Swedish

PVA-1500HE2 I-V Curve Tracer, isolering och sats med klämma och multimeter

 • PVA-1500HE2 I-V Curve Tracer, Insulation, Clamp and Multimeter Kit
 • PVA-1500HE2 I-V Curve Tracer, Insulation, Clamp and Multimeter Kit
 • PVA-1500HE2 I-V Curve Tracer, Insulation, Clamp and Multimeter Kit
 • PVA-1500HE2 I-V Curve Tracer, Insulation, Clamp and Multimeter Kit
 • PVA-1500HE2 I-V Curve Tracer, Insulation, Clamp and Multimeter Kit

Nyckelfunktioner

 • Mäter och visar IV-kurvor upp till 1 500 V och 30 A, inklusive moduler med hög effektivitet
 • Trådlösa gränssnitt för snabbare konfiguration, säkrare arbetsmiljö och rörelsefrihet under felsökning av solceller
 • Automatiserar datahantering, -analys och -rapporter
 • Validera spänning och ström från enskilda paneler eller en serie av paneler i en solpanelgrupp 
 • Verifiera kabelintegriteten genom att testa isoleringsresistansen

Produktöversikt: PVA-1500HE2 I-V Curve Tracer, isolering och sats med klämma och multimeter

Denna verktygslåda kombinerar precisionen hos PVA-1500HE2 I-V Curve Tracer, mångsidigheten hos strömtången Fluke 393 FC, tillförlitligheten hos den digitala multimetern Fluke 87V och de avancerade möjligheterna hos isolationsmultimetern Fluke 1587 FC. PVA-1500HE2 erbjuder ett urval av avancerade funktioner, inklusive I-V-kurvspårning med hög kapacitet som producerar snabba och detaljerade prestandadata. Det intuitiva användargränssnittet möjliggör enkel navigering och realtidsanalys, vilket banar vägen för omedelbar identifiering av potentiella problem. Strömtången 393 FC möjliggör en exakt mätning av DC-ström och spänning, vilket är nödvändigt för prestandatester och felsökning av solpaneler och omvandlare. Den digitala multimetern 87V gör tillförlitliga mätningar av AC/DC-spänning, ström, resistans och kapacitans, och underlättar verifiering av systemintegritet och diagnos av elektriska fel. Dessutom kan 1587 FC isolationsmultimeter testa isoleringsresistans, och därmed hjälpa till att identifiera potentiella säkerhetsrisker och förhindra systemfel. Denna verktygslåda innehåller allt från driftsättning och rutinunderhåll till felsökning och prestandaoptimering och ger solcellsproffs möjlighet att med tillförsikt säkerställa solcellsinstallationernas effektivitet, tillförlitlighet och säkerhet.

393 FC är en CAT III 1500 V strömtång med sann RMS och är utformad för solcellstekniker och underhållstekniker som arbetar i högspänningsmiljöer. Elektrisk testning och felsökning av solcellsanläggningar med 393 FC inkluderar:

 • Mätning av ström och spänning
 • Utförande av kontinuitets- och resistanstester
 • Utförande av effektivitetstester för omvandlare
 • Diagnostisering av problem som t.ex. kortslutningar
 • Förebyggande underhåll för att tidigt identifiera och åtgärda potentiella problem

87V industriell multimeter är utmärkt för elektrisk felsökning på växelriktare, kombilådor och batterilagringssystem i solenergianläggningar. Elektrisk testning och felsökning av solcellsanläggningar med 87V inkluderar:

 • Mätning av ström och spänning
 • Identifiering av problem med anslutningar och komponenter med hjälp av kontinuitets- och resistanstester
 • Identifiering av felaktiga dioder som påverkar systemprestandan
 • Testning av kondensatorer i omvandlare och elutrustning
 • Övervakning av komponenttemperaturer ur säkerhetssynpunkt
 • Diagnostisering av problem som t.ex. kortslutningar
 • Förebyggande underhåll för att tidigt identifiera och åtgärda potentiella problem

Förutom 87V-funktionerna kombinerar 1587 FC isolationsmultimetern en digital multimeter med en isoleringstestare, vilket möjliggör testning av isoleringsresistans som är avgörande för kabel- och komponentintegritet.


Mät solcellssystemets prestanda

PVA-1500HE2 är en banbrytande sats för I-V-kurvspårning och är konstruerat för att mäta solcellssystems prestanda. Denna testutrustning med hög precision ger dig möjlighet att bedöma solcellsmodulers och -matrisers hälsa och prestanda tillförlitligt och fatta välgrundade beslut för att förbättra deras effekt och livslängd.

