Swedish

TL225 SureGrip™ testsladdsats för läckspänningsadapter

Nyckelfunktioner

Fluke TL225 är lösningen

  • Den säkerställer att mätaren har en låg ingångsimpedans som eliminerar läckspänning
  • På spänningssatta kablar indikerar mätaren den riktiga spänningen
  • På ej spänningssatta kretsar kommer mätaren att få ett värde på nära noll (även om det finns läckspänning)
  • Den kan användas tillsammans med alla moderna mätare som har standardingångsstorlek
  • Klassade enligt CAT III 1000 V, CAT IV 600 V
  • Ett års garanti

Produktöversikt: TL225 SureGrip™ testsladdsats för läckspänningsadapter

Elektriker vet att när man mäter i elinstallationer verkar det ofta finnas spänning även om du vet att kablarna inte är spänningssatta. Det kallas läckspänning och orsakas av kapaciteten mellan sladdar. På grund av väldigt hög impedansingång på mätaren har läckspänningen ingenstans att ta vägen, vilket leder till ett felaktigt mätvärde på mätaren.

Lösningen är att se till att det är en lägre impedans mellan ingångskontakterna på mätaren. Det är dock inte så lätt som det verkar eftersom det är viktigt att säkerheten för elektrikern bibehålls.

Specifikationer: TL225 SureGrip™ testsladdsats för läckspänningsadapter

Technical Specifications
Operation temperature-20°C to +55°C (-40°F to 131°F)
Altitude2,000 meters operating
Humidity90% at 0 to 35°C (32°F to 95°F)
70% at 35 to 55°C (95°F to 131°F)
Nominal resistance3,000 Ω @ 25°C (77°F)

Modeller: TL225 SureGrip™ testsladdsats för läckspänningsadapter