Swedish

PVA-1500HE2 I-V Curve Tracer, sats med klämma och multimeter

 • PVA-1500HE2 I-V Curve Tracer, Clamp and Multimeter Kit
 • PVA-1500HE2 I-V Curve Tracer, Clamp and Multimeter Kit
 • PVA-1500HE2 I-V Curve Tracer, Clamp and Multimeter Kit
 • PVA-1500HE2 I-V Curve Tracer, Clamp and Multimeter Kit
 • PVA-1500HE2 I-V Curve Tracer, Clamp and Multimeter Kit
Ny produkt

Nyckelfunktioner

 • Mäter och visar IV-kurvor upp till 1 500 V och 30 A, inklusive moduler med hög effektivitet
 • Avancerad inbyggd solcellsmodell ger omedelbar kontroll av solcellsprestanda
 • Trådlösa gränssnitt för snabbare konfiguration, säkrare arbetsmiljö och rörelsefrihet under felsökning av solceller
 • Automatiserar datahantering, -analys och -rapporter
 • Validera spänning och ström från enskilda paneler eller en serie av paneler i en solpanelgrupp 

Produktöversikt: PVA-1500HE2 I-V Curve Tracer, sats med klämma och multimeter


Denna omfattande verktygslåda innehåller PVA-1500HE2 I-V Curve Tracer, solenergiströmtången 393 och den digitala multimetern 87V, och erbjuder en komplett lösning för diagnostik och underhåll av solcellsanläggningar. PVA-1500HE2 erbjuder ett urval av avancerade funktioner, inklusive I-V-kurvspårning med hög kapacitet som producerar snabba och detaljerade prestandadata. Det intuitiva användargränssnittet möjliggör enkel navigering och realtidsanalys, vilket banar vägen för omedelbar identifiering av potentiella problem. Strömtången 393 FC möjliggör en exakt mätning av DC-ström och spänning, vilket underlättar prestandatester och felsökning av solpaneler och omvandlare. Den digitala multimetern 87V gör dessutom tillförlitliga mätningar av AC/DC-spänning, ström, resistans och kapacitans, vilket är nödvändigt för verifiering av systemintegritet och diagnostisering av elektriska fel. Denna verktygslåda innehåller allt från driftsättning och rutinunderhåll till felsökning och prestandaoptimering och ger solcellsproffs möjlighet att med lätthet säkerställa solcellsinstallationernas effektivitet och tillförlitlighet.

393 FC är en CAT III 1500 V strömtång med sann RMS och är utformad för solcellstekniker och underhållstekniker som arbetar i högspänningsmiljöer. Elektrisk testning och felsökning av solcellsanläggningar med 393 FC inkluderar:
 • Mätning av ström och spänning
 • Utförande av kontinuitets- och resistanstester
 • Utförande av effektivitetstester för omvandlare
 • Diagnostisering av problem som t.ex. kortslutningar
 • Förebyggande underhåll för att tidigt identifiera och åtgärda potentiella problem
87V industriell multimeter är utmärkt för elektrisk felsökning på växelriktare, kombilådor och batterilagringssystem i solenergianläggningar. Elektrisk testning och felsökning av solcellsanläggningar med 87V inkluderar:
 • Mätning av ström och spänning
 • Identifiering av problem med anslutningar och komponenter med hjälp av kontinuitets- och resistanstester
 • Identifiering av felaktiga dioder som påverkar systemprestandan
 • Testning av kondensatorer i omvandlare och elutrustning
 • Övervakning av komponenttemperaturer ur säkerhetssynpunkt
 • Diagnostisering av problem som t.ex. kortslutningar
 • Förebyggande underhåll för att tidigt identifiera och åtgärda potentiella problem

Mät solcellssystemets prestanda

PVA-1500HE2 är en banbrytande sats för I-V-kurvspårning och är konstruerat för att mäta solcellssystems prestanda. Denna testutrustning med hög precision ger dig möjlighet att bedöma solcellsmodulers och -matrisers hälsa och prestanda tillförlitligt och fatta välgrundade beslut för att förbättra deras effekt och livslängd.

