Swedish

1523 referenstermometrar

 • Fluke Calibration 1523 Handheld Thermometer Readout
 • Fluke Calibration 1523 Handheld Thermometer Readout
 • Fluke Calibration 1523 Handheld Thermometer Readout

Nyckelfunktioner

Gör noggranna, konsekventa mätningar … var som helst.
Du måste vara noggrann för att klara kraven på efterlevnad av gällande bestämmelser, avkastning, energibesparing och konsekventa resultat. 1523/24 använder strömvändning, en teknik som förekommer i de mest avancerade instrumenten och som eliminerar termo-EMK och ger temperaturmätningar med hög precision. Fluke garanterar angivna specifikationer i omgivningstemperaturer från -10 ºC till 60 ºC. Specialresistorer med hög precision och en mycket stabil referensspänningskälla gör att 1523/24 i nästan alla lägen bibehåller sin höga noggrannhet oberoende av omgivningstemperaturen.

Liksom alla Flukes handhållna verktyg genomgår referenstermometrarna 1523/24 omfattande tester vid extrema temperaturer och mycket krävande vibrationsförhållanden.

Du kan ha den med dig var som helst. Med en magnethållare (tillval) kan du hänga upp mätaren, så att du enkelt kan se skärmen samtidigt som du har händerna fria för att fokusera på dina uppgifter.

INFO-CON-kontakter ger korrekt temperaturkonvertering
Inuti INFO-CON-enheten finns en minneskrets med kalibreringsinformation för den anslutna proben. Du behöver bara ansluta proben för att överföra informationen till displayen och få en korrekt temperaturkonvertering samt noggranna, okomplicerade mätningar.

Proberna kan låsas med lösenord till speciella kanaler och displayer för bättre säkerhet eller kalibreringsspårbarhet. Du kan ansluta vilket termoelement med minikontakter som helst till universaladaptern för termoelement (tillval) för bekväma mätningar. Samtliga adaptrar till termoelement och standardkontakter stöder RJC (Reference Junction Compensation) tack vare en egen inbyggd precisionstermistor.

Övervaka trender i labbet eller ute på fältet
Du kan visa trender grafiskt på 1523/24-termometerns bakgrundsbelysta 128 x 64 punkters LCD-display. Du kan ändra grafens upplösning med en knapptryckning. Nu är det lätt att se när temperaturen är stabil, utan statistik eller långa väntetider, eller övervakning av processer över tiden för att kontrollera att driften är korrekt.

Dokumentera upp till 25 mätvärden och tillhörande statistik för enkel hämtning. Du kan visa data på displayen eller skicka dem till en dator via RS-232-anslutning och 9940-programmet som medföljer utan extra kostnad. För att övervaka och logga större datamängder över tiden använder du en dator och LogWare II-programmet som finns som tillval.

För den som föredrar USB-kontakter finns RS-232-till-USB-adaptrar tillgängliga. Batterikraften varar i minst 20 timmar med tre AA-batterier, eller så kan du använda en likströmsadapter vid längre mätperioder. Energisparfunktionerna kan aktiveras eller avaktiveras för en längre batteritid eller större bekvämlighet.

Två modeller att välja mellan
Referenstermometern 1523 är en mångsidig enkanalstermometer som mäter, visar grafer och registrerar med tre olika sensortyper i ett och samma verktyg. Stöd för PRT/RTD, termoelement och termistorer ger stor flexibilitet när du väljer rätt prob för arbetet.

Med de nya 1524-termometrarna får du två gånger så mycket arbete utfört på halva tiden. Två kanaler, tre sensortyper och höga mäthastigheter ökar din produktivitet och gör 1524 till den enda referenstermometer du behöver. Den har alla funktionerna i 1523 och klarar även dataloggning. Med en realtidsklocka och minne för 15 000 tids- och datumstämplade mätningar är det här paketet allt du behöver. Du kan logga upp till tre gånger per sekund, eller en gång i timmen, eller välja andra alternativ däremellan. Överför data till en dator för analys när du behöver det.

Användningsområden
Kalibrering, loopkontroll, start av anläggningar, felsökning, underhåll och reparation är några av de varierande uppgifter som kräver en 1523/24-termometer. Du använder den för praktisk temperaturmätning i bad, blockkalibratorer, skyddsrör, renrum, motorer, värmeväxlare, ugnar, frysar eller andra tillämpningar som kräver kalibrering, kontroll eller underhåll.

