Swedish

Fluke FlukeView® Forms Software with Cable

 • Fluke FlukeView® Forms Software with Cable

Nyckelfunktioner

Med programvaran FlukeView® Forms kan du använda loggningsfunktionerna hos handtestutrustning för att lösa besvärliga problem. Du kan hämta avläsningarna från mätare till FlukeView® Forms för att upptäcka trender oc

Du kan omedelbart granska och jämföra data från upp till sex olika mätare på samma dokument - vilket ger analyskapacitet som en enda mätare inte kan åstadkomma.

FlukeView® Forms levereras med en mängd standardformulär för analys och rapport som hjälper dig att visa data i tabeller, grafer eller diagram. Du kan göra anteckningar i formulären för att uppmärksamma en speciell händelse.

Du kan även använda FlukeView® Forms Designer till att anpassa dina rapporter eller lägga till din företagslogotyp.

FlukeView®Forms kommunicerar snabbt och enkelt med verktygen via ett infrarött, seriellt gränssnitt. Programmet känner automatiskt igen din mätare och överför informationen utan någon konfiguration.

Lagra eller dela data med medarbetare eller kunder – skriv ut formulär, exportera till andra program eller låt medarbetare och kunder hämta FlukeView®Demo/Reader kostnadsfritt för att visa och interagera med dina insamlade data.

FlukeView Forms, kompatibilitetstabell

FVF-alternativInstrumentKabel**Tillämpningsnivå
FVF-UGEndast uppgradering av programvaran, Fluke 280-serien, 568, 975, 983Kabel medföljer inte

FVF Full (med Designer)

FVF-SC1Fluke 53-II, 54-II 87-IV*, 89-IV*Seriell/IRDA
FVF-SC2Fluke 280-serien, 789, 1550B, 1653, 180-serien*USB/IR
FVF-SC4Fluke 8808A, 8845A, 8846A, 45*USB/seriell
FVF-BASICFluke 280-serien, 789, 1550B, 1653, 180-serien*USB/IR

FVF BASIC

FVF-SC58808A, 8845A, 8846A, 45*USB/seriell

* Gamla
** USB-kablar kan inte användas med Microsoft Windows NT 4.0

Använda FlukeView® Forms med multimetrar, termometrar , MegOhmmätare och ProcessMeterTM-verktyg

Med Fluke 189, 1550B, 89-serien-IV och 53/54-serien-II kan du mäta och lagra hundratals mätvärden i mätarens interna minne och sedan överföra informationen till FlukeView® Forms. För mätare som inte har internt minne, till exempel Fluk

FlukeView® Forms loggar också händelser för att underlätta analys av data. Den här unika dataregistreringsmetoden ger mer detaljerade avläsningar när insignalen ändras på ett betydande sätt. Graden av signaländring som triggar en hände

Använda FlukeView® Forms med Fluke 1653 installationsprovare

I installationsprovaren Fluke 1653 kan du lagra upp till 500 testresultat. Mätdata som lagras för varje mätning består av testfunktionen, testvillkor som användaren bestämt och unika referenser. Resultaten kan du sedan överföra för att upprätta profession

† Stöds inte i

FlukeView Forms Basic

Produktöversikt: Fluke FlukeView® Forms Software with Cable

Utöka styrkan hos världens mest robusta, exakta handhållna testverktyg med hjälp av programvaran för dokumentation FlukeView® Forms.

Som svar på de ökande kraven på rapportering och dokumentation presenterar Fluke sin programvara för dokumentation - FlukeView Forms. FlukeView Forms utökar styrkan hos ditt Fluke-verktyg genom att ge dig möjlighet att dokumentera, lagra och analysera enskilda avläsningar eller serier av mätresultat och sedan konvertera dem till professionellt utformade dokument.

Du kan välja mellan flera versioner av produkten, beroende på vilken typ av kabel som krävs för att hämta data från instrumentet och vilka datarapporteringsfunktioner du behöver. FlukeView Forms har två funktionsnivåer: FlukeView Forms Basic och FlukeView Forms plus Designer. FlukeView Forms Basic kan användas fristående till att hämta mätdata och skapa rapporter som kan sparas och skrivas ut. Med hjälp av FlukeView Forms plus Designer kan du redigera ett befintligt formulär eller skapa ett nytt formulär om du vill anpassa rapporten efter dina specifika behov. En vanlig redigeringsåtgärd är att lägga till företagslogotyp och -namn. Mer information finns på fliken [Funktioner] på den här sidan.