PVA-1500HE2 erbjuder ett urval av avancerade funktioner, inklusive I-V-kurvspårning med hög kapacitet som producerar snabba och detaljerade prestandadata. Det intuitiva användargränssnittet möjliggör enkel navigering och realtidsanalys, vilket banar vägen för omedelbar identifiering av potentiella problem. Genom att identifiera problem exakt och tidigt kan du maximera produktionen av solenergi och minimera stilleståndstider.

Heltäckande mätningar och effektiv analys

För idrifttagning, drift, underhåll och felsökning av solcellsmatriser är I-V-kurvmätning den mest kompletta metoden för mätning av solcellsmodulers prestanda. Snabb analys av kurvdatasatser hjälper till att identifiera avvikande värden och lagrade data fungerar som en baslinje för framtida prestandaundersökningar.

Noggrann IV-kurvspårning

PVA mäter I-V-kurvan (strömstyrka kontra spänning) för en solcellssträng eller -modul med hjälp av kapacitiv last. Mätningen utförs normalt på strängnivå, genom att ansluta direkt till strängen eller i ett apparatskåp med säkringarna för att välja den sträng som testas. Antalet IV-kurvpunkter kan väljas vid 100 eller 500. I tillägg till detta genererar PVA även PV-kurvan (effekt kontra spänning), Isc, Voc, Imp, Vmp, Pmax, fyllnadsfaktorn och prestandafaktorn (förhållandet mellan uppmätt och förväntad maximal effekt).

Tidsbesparande gränssnitt

Med en surfplatta eller bärbar dator (endast Windows) som användargränssnitt kan fler tester utföras per timme och data visas i flera, lättlästa format. Spara dina mätningar genom att trycka på det anpassade matristrädet vid den förgrening du mäter. Programvaran beräknar den förväntade I-V-kurvan automatiskt och visar prestandafaktorn.

Avancerad och högeffektiv kapacitet för solcellstester

Noggrann mätning av högeffektiva moduler upp till 30 A: Högeffektiva moduler (>19 % moduleffektivitet) har hög
kapacitans, vilket utgör en utmaning för vissa I-V-kurvspårningsenheter som eventuellt inte kan mäta dem. PVA-1500HE2 är
specialkonstruerad för att mäta alla strängtyper, även strängar med högeffektiva moduler, upp till 30 A.
Snabba resultat i miljöer med hög temperatur: PVA-1500HE2 arbetar med kort svep-till-svep-fördröjning på nio sekunder (vid Voc<1350 V). Detta gör det möjligt att mäta 3,5 MW inom en timme, även i miljöer med hög temperatur där vanliga kurvspårningsenheter ofta slutar fungera på grund av överhettning.

SolSensor™ trådlös referenssensor för solceller

SolSensor™ ger solcellsmodellen data om solstrålning, modultemperatur och matrisens lutning. Modellen använder dessa data för att förutsäga IV-kurvans form vid dessa driftsförhållanden och för att översätta den uppmätta kurvan till standardtestförhållanden. SolSensor™ kläms fast på modulramen så att solstrålningssensorn automatiskt riktas mot matrisens plan.

Den spektrala responsen från kiselfotodiodsensorn i SolSensor™ korrigeras för den solcellsteknik som testas. Särskilda
faktorer tillhandahålls för fler- och enkristallceller, såväl som kadmiumtellurid (CdTe) och annan tunnfilmsteknik. Sensorn
är temperaturkompenserad och varje enhets vinkelrespons kalibreras för rotation och höjd. Resultatet blir att SolSensor™ är noggrann över ett stort urval av tekniker, himmelsförhållanden och solvinklar, vilket möjliggör I-V-kurvmätningar tidigare och senare på dagen.

SolSensor™ är utrustad med två externa termoelementingångar för mätning av temperaturen på baksidan av moduler. Effektiv celltemperatur kan dessutom beräknas direkt från den uppmätta IV-kurvan enligt IEC 60904-5. Med PVA-funktionen SmartTemp™ är det möjligt att blanda dessa två metoder för att uppnå högsta noggrannhet.

