Swedish

FoodPro termometrar för säker mathantering

 • Fluke FoodPro Infrared Food Thermometer 1
 • Fluke FoodPro Infrared Food Thermometer
 • Fluke FoodPro Infrared Food Thermometer
Utgått ur sortimentet

Nyckelfunktioner

Fluke FoodPro Food termometer för matsäkerhet

Flukes kontaktfria termometer FoodPro är enkel att använda och ger mycket exakta mätningar. Den ger snabba resultat vid mätning av yttemperaturer, vilket gör att användaren kan utföra regelbundna kontaktfria mätningar snabbt och utan risk för korskontaminering.

 • Infraröd temperaturmätning från -35 till +275 ºC
 • HACCP-kontrollampor anger direkt om temperaturer är säkra eller osäkra
 • Sikte med LED-belysning som lyser upp hela mätområdet och gör det enklare att sikta rätt
 • Kan rengöras för hand (IP54-hölje)

Fluke FoodPro Plus termometer för säker mathantering

Fluke FoodPro Plus består av en infraröd kontaktfri termometer för ytmätningar samt en probtermometer för insticksmätningar. Den inbyggda nedräkningstimern med larm kan användas för kontroll av livsmedel samt tillagnings- och nedkylningsintervall.

Utöver funktionerna hos FoodPro:

 • Inbyggd, infällbar mätprob för insticksmätningar på livsmedel
 • Mätprob med temperaturområde -40 till +200 ºC
 • Nedräkningstimer för övervakning av exponeringstider för tillagning, nedkylning och HACCP
 • Bakgrundsbelyst display för tydlig avläsning vid svag belysning
 • Maxtemperatur visas för snabb referens
Den här produkten har utgått ur sortimentet eller omklassificerats

Produktöversikt: FoodPro termometrar för säker mathantering

Fluke använder sig av sin expertis om test- och mätinstrument när de utvecklar kontakttermometrar och kontaktfria termometrar för livsmedelsbranschen. Den nya termometerserien Fluke FoodPro är en komplett lösning för temperaturmätning och -övervakning som riktar sig till personal inom livsmedelsbranschen. Den omfattar två användbara instrument för temperaturmätning, som konstruerats för att personal inom livsmedelsbranschen ska kunna utföra snabba och exakta mätningar på livsmedelsprodukter samt för att bidra till att spåra eventuella problem med livsmedelssäkerhet.

Den kontaktfria termometern Fluke FoodPro är den första försvarslinjen som skyddar mot felaktiga leverans-, förvarings- och serveringstemperaturer. Tack vare den infraröda mättekniken kan den mycket exakta FoodPro-termometern användas för snabba avläsningar av yttemperaturer, så att personal kan göra regelbundna mätningar snabbare än med en kontakttermometer och utan risk för korskontaminering. Displaybelysning underlättar avläsning av temperaturen.

Fluke FoodPro Plus-termometern är utrustad med den infraröda yttemperaturskannern samt med en probtermometer och inbyggd nedräkningstimer, för kompletta kontroller av mattemperatur och övervakning av tillagnings- och nedkylningsintervall.

De två termometrarna i FoodPro-serien kan rengöras för hand och är utrustade med unika HACCP-kontrollampor, som omedelbart anger säkra och potentiellt osäkra förvaringstemperaturer med grönt respektive rött ljus.

Praktisk användning

 • Leverans: Du kan använda termometrarna i FoodPro-serien till att snabbt kontrollera att livsmedelsprodukter håller rätt temperatur vid leverans, utifrån rekommendationerna i ditt HACCP-program.
 • Servering: Enkel kontroll av varm och kall mat. HACCP-kontrollamporna anger direkt om temperaturerna är säkra eller osäkra.
 • Kontroll: Utför dagliga kontroller av livsmedelsprodukterna för att försäkra dig om att temperaturerna uppfyller de lokala kraven för livsmedelstemperatur.
 • Utrustningskalibrering: Kontrollera drifttemperaturer i kylar, frysar, grillar, fritöser, värmeskåp samt varma och kalla förvaringsenheter. På så sätt kan du undvika ojämn livsmedelskvalitet och kostsamt spill samt vidta snabba åtgärder, vilket leder till lägre kostnader för reparation av utrustning.
 • Matsal: Enkel kontroll av temperaturer inom alla typer av livsmedelsservering för ökad säkerhet, ökad kvalitet och minskat spill.

