Fluke 3000 FC industriellt system

 • Fluke 3000 FC Industriellt System | Fluke
 • Fluke 3000 FC Industriellt System | Fluke
 • Fluke 3000 FC Industriellt System | Fluke
 • Fluke 3000 FC Industriellt System | Fluke

Nyckelfunktioner

Fluke FC trådlöst industriellt system omfattar mätningar av alla vanliga elektriska parametrar

Fluke 3000 FC trådlös multimeter med appen Fluke Connect® har allt som krävs för smidig testning och felsökning med hjälp av mätningar:

 • Spänningsmätningar för AC och DC upp till 1 000 V
 • AC- och DC-ström med upplösning på 0,01 mA
 • Mätningar av kontinuitet, resistans, diodtest, kapacitans och frekvens
 • Registrering av MIN/MAX
 • CAT III 1000 V, Cat IV 600 V; IP54

Fluke v3000 FC trådlös AC-spänningsmodul omfattar följande funktioner:

 • Mätning upp till 1000 V av sant RMS AC
 • Kan användas separat eller som en del av systemet
 • En loggningsfunktion för registrering och lagring av upp till 65 000 avläsningar

Med de trådlösa iFlex™-strömmodulerna går det att mäta runt ledare med besvärliga storlekar och det är lättare att komma åt ledningarna i trånga utrymmen:

 • Mäter upp till 2500 A AC
 • Kan användas separat eller som en del av systemet
 • Loggningsfunktion för registrering och lagring av upp till 65 000 avläsningar
 • Funktion för inrush-ström
Köp nuHämta en kostnadsfri demo

Produktöversikt

Med Fluke FC trådlöst industriellt system kan du arbeta på elektriska paneler snabbare, säkrare och enklare

Bryt spänningen till skåpet, anslut fjärrmodulerna, stäng skåpet och koppla till spänningen igen. FC trådlöst industriellt system visar mätvärdena trådlöst på den digitala multimetern 3000 FC.

Anslut de tre trådlösa FC iFlex AC-strömmodulerna till testpunkterna, så kan du se resultaten från alla tre faserna till en tredjedel av kostnaden och tiden för nuvarande testmetoder, eller anslut FC trådlös AC-spänningsmodul och se både spännings- och strömmätningar samtidigt. Du får bättre och snabbare svar och tillbringar mindre tid med full skyddsutrustning.

Från korta avstånd kan du till och med se mätvärden från moduler genom slutna elektriska paneler. Och Fluke Connect®-fjärrmodulerna registrerar upp till 65 000 tidsstämplade mätvärden av typen min./max./medel med hjälp av datoradaptern (tillval). Säkerheten har också förbättrats för Fluke Connect trådlösa testverktyg eftersom du kan se mätvärden på en annan plats än vid testpunkten.

Nu kan du göra mätningar på rörliga maskiner med bara mätmodulen i farozonen.

Modeller

FLK-3000 FC IND

Fluke 3000 FC industriellt system

Köp den

Innehåller:

 • Fluke 3000 FC trådlös multimeter
 • Fluke a3001 FC trådlös iFlex AC-strömmodul (3)
 • Fluke v3000-spänningsmodul
 • TL224 testkablar
 • TL175 testkablar
 • AC285 krokodilklämmor
 • AC175 krokodilklämmor
 • iFlex i2500-10 flexibel strömtång (3)
 • Magnetiskt fäste

Specifikationer

Fluke 3000 FC trådlös multimeter


* I alla specifikationer anges noggrannheten vid ett år efter kalibrering, vid driftstemperaturer på 18 °C till 28 °C och en relativ luftfuktighet på 0 % till 90 %. Noggrannhetsspecifikationer tar formen av ([% av avläsning] + [Antal siffror]).