PVA och SolSensor™ kommunicerar trådlöst med din surfplatt/dator via Wi-Fi, med en räckvidd på 100 m. Det eliminerar behovet av kablar, möjliggör snabb installation, ger dig möjlighet att röra gå omkring medan du felsöker strängar och erbjuder flexibiliteten att kunna mäta flera apparatskåp med samma SolSensor™-konfiguration.

What's in the box:

PVA-1500HE2:
 • PVA-1500 V-enhet
 • SolSensor™ och klämma
 • Testkablar med krokodilklämmor
 • MC4-frånkopplingsverktyg
 • Laddare
 • Två termoelement och självhäftande skivor
 • Förbrukningsmaterial för sensorrengöring
 • Transportväska (medföljer PVA-1500HE2)
 • Tillgängligt för kostnadsfri nedladdning: PVA-appen och Data Analysis Tool

393 FC:
 • Strömtången 393 FC för kategori III/1500 V med effektivvärdesmätning
 • Testkablar CAT III/1500 V, vinklade kontakter med skyddshättor
 • iFlex flexibel strömtång 45 cm (18")
 • TPAK magnetiskt fäste
 • Exklusiv hård väska

87V:
 • 87V industriell multimeter
 • TL75 testkablar (TL175 EUR)
 • AC175 krokodilklämmor
 • Hölster med stativ, ficka för testkablar
 • 80BK temperatursond
 • 9V batteri (installerat)

