Swedish

FOM Mätare optiska fibrer

  • Fluke FOM Fiber Optic Meter

Produktöversikt: FOM Mätare optiska fibrer

Flukes fiberoptiska meter (FOM) hjälper dig att testa och underhålla fiberoptiska kablar utan att du behöver köpa en optisk effektmeter. Anslut bara FOM till vilken multimeter som helst med mV DC-funktion och 10 MO -ingångsimpedans, t.ex. Fluke 87, och du kan snabbt och noggrant verifiera förluster i fiberoptiska system. Ljuskällor (FOS) och patchkablar säljs separat Tryckmodul. Ett års garanti.

Modeller: FOM Mätare optiska fibrer

Fluke FOM

Fluke FOM Fiber Optic Meter

Köp den