Detaljerade specifikationer
AC-spänning
Område1 Upplösning Noggrannhet234
45 Hz till 500 Hz 500 Hz till 1 kHz
600,0 mV 0,1 mV 1,0 % + 3 2,0 % + 3
6,000 V 0,001 V
60,00 V 0,01 V
600,0 V 0,1 V
1000 V 1 V
1 Alla växelspänningsområden specificeras från 1 % av området till 100 % av området.
2 Toppfaktor på ≤ 3 vid full skala upp till 500 V, linjärt minskad till toppfaktor < 1,5 vid 1000 V.
3 För icke sinusoidala vågformer läggs ± (2 % av mätvärdet + 2 % full skala) normalt till för en toppfaktor på upp till 3.
4 Överskrid inte 107 V-Hz.

DC-spänning, kontinuitet, motstånd, diodtest och kapacitans
Funktion Mätområde Upplösning Noggrannhet
mV 600,0 mV 0,1 mV 0,09 % + 2
V 6,000 V 0,001 V 0,09 % + 2
60,00 V 0,01 V
600,0 V 0,1 V
1000 V 1 V 0,15 % + 2
600 Ω 1 Ω Summersignal vid < 25 Ω, känner av avbrott eller kortslutningar med en varaktighet på 250 μs eller längre.
600,0 Ω 0,1 Ω 0,5 % + 2
6,000 kΩ 0,001 kΩ 0,5 % + 1
60,00 kΩ 0,01 kΩ
60,00 kΩ 0,1 kΩ
600,0 kΩ 0,001 MΩ
50,00 MΩ 0,01 MΩ 1,5 % + 3
Diodtest 2,000 V 0,001 V 1 % + 2
µF 1000 nF 1 nF 1,2 % + 2
10,00 μF 0,01 μF
100,0 μF 0,1 μF
9999 μF1 1 μF 10 % typiskt
1 I 9 999 μF-området för mätningar till 1 000 μF är mätnoggrannheten 1,2 % + 2.

AC- och DC-ström
Funktion Område1 Upplösning Noggrannhet
mA AC
(45 Hz till 1 kHz)
60,00 mA 0,01 mA 1,5 % + 3
400,0 mA3 0,1 mA
mA DC2 60,00 mA 0,01 mA 0,5 % + 3
400,0 mA3 0,1 mA
1 Alla AC-strömområden specificeras från 5 % av området till 100 % av området.
2 Ingångens spänningsfall (typiskt): 400 mA ingång 2 mV/mA.
3 400,0 mA noggrannhet specificerad upp till 600 mA överbelastning.

Frekvens
Mätområde Upplösning Noggrannhet1
99,99 Hz 0,01 Hz 0,1 % + 1
999,9 Hz 0,1 Hz
9,999 kHz 0,001 kHz
99,99 kHz 0,01 kHz
1 Frekvens är specificerad upp till 99,99 kHz i volt och upp till 10 kHz i ampere.

Ingångskarakteristik
Funktion Överbelastnings-
skydd
Ingångsimpedans
(nominell)
Avvisningsförhållande normalt läge (1 kΩ obalans) Avvisning i normalt läge
1100 V RMS > 10 MΩ < 100 pF >120 dB vid DC, 50 Hz eller 60 Hz > 60 dB vid 50 eller 60 Hz
1100 V RMS > 10 MΩ < 100 pF > 60 dB, DC till 60 Hz  
1100 V RMS > 10 MΩ < 100 pF >120 dB vid DC, 50 Hz eller 60 Hz > 60 dB vid 50 eller 60 Hz
Testspänning över öppen krets Fullskalig spänning Typisk kortslutningsström
Till 6 MΩ 50 MΩ
1100 V RMS < 2,7 V DC < 0,7 V DC < 0,9 V DC < 350 mA
1100 V RMS < 2,7 V DC 2,000 V DC < 1,1 mA

mA-funktion
Överbelastningsskydd Säkrad, 44/100 A, 1000 V SNABB säkring
Överbelastning 600 mA överbelastning under högst 2 minuter, lägst 10 minuters vila

MIN/MAX registreringsnoggrannhet
DC-funktioner Specificerad noggrannhet hos mätfunktionen ± 12 enheter för ändringar med > 350 ms varaktighet.
AC-funktioner Specificerad noggrannhet hos mätfunktionen ± 40 enheter för ändringar med > 900 ms varaktighet.