Specifikationer: PVA-1500HE2 I-V Curve Tracer, sats med klämma och multimeter

Termisk kapacitet
Antal svep vid 18 s svep-till-svep-fördröjningobegränsat (25 °C omgivningstemperatur)
550 (45 °C omgivningstemperatur)
antal svep vid 9 s svep-till-svep-fördröjningobegränsat (25 °C omgivningstemperatur)
330 (45 °C omgivningstemperatur)
IV-spårningspunkter100 eller 500 (valbart)
IV-sveplängd0,05–2 sekunder (normalt 0,2 sekunder för solcellssträngar)
Arbetstemperaturområde0 °C till 45 °C
Förvaringstemperaturområde−20 till +65 °C
Luftfuktighet vid drift<90 % relativ luftfuktighet, icke kondenserande. Undvik att utsätta ett kallt instrument för varm och fuktig luft eftersom kondens då uppstår. Förvara instrumentet under samma förhållanden som det ska användas i.
Höjd över havetmax 2000 m
Batteriladdningstid6 timmar
Batteriets driftstidCirka 8 timmarCirka 7 timmar
Säkerhet och föreskrifterCAT III 1500 V
IEC 61010-1: Föroreningsgrad 2
VarningsfunktionerÖverspänning, överström, övertemperatur, omvänd
polaritet
PV-kontaktStaubli MC4-EVO2Bananuttag
LED-lampa för laddning/laddadJa
Förberedd för uppdatering av fast programvara på fältetJa
Gränssnitt för surfplatta/bärbar datorWi-Fi-gränssnitt mellan användarens surfplatta eller bärbara dator, I-V-enhet och
SolSensor™
Vikt6,6 kg, 14,55 lb7,3 kg, 16,09 lb
Höjd43,2 cm, (inklusive testsladdar och dragavlastningar)53,3 cm
Bredd21,6 cm
Djup15,2 cm
Specifikationer för PVA-1500-testkablar och -klämmor
Spänningsområde0–1 500 V likström
Strömområde0 till 30 A likström
Temperatur0 °C till 45 °C
LuftfuktighetMaximal relativ fuktighet på 80 % för temperaturer upp till 31 °C som faller linjärt till 50 % relativ fuktighet vid 40 °C
Föroreningsgrad2
Höjd ö.h.max 2 000 m
Kabellängd152 cm
KabelfärgerPositiv=röd, negativ=svart
Tillverkare (testkablar och krokodilklämmor)Staubli
Obs! Använd endast testkablar och klämmor som tillhandahålls av Fluke till PVA-1500.
SolSensor™-specifikationer 
Irradiance (Solinstrålning)
SensortypKiselfotodiod med korrigeringar för temperatur samt spektral- och vinkeleffekter
Mätområde100 W/m² till 1 500 W/m²
Noggrannhet±2 % när de används för att förutsäga prestandan hos välkarakteriserade poly- och monokristallina PV-moduler med direkt strålning > 600 W/m²
Upplösning1 W/m²
MätområdeNormalt 3,5 s
Temperatur
SensortypTermoelement typ K, två ingångar
Mätområde0 °C till 100 °C
Noggrannhet±2 °C, 35,6 °F (inkluderar inte gränser för fel på termoelement)
Upplösning0,1 °C (32,18 °F)
MätområdeNormalt 3,5 s
Lutning
SensortypElektronik
Mätområde0 till 90° från horisontellt läge
Noggrannhet±2° normalt (0–45)
Allmänt
Mätningens synkronisering med ström/spänning-kurvaNormalt <1 s
Trådlös räckvidd (fri sikt)100 m
Arbetstemperaturområde0 °C till 45 °C
Förvaringstemperatur-20 °C till 65 °C
Luftfuktighet vid drift<90 % relativ luftfuktighet, icke kondenserande. Undvik att utsätta ett kallt instrument för varm och fuktig luft eftersom kondens då uppstår. Förvara instrumentet under samma förhållanden som det ska användas i.
Batteriladdningstid6 timmar
Batteriets driftstid> 16 timmar vid normal användning
Specifikationer:   
Allmänt   
Max spänning mellan valfritt uttag och jord  
AC1000 V  
DC1 500 V  
Batterier2 st. alkaliska AA-batterier, IEC LR6  
DisplayDubbel display med bakgrundsbelysning  
Automatisk avstängning20 minuter  
Elektrisk   
Onoggrannhet   
Onoggrannheten är specificerad i ett år efter kalibreringen vid arbetstemperaturer på mellan 18 °C och 28 °C och en relativ fuktighet på mellan 0 % och 75 %. Angiven onoggrannhet antar formen: ±([% av avläsning] + [Minst signifikanta siffrans värde]).
TemperaturkoefficienterLägg till 0,1 x angiven onoggrannhet för varje °C (>28 °C eller <18 °C)
Växelström: Tång   
Mätområde999,9 A  
Upplösning0,1 A  
Onoggrannhet2 %, 5 siffror (10–100 Hz) 
 2,5 %, 5 siffror (100–500 Hz) 
Toppfaktor (50/60 Hz)2,5 vid 600,0 A  
 3,0 vid 500,0 A  
 1,42 vid 999,9 A  
 Ytterligare 2 % vid toppfaktor >2  
Växelström: Flexibel strömtång   
Mätområde999,9 A  
 2 500 A  
Upplösning0,1 A (≤999,9 A)  
 1 A (≤2 500 A)  
Onoggrannhet3 % RD, 5 siffror (10–500 Hz) 
Toppfaktor (50/60 Hz)2,5 vid 1 400 A  
 3,0 vid 1 100 A  
 1,42 vid 2 500 A  
 Ytterligare 2 % vid toppfaktor >2  
Positionskänslighet   
NEC-symbol
Avstånd från optimallägei2500-10 Flexi2500-18 FlexFel
A12,7 mm35,6 mm±0,5 %
B20,3 mm50,8 mm±1,0 %
C35,6 mm63,5 mm±2,0 %
Onoggrannhetsvärdet förutsätter att ledaren är centralt placerad i optimal position, att inget yttre elektriskt eller magnetiskt fält finns och mätning inom arbetstemperaturområdet.
    