Specifikationer: FoodPro termometrar för säker mathantering

IR-specifikationer (båda)
Temperaturområde
Fluke FoodPro -30 till +200 ºC
Fluke FoodPro Plus -35 till +275 ºC
Onoggrannhet
 (utgående från omgivningstemperatur 23 ºC ±2 º)
 Mellan 0 ºC och 65 ºC: ±1 ºC
 Under 0 ºC : ±1 º ±0,1 grad/grad
 Över 65 ºC: ±1,5 % av avläsning
Svarstid
 <500 ms efter första avläsning
Spektral respons
 8-14 mikron
Emissivitet
 Förinställd för livsmedelstillämpningar
Förhållande avstånd till mätpunkt/optisk upplösning (D:S)
 2,5:1 vid 90 % energi, normalt
Normal räckvidd (sikte med laserpekare)
 ≈25 mm till 250 mm
Minsta mätyta
 12 mm ø
Belysning av mätytan, avståndsberoende
 13 mm
Probspecifikationer (FoodPro Plus)
Temperaturområde
FoodPro Plus -40 ºC till +200 ºC
Onoggrannhet
 (utgående från omgivningstemperatur 23 ºC ±2 º)
FoodPro Plus Mellan –5 ºC och 65 ºC : ±0,5 ºC
 Under –5 ºC : ±1 ºC
 Över 65 ºC: ±1 % av avläsning
Svarstid
FoodPro Plus 7-8 sekunder (3 tidskonstanter)
Probmått
FoodPro Plus Diameter: 3,0 mm
 Längd: 90 mm
Sensortyp
FoodPro Plus Thin-film platina, klass A, Resistans
 Termisk enhet (RTD)
Driftspecifikationer (båda)
Repeterbarhet
 Inom enhetens specifikationer för onoggrannhet
Omgivningstemperatur
 0–50 ºC
Relativ luftfuktighet
 90 % (+/- 5 %) relativ luftfutktighet, icke-kondenserande vid 30 ºC
Förvaringstemperatur
 -20 till +60 ºC
Vikt
FoodPro 100 g (med batteri)
FoodPro Plus 150 g (med batteri)
Mått
FoodPro 150 mm x 30 mm x 50 mm
FoodPro Plus 165 mm x 32 mm x 50 mm
Batteriets livslängd
FoodPro 1 alkaliskt AA-batteri
FoodPro Plus 9 V alkaliskt
Batterilivslängd
alkaliskt Minst 10 timmar vid 23 ºC
Sikte med laserpekare
 LED med hög ljusstyrka
Upplösning
FoodPro 4 siffror, 0,2 ºC
FoodPro Plus 4 siffror, 0,1 ºC
Visningstid (7 sekunder)
FoodPro ja
FoodPro Plus ja
Bakgrundsbelyst LCD-skärm
FoodPro nej
FoodPro Plus ja
Temperaturvisning
FoodPro 4 siffror, 0,2 ºC upplösning
FoodPro Plus 4 siffror, 0,1 ºC upplösning
Visning av maxtemperatur
FoodPro nej
FoodPro Plus ja
Timer
FoodPro nej
FoodPro Plus ja
Miljöinformation
 IP54-hölje (kan rengöras för hand, inte vattentätt)
Övriga specifikationer (båda)
Kalibreringscertifikat
FoodPro Plus Kalibreringsonoggrannhet med NIST- och DKD-spårbarhet
Standarder
 Överensstämmer med säkerhetsstandarder EN 61236-1 Electromagnetic Emissions and Susceptibility, EN 6101-1 General Safety, hölje IP54 (kan rengöras för hand, inte vattentätt)
Certifiering
 CE NSF
Garanti:
 2 år
Tillval/tillbehör
FoodPro Plus Extra prob

Vid en kalibreringsgeometri på 279 mm med en diameter på 140 mm, 0/97 emissionsabsorption.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.

Modeller: FoodPro termometrar för säker mathantering

Fluke FP

FoodPro termometer för säker mathantering

Omfattar:

 • AA-batteri
 • Snabbstartguide