Swedish

Fluke 3000 FC/EDA2 kombiutrustning – med mätare och Deluxe-tillbehör

 • Fluke 3000 FC/EDA2 Combo Kit

Nyckelfunktioner

Fluke 3000 FC har de egenskaper och funktioner du behöver för att felsöka din utrustning och anläggning.

 • Sant RMS, AC-spänning och -ström för noggrann mätning av icke-linjär belastning
 • Stor sifferdisplay med analogt stapeldiagram
 • Display med bakgrundsbelysning för arbete i mörka områden
 • Kapacitans
 • Registrerar min- och maxvärden för att underlätta felsökning
 • Befria dina händer med hjälp av magnethållaren som ingår i denna kombiutrustning
 • 3 års garanti
 • De trådlösa Fluke Connect-kompatibla modulerna mäter dessutom AC-, DC- och AC+DC-spänning, AC-och DC-ström samt temperatur, och alla värden visas på Fluke 3000 FC trådlös multimeter. Välj en standardtång eller flexibel tång för att mäta AC-ström. Blanda och matcha de moduler som passar dina mätbehov. Läs av de primära mätningarna på huvuddisplayen och på upp till tre moduler samtidigt. Modulerna är tillgängliga separat eller som en del av Fluke Connect-paket

Produktöversikt: Fluke 3000 FC/EDA2 kombiutrustning – med mätare och Deluxe-tillbehör

Nu kompatibel med mobilappen Fluke Connect®

Fluke 3000 FC trådlös multimeter sätter trådlösa testverktyg, inte din kropp, i närheten av strömförande elpaneler. Öka din säkerhet och effektivitet med den här provaren.

Alla fakta, när de behövs i fält. Fluke 3000 FC trådlös multimeter för sant RMS med appen Fluke Connect och ShareLive™-videosamtal.

Fluke 3000 FC trådlös multimeter har den precision, tillförlitlighet och användarvänlighet som krävs för att bli den professionella teknikerns idealiska lösning. Fluke 3000 FC har genomgått oberoende tester för säker användning i CAT IV 600 V- och CAT III 1000 V-miljöer och har alla funktioner som behövs för felsökning och reparation av många fel i elektriska och elektroniska system.

Fluke 3000 FC mäter sant effektivvärde av både spänning och ström, har en skallängd på 6 000 , manuellt och automatiskt områdesval, mättning av frekvens, kapacitans, motstånd, kontinuitet samt diodtest. Dessutom har Fluke 3000 FC 0,09 % grundläggande noggrannhet, en digital display som visar upp till tre sekundära mätningar från fjärrmoduler och en ljus, vit bakgrundsbelysning.

Arbeta säkert med mindre skyddsutrustning i närheten av elpaneler

Fluke 3000 FC trådlös multimeter för sann RMS och Fluke Connect trådlösa instrument som du kan placera i närheten av strömförande elpaneler. Du själv kan backa till säkert avstånd. Det är enkelt. Du bryter bara spänningen till skåpet, öppnar panelen samtidigt som du bär skyddsutrustning och ansluter fjärrmodulerna, oavsett om de är spänningsmoduler, strömtänger, flexibla strömslingor eller termometrar. Sedan läser du av resultaten på säkert avstånd på 3000 FC trådlös multimeter. Du kan visa multimetermätningar plus avläsningar från upp till tre trådlösa moduler. Tack vare avståndet mellan dig och den farliga mätningsplatsen minskar risken för att du exponeras för ljusbågar.

Dessutom kan Fluke 3000 FC trådlös multimeter skicka mätdata till din smarttelefon, så att du kan spara och dela mätningar från fältet med ditt team när som helst och var som helst.

Undvik att köra fast vid identifiering av relaterade händelser

Rätt tajming är det viktigaste när man försöker hitta orsaken till komplexa problem. Ofta krävs det att mätningen görs på ett ställe medan aktiviteten måste läsas av samtidigt i en annan del av systemet. Vi har löst problemet med Fluke Connect. Anslut dina fjärrmoduler på ett ställe, så kan du göra mätningar upp till 20 meter bort med Fluke 3000 FC multimeter. Du kan se interaktionen mellan fjärrtestpunkterna på en och samma skärm i realtid. Du kan till och med ladda ner informationen till en dator för vidare analys.