PVA-1500HE2 erbjuder ett urval av avancerade funktioner, inklusive I-V-kurvspårning med hög kapacitet som producerar snabba och detaljerade prestandadata. Det intuitiva användargränssnittet möjliggör enkel navigering och realtidsanalys, vilket banar vägen för omedelbar identifiering av potentiella problem. Genom att identifiera problem exakt och tidigt kan du maximera produktionen av solenergi och minimera stilleståndstider.

Heltäckande mätningar och effektiv analys

För idrifttagning, drift, underhåll och felsökning av solcellsmatriser är I-V-kurvmätning den mest kompletta metoden för mätning av solcellsmodulers prestanda. Snabb analys av kurvdatasatser hjälper till att identifiera avvikande värden och lagrade data fungerar som en baslinje för framtida prestandaundersökningar.

Noggrann IV-kurvspårning

PVA mäter I-V-kurvan (strömstyrka kontra spänning) för en solcellssträng eller -modul med hjälp av kapacitiv last. Mätningen utförs normalt på strängnivå, genom att ansluta direkt till strängen eller i ett apparatskåp med säkringarna för att välja den sträng som testas. Antalet IV-kurvpunkter kan väljas vid 100 eller 500. I tillägg till detta genererar PVA även PV-kurvan (effekt kontra spänning), Isc, Voc, Imp, Vmp, Pmax, fyllnadsfaktorn och prestandafaktorn (förhållandet mellan uppmätt och förväntad maximal effekt).

Tidsbesparande gränssnitt

Med en surfplatta eller bärbar dator (endast Windows) som användargränssnitt kan fler tester utföras per timme och data visas i flera, lättlästa format. Spara dina mätningar genom att trycka på det anpassade matristrädet vid den förgrening du mäter. Programvaran beräknar den förväntade I-V-kurvan automatiskt och visar prestandafaktorn.

Avancerad och högeffektiv kapacitet för solcellstester

Noggrann mätning av högeffektiva moduler upp till 30 A: Högeffektiva moduler (>19 % moduleffektivitet) har hög
kapacitans, vilket utgör en utmaning för vissa I-V-kurvspårningsenheter som eventuellt inte kan mäta dem. PVA-1500HE2 är
specialkonstruerad för att mäta alla strängtyper, även strängar med högeffektiva moduler, upp till 30 A.
Snabba resultat i miljöer med hög temperatur: PVA-1500HE2 arbetar med kort svep-till-svep-fördröjning på nio sekunder (vid Voc<1350 V). Detta gör det möjligt att mäta 3,5 MW inom en timme, även i miljöer med hög temperatur där vanliga kurvspårningsenheter ofta slutar fungera på grund av överhettning.

SolSensor™ trådlös referenssensor för solceller

SolSensor™ ger solcellsmodellen data om solstrålning, modultemperatur och matrisens lutning. Modellen använder dessa data för att förutsäga IV-kurvans form vid dessa driftsförhållanden och för att översätta den uppmätta kurvan till standardtestförhållanden. SolSensor™ kläms fast på modulramen så att solstrålningssensorn automatiskt riktas mot matrisens plan.

Den spektrala responsen från kiselfotodiodsensorn i SolSensor™ korrigeras för den solcellsteknik som testas. Särskilda
faktorer tillhandahålls för fler- och enkristallceller, såväl som kadmiumtellurid (CdTe) och annan tunnfilmsteknik. Sensorn
är temperaturkompenserad och varje enhets vinkelrespons kalibreras för rotation och höjd. Resultatet blir att SolSensor™ är noggrann över ett stort urval av tekniker, himmelsförhållanden och solvinklar, vilket möjliggör I-V-kurvmätningar tidigare och senare på dagen.

SolSensor™ är utrustad med två externa termoelementingångar för mätning av temperaturen på baksidan av moduler. Effektiv celltemperatur kan dessutom beräknas direkt från den uppmätta IV-kurvan enligt IEC 60904-5. Med PVA-funktionen SmartTemp™ är det möjligt att blanda dessa två metoder för att uppnå högsta noggrannhet.

PVA och SolSensor™ kommunicerar trådlöst med din surfplatt/dator via Wi-Fi, med en räckvidd på 100 m. Det eliminerar behovet av kablar, möjliggör snabb installation, ger dig möjlighet att röra gå omkring medan du felsöker strängar och erbjuder flexibiliteten att kunna mäta flera apparatskåp med samma SolSensor™-konfiguration.