Produktöversikt: 1523 referenstermometrar

Gör mätningar, visar grafer och registrerar med tre sensortyper i ett och samma verktyg

Referenstermometrarna 1523/24 från Flukes Hart Scientific-avdelning mäter, visar grafer och registrerar med PRT, termoelement och termistorer. Den här apparaten ger avläsningar med hög noggrannhet inom ett brett mätområde, samt loggning och trendsökning i ett handhållet verktyg som du kan ta med dig var som helst.
1523/24 gör det lättare att arbeta på fältet, utföra laboratoriemätningar och logga data. 1524 ger dig dessutom möjligheten att arbeta med dubbla mätkanaler, så att du får dubbelt så mycket arbete utfört på halva tiden.

Tre sensortyper

 • PRT: -200 °C till 1 000 °C
 • Termoelement -200 °C till 2 315 °C
 • Precisionstermistorer: -50 °C till 150 °C


Onoggrannhet

 • PRT: upp till ±0,011 °C
 • Termoelement: ±0,24 °C för J,K,L,M
 • Precisionstermistorer: ±0,002 °C


Snabbt funktionsläge

 • PRT: 0,45 sekunder/prov
 • Termoelement: 0,3 sekunder/prov
 • Precisionstermistorer: 0,3 sekunder/prov


Två modeller

 • 1523: standardmodell med en kanal, avläsningsminne för 25 mätvärden och statistik
 • 1524: två kanaler, minne för loggning av 15 000 mätningar, realtidsklocka för tid- och datumstämpel

Grafisk display

 • 128 x 64 punkters bakgrundsbelyst LCD-skärm
 • Rita och skalförändra trender i realtid
 • Samtidig mätning med två kanaler