Andra funktioner hos Fluke Connect och 3000 FC multimeter.

 • Lägg till en bärbar dator och gå från loggning till analys och diagnos.
 • Gör tidsbestämda registreringar med Fluke Connect trådlösa moduler och övervaka förändringar i kretsbelastning under en timme, ett skift eller en vecka.
 • Använda Fluke Connect trådlös USB-adapter för att samla in registrerade data från fjärrmoduler genom att gå förbi en aktiv modul och ladda ned registrerade data.
 • Utföra analyser med datorn och dela resultaten med hjälp av Fluke Cloud™-lagring och ShareLive™-videosamtal. Visa data eller diagram för att få input från andra i teamet.

Specifikationer: Fluke 3000 FC/EDA2 kombiutrustning – med mätare och Deluxe-tillbehör

* I alla specifikationer anges noggrannheten vid ett år efter kalibrering, vid driftstemperaturer på 18 °C till 28 °C och en relativ luftfuktighet på 0 % till 90 %. Noggrannhetsspecifikationer visas som ([% av avläsning] + [Antal siffror]).

Detaljerade specifikationer
AC-spänning
Område="1"UpplösningNoggrannhet="2"="3"="4"
45 Hz till 500 Hz500 Hz till 1 kHz
600,0 mV0,1 mV1,0 % + 32,0 % + 3
6,000 V0,001 V
60,00 V0,01 V
600,0 V0,1 V
1000 V1 V
="1"[S][52]="2" Toppfaktor på ≤ 3 vid full skala upp till 500 V, linjärt minskad till toppfaktor < 1,5 vid 1 000 V.
="3" För icke sinusoidala vågformer läggs ± (2 % av mätvärdet + 2 % full skala) normalt till för en toppfaktor på upp till 3.
="4 "Överskrid inte 107 V-Hz.

DC-spänning, kontinuitet, motstånd, diodtest och kapacitans
FunktionMätområdeUpplösningNoggrannhet
mV600,0 mV0,1 mV0,09 % + 2
V6,000 V0,001 V0,09 % + 2
60,00 V0,01 V
600,0 V0,1 V
1000 V1 V0,15 % + 2
600 Ω1 ΩSummersignal vid < 25 Ω, känner av avbrott eller kortslutningar med en varaktighet på 250 μs eller längre.
600,0 Ω0,1 Ω0,5 % + 2
6,000 kΩ0,001 kΩ0,5 % + 1
60,00 kΩ0,01 kΩ
60,00 kΩ0,1 kΩ
600,0 kΩ0,001 MΩ
50,00 MΩ0,01 MΩ1,5 % + 3
Diodtest2,000 V0,001 V1 % + 2
µF1000 nF1 nF1,2 % + 2
10,00 μF0,01 μF
100,0 μF0,1 μF
9999 μF="1"1 μF10 % typiskt
="1" I 9 999 μF-området för mätningar till 1 000 μF är mätnoggrannheten 1,2 % + 2.

AC- och DC-ström
FunktionOmråde="1"UpplösningNoggrannhet
mA AC
(45 Hz till 1 kHz)
60,00 mA0,01 mA1,5 % + 3
400,0 mA="3"0,1 mA
mA DC="2"60,00 mA0,01 mA0,5 % + 3
400,0 mA="3"0,1 mA
="1" Alla AC-strömområden specificeras från 5 % av området till 100 % av området.
="2" Ingångens spänningsfall (typiskt): 400 mA ingång 2 mV/mA.
="3" 400,0 mA noggrannhet specificerad upp till 600 mA överbelastning.

Frekvens
MätområdeUpplösningNoggrannhet="1"
99,99 Hz0,01 Hz0,1 % + 1
999,9 Hz0,1 Hz
9,999 kHz0,001 kHz
99,99 kHz0,01 kHz
="1" Frekvens är specificerad upp till 99,99 kHz i volt och upp till 10 kHz i ampere.