Funktionsjämförelse

FunktionerFlukeView® Forms BasicFlukeView® Forms plus Designer
Överför datapunkter från instrumentet till datornXX
Antal standardformulär29
Möjlighet att modifiera standardformulärNejJa
FlukeView® Forms Designer medföljer för anpassning av formulärNejJa
Antal instrument för vilka data kan visas samtidigt18
Antal FlukeView Forms som kan köras samtidigt14
Möjlighet att ändra företagsnamnet på rapportenNejJa
Funktioner för flersidiga formulärNejJa

FlukeView Forms har funktioner för följande testverktyg:

 • Fluke 1550B MegOhmMeter
 • Fluke 1653 / 1653B / 1654B / 1662 / 1663 / 1664FC -elinstallationstestare
 • Fluke 180-serien
 • Fluke 287 och 289
 • Fluke 45
 • Fluke 53-II B och 54-II B
 • Fluke 568 IR-termometer
 • Fluke 789 ProcessMeter
 • Fluke 8808A
 • Fluke 8845A/8846A
 • Fluke 89-IV och 87-IV
 • Fluke 975 AirMeter-testverktyg
 • Partikelmätaren Fluke 983

Möjligheten att använda FlukeView Forms med flera instrument innebär att du bara behöver installera och lära dig ett enda program för att kunna utnyttja de här verktygen till fullo.

Välj ett modellnummer nedan baserat på dina behov:

ModellnummerBeskrivningKabelTillämpningsnivå
FVF-UGEndast uppgradering av programvara, från FVF Basic till FlukeView Forms plus Designer**Kabel medföljer inteFlukeView Forms plus Designer
FVF-SC1Fluke 53-II, 54-II 87-IV*, 89-IV*Seriell/IRDA
FVF-SC2Fluke 280-serien, 53-II B och 54-II B, 789, 1550B, 1653, 180-serien*USB/IR
FVF-SC4Fluke 8808A, 8845A, 8846A, 45*USB/seriell
FVF-BASICFluke 280-serien, 789, 1550B, 1653, 180-serien*USB/IRFlukeView Forms BASIC
FVF-SC5Endast programvara**Kabel medföljer inte

* Gamla
** USB-kablar kan inte användas med Microsoft Windows NT 4.0

FlukeView® Forms Basic (FVF-BASIC)

Ägare till verktyg i Fluke 280-serien, 180-serien, 789 och 1550B, som inte behöver alla funktioner i FlukeView forms, kan använda FlukeView® Basic-versionen. Överför datapunkter från mätaren till datorn och använd de två icke-anpassningsbara standardformulären till att visa dina mätvärden i tabellform eller grafisk form. Om du vill ha fler formulär eller om du vill använda anpassa formulär med hjälp av FlukeView® Forms Designer uppgraderar du till FlukeView® Forms version 3.3 med FVF-UG.

FlukeView® Forms-uppgradering (FVF-UG)

Du kan utöka prestanda för Fluke-testverktygen genom att uppgradera från FlukeView Forms Basic med programvaruuppgraderingen för FlukeView® Forms.

Med programvaruuppgraderingen för FlukeView® Forms kan du:

omedelbart granska och jämföra data från upp till sex olika instrument i samma dokument, där du får tillgång till analysfunktioner som du inte har med enbart en mätare.

Använd matrisen med uppgraderade analys- och rapportformulär till att visa data i tabeller eller praktiska diagram. Du kan till och med lägga in anteckningar i formulären om du vill dra uppmärksamhet till en viss händelse.

 style=
 style=
 style=

Alternativt använder du FlukeView® Forms plus Designer om du vill anpassa dina rapporter eller lägga till din företagslogotyp.

Specifikationer: Fluke FlukeView® Forms Software with Cable

Specifikationer
Operativsystem för FVF-SC2 och FVF-Basic
 Windows 98 Second Edition, Windows Me, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista eller Windows 7
Maskinvarukrav för dator
 Mikroprocessor i Pentium-klass eller snabbare
 32 MB RAM
 70 MB hårddiskutrymme (100 MB under installation)
 Seriell eller USB-port
För att du ska kunna installera programvaran på Windows 2000, XP, Windows NT 4.0 eller Windows Vista krävs administratörsbehörighet
Mekaniska och generella specifikationer
Storlek
 203 x 100 x 50 mm
Vikt
 545 g

Modeller: Fluke FlukeView® Forms Software with Cable

Fluke FlukeView Forms
Köp den