Allmänna specifikationer
Max. spänning mellan terminal och jord 1 000 V DC eller AC, RMS
Ω säkringsskydd mot A-ingångssignaler 0,44 A (44/100 A, 440 mA), 1000 V SNABB säkring, endast av Fluke specificerad del
LCD-display Uppdateringsfrekvens: 4/sek
Volt, ampere, ohm: 6 000 enheter
Frekvens: 10 000 enheter
Kapacitans: 1 000 enheter
Batterityp Tre AA alkaliska batterier, NEDA 15A IEC LR6
Batteriets livslängd Minst 250 timmar
Kommunikation med radiofrekvens 2,4 GHZ ISM-bandet
Räckvidd RF kommunikation Utomhus, utan hinder: Upp till 20 m
Blockerad sikt, gipsvägg: Upp till 6,5 m
Blockerad sikt, betongvägg eller elektrisk kapsling av stål: Upp till 3,5 m
Temperatur Drift: -10 °C till 50 °C
Förvaring: -40 °C till 60 °C
Temperaturkoefficient 0,1 X (specificerad noggrannhet) /°C (< 18 °C eller > 28 °C)
Relativ luftfuktighet 0 % till 90 % (0 °C till 35 °C)
0 % till 75 % (35 °C till 40 °C)
0 % till 45 % (40 °C till 50 °C)
Höjd Användningsområde: 2 000 m
Förvaring: 12 000 m
Elektromagnetisk kompatibilitet
EMI, RFI, EMC, RF
EN 61326-1:2006, EN 61326-2-2:2006
ETSI EN 300 328 V1.7.1:2006, ETSI EN 300 489
V1.8.1:2008, FCC del 15 underdel C Avsnitt 15.207, 15.209, 15.249
FCCID : FCC: T68-FDMMBLE IC: 6627A-FDMMBLE
Säkerhetsklassning ANSI/ISA 61010-1 / (82.02.01): 3:e utgåvan
CAN/CSA-C22.2 nr 61010-1-12: 3:e utgåvan
UL 61010-1: 3:e utgåvan
IEC/EN 61010-1:2010
Certifieringar CSA, FCC, CE
Kapslingsklassning (IP) IP54
Föroreningsgrad 2
Storlek (H x B x L) 4,75 cm x 9,3 cm x 20,7 cm
(1,87 tum x 3,68 tum x 8,14 tum)
Vikt 340 g

Observera: Inte kompatibel med Fluke CNX-testverktyg

Fluke a3001 FC trådlös iFlex AC-strömmodul


Specifikationer
Mätområde 0,5 A till 2500 A AC
Upplösning 0,1 A
Noggrannhet 3 % ± 5 siffror (5 Hz till 500 Hz)
Toppfaktor (50 Hz/60 Hz) 3,0 vid 1 100 A, 2,5 vid 1 400 A, 1,42 vid 2 500 A, lägg till 2 % för korrektionsfaktor > 2
LCD med bakgrundsbelysning 3½ siffror
Loggningsfrekvens/intervall Minst 1 sekund/justerbart via dator eller frontpanel
Batterityp 2 AA, NEDA 15 A, IEC LR6
Batteriets livslängd 400 timmar
Minne Registrera upp till 65 000 mätvärden
Kommunikation med radiofrekvens 2,4 GHZ ISM-bandet
Räckvidd RF kommunikation Utomhus, fri sikt: Upp till 20 m
Blockerad sikt, gipsvägg: Upp till 6,5 m
Blockerad sikt, betongvägg eller elektrisk kapsling av stål: Upp till 3,5 m
Arbetstemperatur -10 °C till +50 °C
Förvaringstemperatur -40 till +60 °C
Temperaturkoefficient Lägg till 0,1 X (specificerad noggrannhet)/ °C (<18 °C eller >28 °C)
Luftfuktighet vid drift 90 % vid 35 °C, 75 % vid 40 °C, 45 % vid 50 °C
Höjd Användningsområde: 2 000 m
Förvaring: 12 000 m
EMC EN 61326-1:2006
Säkerhetsklassning IEC 61010-1, 600 V CAT IV/1000 V CAT III, 3:e utgåvan
Säkerhetsklass CAT IV 600 V, CAT III 1000 V
Certifieringar CSA, CE, FCC: T68-FBLE IC: 6627A-FBLE
Kapslingsklassning (IP) IP42
Föroreningsgrad 2
Käftöppning 25,4 cm (10 tum) spole
Storlek (HxBxD) 16,5 cm x 6,35 cm x 1,4 cm
Vikt 0,22 kg

