Swedish

Fluke TPS Shunt 20MA

Produktöversikt: Fluke TPS Shunt 20MA

Allmänna specifikationer
Mätområde kan väljas för varje programvara
0 till 55 mA
Toppström för sinusströmmar
77,8 mA
I

max

=1,5 A
Egentligt fel
0,2 %
Frekvensområde
DC till 3,0 kHz
Arbetsspänning
300 V CAT IV
Fasfel
0,1°
Käftöppning
-

Fel i % för mätområde vid 23 °C ± 2 K; 74 °F ± 2 K, för 48 till 65 Hz
Fasvinkelfel vid nominell ström
Imax maximal ström utan tidsgräns (för ac- och dc-shuntar)

Specifikationer: Fluke TPS Shunt 20MA

Allmänna specifikationer
Mätområde kan väljas för varje programvara0 till 55 mA
Toppström för sinusströmmar77,8 mA
Imax=1,5 A
Egentligt fel0,2 %
FrekvensområdeDC till 3,0 kHz
Arbetsspänning300 V CAT IV
Fasfel0,1°
Käftöppning-

Fel i % för mätområde vid 23 °C ± 2 K; 74 °F ± 2 K, för 48 till 65 Hz

Fasvinkelfel vid nominell ström

Imax maximal ström utan tidsgräns (för ac- och dc-shuntar)

Modeller: Fluke TPS Shunt 20MA

TPS SHUNT 20MA
Köp den