DC-ström   
Mätområde999,9 A  
Upplösning0,1 A  
Onoggrannhet2 % RD, 5 siffror[1]  
 [1]Vid användning av ZERO-funktionen (B) för avvikelsekompensering.
Växelspänning   
Mätområde600,0 V  
 1000 V  
Upplösning0,1 V (≤600,0 V)  
 1 V (≤1000 V)  
Onoggrannhet1 % RD, 5 siffror (20–500 Hz) 
Likspänning   
Mätområde600,0 V  
 1 500 V  
Upplösning0,1 V (≤600,0 V)  
 1 V (≤ 1500 V)  
Onoggrannhet1 % RD + 5 siffror  
mV likström   
Mätområde500,0 mV  
Upplösning0,1 mV  
Onoggrannhet1 % RD + 5 siffror  
Strömfrekvens: Tång   
Mätområde5,0–500,0 Hz  
Upplösning0,1 Hz  
Onoggrannhet0,5 % RD + 5 siffror  
Triggnivå5–10 Hz, ≥10 A  
 10–100 Hz, ≥5 A  
 100–500 Hz, ≥10 A  
Strömfrekvens: Flexibel strömtång   
Mätområde5,0–500,0 Hz  
Upplösning0,1 Hz  
Onoggrannhet0,5 % RD + 5 siffror  
Triggnivå5–20 Hz, ≥25 A  
 20–100 Hz, ≥20 A  
 100–500 Hz, ≥25 A  
Spänningsfrekvens   
Mätområde5,0–500,0 Hz  
Upplösning0,1 Hz  
Onoggrannhet0,5 % RD + 5 siffror  
Triggnivå5–20 Hz, ≥5 V  
 20–100 Hz, ≥5 V  
 100–500 Hz, ≥10 V  
Likströmseffekt   
Mätområde600,0 kVA (600,0 V DC-område)  
 1 500 kVA (1 500 V DC-område)  
Upplösning0,1 kVA  
 1 kVA  
Onoggrannhet2 % RD + 2,0 kVA  
 2 % RD + 20 kVA  
Resistans   
Mätområde600,0 Ω  
 6 000 Ω  
 60,00 kΩ  
Upplösning0,1 Ω (≤600,0 Ω)  
 1 Ω (≤6 000 Ω)  
 0,01 kΩ (≤60,00 kΩ)  
Onoggrannhet1 % RD + 5 siffror  
Kapacitans   
Mätområde100,0 μF  
 1 000 μF  
Upplösning0,1 μF (≤100,0 μF)  
 1 μF (≤1 000 μF)  
Onoggrannhet1 % RD + 5 siffror  
Triggnivå för startström5 A  
Mekanisk   
Storlek (L x B x H)281 x 84 x 49 mm  
Vikt (med batterier)520 g  
Gapöppning34 mm  
Den flexibla strömtångens diameter7,5 mm  
Den flexibla strömtångens kabellängd   
(från huvud till elkontakt)1,8 m  
Miljö   
Arbetstemperatur-10–50 °C  
Förvaringstemperatur-40–60 °C  
ArbetsluftfuktighetIcke-kondenserande (<10 °C)  
 ≤90 % RH (vid 10–30 °C)  
 ≤75 % RH (vid 30–40 °C)  
 ≤45 % RH (vid 40–50 °C)  
Arbetshöjd ö.h.2 000 m  
Max förvaringshöjd ö.h.12 000 m  
Kapslingsklass (IP)IEC 60529: IP54, ej i drift  
Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)   
InternationelltIEC 61326-1: Bärbar, elektromagnetisk miljö, IEC 61326-2-2 CISPR 11: Grupp 1, Klass A
 Grupp 1: Utrustningen genererar och/eller använder konduktivt kopplad radiofrekvent energi som behövs för utrustningens egen interna funktion.
Klass A: Utrustningen är lämplig för användning i alla andra anläggningar än hushåll och de som är direkt anslutna till ett lågspänningsnät som levererar till byggnader som används för hushåll. Det kan finnas potentiella svårigheter i att säkerställa elektromagnetisk kompatibilitet i andra miljöer på grund av genomförda och utstrålade störningar.
Varning! Den här produkten är inte avsedd för användning i bostadsområden och tillhandahåller eventuellt inte tillräckligt skydd för radiomottagning i den typen av miljöer.