Observera: Inte kompatibel med Fluke CNX-testverktyg

Fluke v3000 FC trådlös AC-spänningsmodul


Noggrannheten anges som ± ([% av mätvärdet] + [antal siffror]). Alla områden har automatisk områdesinställning.
Noggrannheten anges från 5 % till 100 % av det område som hämtats vid automatisk områdesinställning, från 18 °C till 28 °C.

Specifikationer
Område1 Upplösning Noggrannhet2,3,4
45 Hz till 500 Hz 500 Hz till 1 kHz
6,000 V 0,001 V 1,0 % + 3 2,0 % + 3
60,00 V 0,01 V
600,0 V 0,1 V
1000 V 1 V
1 Alla växelspänningsområden specificeras från 1 % av området till 100 % av området.
2 Toppfaktor på ≤ 3 vid full skala upp till 500 V, linjärt minskad till toppfaktor ≤ 1,5 vid 1 000 V.
3 För icke sinusoidala vågformer läggs -(2 % av mätvärdet + 2 % full skala) normalt till för en toppfaktor på upp till 3.
4 Överskrid inte 106 V-Hz.

Allmänna specifikationer
LCD med bakgrundsbelysning 3½ siffror, 6000 enheter, 4 uppdateringar/sek
Batterityp 2 AA, NEDA 15 A, IEC LR6
Batteriets livslängd 400 timmar
Minne Registrera upp till 65 000 mätvärden
Kommunikation med radiofrekvens 2,4 GHZ ISM-bandet
Räckvidd RF kommunikation Utomhus, fri sikt: Upp till 20 m
Blockerad sikt, gipsvägg: Upp till 6,5 m
Blockerad sikt, betongvägg eller elektrisk kapsling av stål: Upp till 3,5 m
Arbetstemperatur -10 °C till +50 °C
Förvaringstemperatur -40 till +60 °C
Temperaturkoefficient 0,1 X (specificerad noggrannhet)/°C (< 18 °C eller > 28 °C)
Luftfuktighet vid drift 90 % vid 35 °C, 45 % vid 40 °C, 45 % vid 50 °C
Höjd Användningsområde: 2 000 m
Förvaring: 12 000 m
EMC EN 61326-1:2006
Säkerhetsklassning ANSI/ISA 61010-1 / (82.02.01): 3:e utgåvan
CAN/CSA-C22.2 nr 61010-1-12: 3:e utgåvan
UL 61010-1: 3:e utgåvan
IEC/EN 61010-1:2010
Säkerhetsklass CAT IV 600 V, CAT III 1000 V
Certifieringar CSA, CE, FCC: T68-FBLE IC: 6627A-FBLE
Kapslingsklassning (IP) IP42
Föroreningsgrad 2
Storlek (HxBxD) 16,5 cm x 6,35 cm x 1,4 cm
Vikt 0,22 kg

Observera: Inte kompatibel med Fluke CNX-testverktyg

Resurser