontakta Flukes kalibreringsservicecenter för att få hjälp med den här uppdateringen. 

e) Instrument (1663 och 1664FC) tillverkade före september 2016 (serienummer lägre eller lika med 3626xxxx): Uppgradering för dessa enheter är tyvärr inte möjlig. 

Mer information om hur du testar laddningsstationer för elfordon (EV) med installationstestaren Fluke 1663/1664FC finns på vår sida Testadapterpaket för EV-laddningsstationer.