Korea (KCC)Utrustning klass A (industriell utsändnings- och kommunikationsutrustning)
 Klass A: Den här produkten uppfyller kraven för industriell utrustning som alstrar elektromagnetiska vågor och säljaren eller användaren ska vara uppmärksam på det. Denna utrustning är avsedd för användning i företagsmiljö och inte för hemmabruk.
USA (FCC)47 CFR 15 avsnitt B. Denna produkt anses vara en undantagen enhet enligt paragraf 15.103.
Säkerhet   
AllmäntIEC 61010-1, föroreningsgrad 2 
MätningIEC 61010-2-032: CAT III/1500 V, CAT IV/600 V 
 IEC 61010-2-033: CAT III/1500 V, CAT IV/600 V 
Trådlös radio   
Godkännande för radiofrekvent strålningFCC ID: T68-FBLE, IC: 6627A-FBLE 
Frekvensområde för radiofrekvent strålning2 400–2 483,5 MHz  
Uteffekt<100 mW  
FÖRENKLAD EU-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE  
Härmed intygar Fluke att radioutrustningen i denna produkt överensstämmer med direktiv 2014/53/EU.
Den fullständiga texten i EU-försäkran finns på följande webbadress:  
www.fluke.com/en-us/declaration-of-conformity   
Specifikationer
LikspänningMaxspänning1000 V
Noggrannhet±(0,05 % +1)
Max upplösning10 µV
Spänning ACMaxspänning1000 V
Noggrannhet±(0,7 % + 2) sann RMS
Växelströmsfrekvens20 kHz med lågpassfilter; 3 dB vid 1 kHz
Max upplösning0,1 mV
Ström DCMaxström10 A (20 A i max 30 sekunder)
Onoggrannhet, ström±(0,2 % +2)
Max upplösning0,01 µA
VäxelströmMaxström10 A (20 A i max 30 sekunder)
Onoggrannhet, ström±(1,0% + 2) sann rms
Max upplösning0,1 µA
ResistansMaximal resistans50 MΩ
Noggrannhet±(0,2 % +1)
Max upplösning0,1 Ω
KapacitansMax kapacitans9 999 µF
Mätningsnoggrannhet±(1 % +2)
Max upplösning0,01 nF
FrekvensMax frekvens200 kHz
Noggrannhet±(0,005 % +1)
Max upplösning0,01 Hz
PulskvotMax pulskvot99,9%
Onoggrannhet±(0,2 % per kHz +0,1 %)
Max upplösning0,1 %
Temperaturmätning-200,0–1090 °C
-328,0–1994,0 °F
exklusive prob
80 BK temperaturprob-40,0–260 °C
2,2 °C eller 2 %, det som är störst
KonduktansMax konduktans60,00 nS
Onoggrannhet±(1,0 % +10)
Max upplösning0,01 nS
DiodOmråde3 V
Upplösning1 mV
Noggrannhet± (2 % + 1)
PulskvotområdeNoggrannhetInom ±(0,2 % per kHz + 0,1 %)
Miljöspecifikationer
Arbetstemperatur–20 °C till + 55 °C
Temperatur vid förvaring–40 °C till + 60 °C
Luftfuktighet (icke-kondenserande)0–90 % (0–35 °C)
0–70 % (35–55 °C)
Arbetshöjd ö.h.2 000 m
Säkerhetsspecifikationer
ÖverspänningskategoriEN 61010–1 till 1000 V KAT III, 600V KAT IV
CertifikatCE, CSA, RCM
Mekaniska och allmänna specifikationer
Storlek201 x 98 x 52 mm (med hölster)
Vikt355 g
624 g – med hölster
Display 6 000 skalenheter uppdateras 4 ggr/sek.
19 999 skallängd i högupplöst läge
Analog32 segment, uppdateras 40 ggr/sek
Frekvens19 999 skallängd, uppdateras 3 ggr/sek vid > 10 Hz
GarantiLivstid
BatteritidAlkalisktNormalt ~400 timmar, utan belysning
Falltest1 m fall per IEC 61010–1:2001
VibrationPer MIL-PRF-28800 för ett klass 2-instrument