Ingångskarakteristik
FunktionÖverbelastnings-
skydd
Ingångsimpedans
(nominell)
Avvisningsförhållande normalt läge (1 kΩ ej balanserat)Avvisning i normalt läge
1100 V RMS> 10 MΩ < 100 pF>120 dB vid DC, 50 Hz eller 60 Hz> 60 dB vid 50 eller 60 Hz
1100 V RMS> 10 MΩ < 100 pF> 60 dB, DC till 60 Hz 
1100 V RMS> 10 MΩ < 100 pF>120 dB vid DC, 50 Hz eller 60 Hz> 60 dB vid 50 eller 60 Hz
Testspänning över öppen kretsSpänning fullt skalutslagTypisk kortslutningsström
Till 6 MΩ50 MΩ
1100 V RMS< 2,7 V DC< 0,7 V DC< 0,9 V DC< 350 mA
1100 V RMS< 2,7 V DC2,000 V DC< 1,1 mA

mA-funktion
ÖverbelastningsskyddSäkrad, 44/100 A, 1000 V SNABB säkring
Överbelastning600 mA överbelastning under högst 2 minuter, lägst 10 minuters vila

Noggrannhet för registrering av MIN MAX
DC-funktionerSpecificerad noggrannhet hos mätfunktionen ± 12 enheter för ändringar med > 350 ms varaktighet.
AC-funktionerSpecificerad noggrannhet hos mätfunktionen ± 40 enheter för ändringar med > 900 ms varaktighet.

Allmänna specifikationer
Max. spänning mellan terminal och jord1 000 V DC eller AC, RMS
Ω säkringsskydd mot A-ingångssignaler0,44 A (44/100 A, 440 mA), 1000 V SNABB säkring, endast av Fluke specificerad del
LCD-displayUppdateringsfrekvens: 4/sek
Volt, ampere, ohm: 6 000 enheter
Frekvens: 10 000 enheter
Kapacitans: 1 000 enheter
BatteritypTre AA alkaliska batterier, NEDA 15A IEC LR6
Batteriets livslängdMinst 250 timmar
Kommunikation med radiofrekvens2,4 GHZ ISM-bandet
Räckvidd RF kommunikationUtomhus, utan hinder: Upp till 20 m
Utan hinder, gipsvägg: Upp till 6,5 m
Blockerad sikt, betongvägg eller elektrisk inkapsling av stål: Upp till 3,5 m
TemperaturDrift: -10 °C till 50 °C
Förvaring: -40 °C till 60 °C
Temperaturkoefficient0,1 X (specificerad noggrannhet) /°C (< 18 °C eller > 28 °C)
Relativ luftfuktighet0 % till 90 % (0 °C till 35 °C)
0 % till 75 % (35 °C till 40 °C)
0 % till 45 % (40 °C till 50 °C)
HöjdAnvändning2 000 m
Förvaring: 12 000 m
Elektromagnetisk kompatibilitet
EMI, RFI, EMC, RF
EN 61326-1:2006, EN 61326-2-2:2006
ETSI EN 300 328 V1.7.1:2006, ETSI EN 300 489
V1.8.1:2008, FCC del 15 underdel C Avsnitt 15.207, 15.209, 15.249
FCCID : FCC: T68-FDMMBLE IC: 6627A-FDMMBLE
SäkerhetsklassningANSI/ISA 61010-1 / (82.02.01): 3:e utgåvan
CAN/CSA-C22.2 nr 61010-1-12: 3:e utgåvan
UL 61010-1: 3:e utgåvan
IEC/EN 61010-1:2010
CertifieringarCSA, FCC, CE
Kapslingsklassning (IP)IP54
Föroreningsgrad="2"
Storlek (H x B x L)4,75 cm x 9,3 cm x 20,7 cm
Vikt340 g
GarantiTre år

Obs! Inte kompatibel med Fluke CNX-testverktyg

Modeller: Fluke 3000 FC/EDA2 kombiutrustning – med mätare och Deluxe-tillbehör

FLK-3000FC/EDA2

Fluke 3000 FC/EDA2 Kombiutrustning

Köp den

inkluderar:

 • Fluke 3000 FC digital multimeter för mätning av sant RMS med bakgrundsbelysning
 • Fluke TL910 elektronikprober
 • Fluke TL224 silikontestkabelsats
 • Fluke AC280 kraftiga krokklämmor
 • Fluke C35 mjuk lättviktsväska
 • ToolPak™ magnetisk mätarhållare
 • Installerat batteri
 • Användarhandbok på CD