Swedish

Produktöversikt: Strömtänger

Använd vår produktöversikt till att hitta en strömtång som bäst passar dina behov.
Ta bortTa bort
Fluke a3004 FC Wireless 4-20 mA DC Clamp Meter
Fluke T5-600 Voltage, Continuity and Current Tester - 1
Fluke a3004 FC Trådlös 4-20 mA DC-strömtångFluke T5-600 Elektrisk Testare
Fluke Connect™-kompatibel  
Dataloggning  
Gapöppning4,5 mm12,9 mm 
Likströmsområde0 - 99,9 mA 
Max ledarstorlek1/0 THHN-kabel 
Växelströmsområde RMS0 - 100 A 
Onoggrannhet växelström (50/60Hz)3 % + 3 enheter 
AC-responsMedelvärde 
Växelspänningsområde0 - 600 V 
Onoggrannhet AC-spänning1,5 % + 2 enheter 
Likspänningsområde0 - 600 V 
Onoggrannhet DC-spänning1 % + 1 siffra 
Resistansområde0 - 1000 ohm 
Automatisk avstängning   
DC-ström  
Bakgrundsbelysning  
AC-ström  
Displaylåsning  
DC-volt  
AC-spänning  
Ohm  
Kontinuitet  
Strömmätning  
Spänningsmätning  
Anläggnings-/underhållstekniker/ingenjör  
Bostads-/kommersiell elektriker  
AC-ström  
Växelströmsområde RMS0 - 100 A 
AC-spänning  
Växelspänningsområde0 till 600 V 
DC-volt  
Likspänningsområde0 till 600 V 
KategoriklassificeringarCAT III 600 V