Specifikationer: 1523 referenstermometrar

Specifikationer
Ingångskanaler
 1523:1
 1524:2
Loggning
 1523: 25 mätvärden med statistik
 1524: 15 000 med tids- och datumstämpling; 25 mätvärden med statistik
Samplingsintervall
(normal)
 1 sekund
Samplingsintervall (snabbfunktionsläge)
 0,3 sekunder (mer information finns i den tekniska handboken)
Sensortyper
 PRT, RTD, termistorer och termoelement
Termoelementstyper
 C,E,J,K,L,M,N,T,U,B,R,S
Temperatur när instrumentet används:
 -10 ºC till 60 ºC (bästa noggrannhet 13 ºC till 33 ºC)
Strömförsörjning
 3 AA-alkalibatterier
Storlek
 96 x 200 x 47 mm
 (3,75 x 7,9 x 1,86 tum)
Vikt
 0,65 kg
Miljöförhållanden för högsta noggrannhet
 13 °C till 33 °C
Millivoltområde och noggrannhet
 –10 mV till 75 mV ± (0,005 % + 5 μV)
Motståndsområde och noggrannhet
 0 Ω till 400 Ω ± (0,004 % + 0,002 Ω)
 200 Ω till 50 kΩ ± (0,01 % + 0,5 Ω)
 50 kΩ till 500 kΩ ± (0,03 %)
Temperaturkoefficient, spänning ( –10 °C till 13 °C , +33 °C till 60 °C)
 ± (0,001 %/°C + 1 μV/°C)
Temperaturkoefficient, motstånd ( –10 °C till 13 °C , +33 °C till 60 °C)
 0,0008 %/°C + 0,0004 Ω(0 Ω till 400 Ω)
 0,002 %/°C + 0,1 Ω(0 Ω till 50 kΩ)
 0,06 %/°C + 0,1 Ω(50 kΩ till 500 kΩ)
Magnetiseringsström, motstånd
 1 mA (0 Ω till 400Ω)
 10 μA (0 Ω till 50 kΩ)
 2 µA (50 kΩ till 500 kΩ)
Temperaturnoggrannheter motsvarande termoelement (endast avläsning)
Typ B
 ± 0,85 ºC från 600 ºC till 800 ºC
 ± 0,68 ºC från 800 ºC till 1 000 ºC
 ± 0,57 ºC från 1 000 ºC till 1 800 ºC
Typ C
 ± 0,32 ºC från 100 ºC till 550 ºC
 ± 0,71 ºC från 550 ºC till 2 300 ºC
Typ E
 ± 0,52 ºC från -200 ºC till 0 ºC
 ± 0,22 ºC från 0 ºC till 950 ºC
Typ J
 ± 0,52 ºC från -200 ºC till 0 ºC
 ± 0,23 ºC från 0 ºC till 1 200 ºC
Typ K
 ± 0,61 ºC från -200 ºC till 0 ºC
 ± 0,24 ºC från 0 ºC till 1 370 ºC
Typ L
 ± 0,36 ºC från -200 ºC till 0 ºC
 ± 0,23 ºC från 0 ºC till 1 370 ºC
Typ M
 ± 0,26 ºC från -20 ºC till 0 ºC
 ± 0,25 ºC från 0 ºC till 400 ºC
 ± 0,22 ºC från 400 ºC till 1 400 ºC
Typ N
 ± 0,72 ºC från -200 ºC till 0 ºC
 ± 0,28 ºC från 0 ºC till 1 300 ºC
Typ R
 ± 1,09 ºC från -20 ºC till 0 ºC
 ± 0,97 ºC från 0 ºC till 500 ºC
 ± 0,49 ºC från 500 ºC till 1 750 ºC
Typ S
 ± 1,05 ºC från -20 ºC till 0 ºC
 ± 0,95 ºC från 0 ºC till 500 ºC
 ± 0,56 ºC från 500 ºC till 1 750 ºC
Typ T
 ± 0,60 ºC från -200 ºC till 0 ºC
 ± 0,25 ºC från 0 ºC till 400 ºC
Typ U
 ± 0,54 ºC från -200 ºC till 0 ºC
 ± 0,24 ºC från 0 ºC till 400 ºC
Anmärkning 1:
 Noggrannheten är baserad på intern RJC (Reference Junction Compensation). Mer information om motsvarande temperaturnoggrannheter med en extern referensanslutning finns i den tekniska handboken.
1523/24 Onoggrannhet med valda sonder (±°C)
-200 °C
 5616-12: 0,014
 5615-6: 0,025
 5627A-12: 0,027
 5610-9: ej tillg.
0 °C
 5616-12: 0,021
 5615-6: 0,021
 5627A-12: 0,049
 5610-9: 0,009
100 °C
 5616-12: 0,027
 5615-6: 0,028
 5627A-12: 0,065
 5610-9: 0,009
300 °C
 5616-12: 0,040
 5615-6: 0,043
 5627A-12: 0,103
 5610-9: ej tillg.
420 °C
 5616-12: 0,050
 5615-6: ej tillg.
 5627A-12: 0,130
 5610-9: ej tillg.
Omfattar avläsningsnoggrannhet, probkalibrering och probavvikelse
 
Temperaturonoggrannheter motsvarande PRT (endast avläsning)
-100 °C
 ± 0,011
0 °C
 ± 0,015
100 °C
 ± 0,019
200 °C
 ± 0,023
400 °C
 ± 0,031
600 °C
 ± 0,039
Temperaturonoggrannheter motsvarande termistor (endast avläsning)
0 °C
 ± 0,002
25 °C
 ± 0,003
50 °C
 ± 0,006
75 °C
 ± 0,014
100 °C
 ± 0,030

Modeller: 1523 referenstermometrar

Fluke 1523

Termometerdisplay, handhållen, 1 kanal

Köp den
Fluke 1523-P2

1523 tillsammans med 5628 PRT (–200 °C till 660 °C, 25 ohm (1/4 x 12 tum)), universell TC INFO-CON-kontakt, TPAK och väska

Köp den

Includes:

 • Universal TC INFO-CON Connector
 • TPAK
 • Case
Fluke 1523-P3

1523 tillsammans med 5627A PRT (–200 °C till 420 °C, 100 ohm (1/4 x 12 tum)), universell TC INFO-CON-kontakt, TPAK och väska

Köp den

Includes:

 • Universal TC INFO-CON Connector
 • TPAK
 • Case
Fluke 1523-P1

1523 tillsammans med 5616 PRT (–200 °C till 420 °C, 100 ohm (1/4 x 12 tum)), universell TC INFO-CON-kontakt, TPAK och väska

Köp den

Includes:

 • Universal TC INFO-CON Connector
 • TPAK
 • Case