Swedish

80PR-60 RTD Temperaturprob

  • Fluke 80PR-60 RTD Temperature Probe for Fluke 66 and 68

Nyckelfunktioner

  • Probtyp: RTD (resistanstemperaturdetektor)
  • Probelement: platina 1 kΩ
  • Temperaturintervall: -40 till 260 °C
  • Onoggrannhet: ± 1 °C
  • Uttag: 3,5 mm, phonotyp
  • Probdiameter: 4,8 mm
  • Problängd: 90 mm (3,5 tum)
  • Kabellängd (utdragen): 1000 mm
  • Avsedd för användning med Fluke 66 och Fluke 68

Produktöversikt: 80PR-60 RTD Temperaturprob

Proben 80PR 60 utökar funktionerna hos din RTD infraröda termometer för mätning på avstånd genom att även möjliggöra probavläsningar av temperatur. Du kan göra avläsningar med prob eller på avstånd samtidigt eftersom din RTD infraröda termometer visar resultat för båda. Koppla bara in temperaturproben i RTD-uttaget, placera probspetsen på eller under målets yta och börja läsa av temperaturer. (I termometerns användarhandbok finns mer information.)

Modeller: 80PR-60 RTD Temperaturprob

Fluke 80PR-60
Köp den