What's in the box:

PVA-1500HE2:
 • PVA-1500 V-enhet
 • SolSensor™ och klämma
 • Testkablar med krokodilklämmor
 • MC4-frånkopplingsverktyg
 • Laddare
 • Två termoelement och självhäftande skivor
 • Förbrukningsmaterial för sensorrengöring
 • Transportväska (medföljer PVA-1500HE2)
 • Tillgängligt för kostnadsfri nedladdning: PVA-appen och Data Analysis Tool

393 FC:
 • Strömtången 393 FC för kategori III/1500 V med effektivvärdesmätning
 • Testkablar CAT III/1500 V, vinklade kontakter med skyddshättor
 • iFlex flexibel strömtång 45 cm (18")
 • TPAK magnetiskt fäste
 • Exklusiv hård väska

87V:
 • 87V industriell multimeter
 • TL75 testkablar (TL175 EUR)
 • AC175 krokodilklämmor
 • Hölster med stativ, ficka för testkablar
 • 80BK temperatursond
 • 9V batteri (installerat)

1587 FC:
 • 1587 FC isolationsmultimeter
 • Fjärrprob
 • Testsladdar
 • Krokodilklämmor
 • Termoelement av k-typ
 • Mjuk väska

Specifikationer: PVA-1500HE2 I-V Curve Tracer, isolering och sats med klämma och multimeter

Specifikationer för PVA-1500  
 PVA-1500T2PVA-1500HE2
Spänningsområde (Voc)20–1 500 V likström
Maximalt strömområde (Isc)
Moduleffektivitet <19 %0 till 30 A likström
Moduleffektivitet ≥19 %0 till 10 A likström0 till 30 A likström
Spänningsnoggrannhet (0 °C till 45 °C)±(0,5 % ±0,25 V)
Strömnoggrannhet (0 °C till 45 °C)±(0,5 % ±0,04 A)
Effektnoggrannhet (0 °C till 45 °C)±(1,7 % + 1,0 W) (ström ≥3 A, moduleffektivitet < 19 %)
Spänningsupplösning25 mV
Strömupplösning2 mA
Mätkapacitet
Svep-till-svep-fördröjning (vid VOC ≤1 350 V)<9 sekunder
Maximalt antal I-V-svep per timme (vid VOC ≤1 350 V)400 svep/timme
Max megawatt uppmätt per timme3,5 MW/tim
Termisk kapacitet
Antal svep vid 18 s svep-till-svep-fördröjningobegränsat (25 °C omgivningstemperatur)
550 (45 °C omgivningstemperatur)
antal svep vid 9 s svep-till-svep-fördröjningobegränsat (25 °C omgivningstemperatur)
330 (45 °C omgivningstemperatur)
IV-spårningspunkter100 eller 500 (valbart)
IV-sveplängd0,05–2 sekunder (normalt 0,2 sekunder för solcellssträngar)
Arbetstemperaturområde0 °C till 45 °C
Förvaringstemperaturområde−20 till +65 °C
Luftfuktighet vid drift<90 % relativ luftfuktighet, icke kondenserande. Undvik att utsätta ett kallt instrument för varm och fuktig luft eftersom kondens då uppstår. Förvara instrumentet under samma förhållanden som det ska användas i.
Höjd över havetmax 2000 m
Batteriladdningstid6 timmar
Batteriets driftstidCirka 8 timmarCirka 7 timmar
Säkerhet och föreskrifterCAT III 1500 V
IEC 61010-1: Föroreningsgrad 2
VarningsfunktionerÖverspänning, överström, övertemperatur, omvänd
polaritet
PV-kontaktStaubli MC4-EVO2Bananuttag
LED-lampa för laddning/laddadJa
Förberedd för uppdatering av fast programvara på fältetJa
Gränssnitt för surfplatta/bärbar datorWi-Fi-gränssnitt mellan användarens surfplatta eller bärbara dator, I-V-enhet och
SolSensor™
Vikt6,6 kg, 14,55 lb7,3 kg, 16,09 lb
Höjd43,2 cm, (inklusive testsladdar och dragavlastningar)53,3 cm
Bredd21,6 cm
Djup15,2 cm
Specifikationer för PVA-1500-testkablar och -klämmor
Spänningsområde0–1 500 V likström
Strömområde0 till 30 A likström
Temperatur0 °C till 45 °C
LuftfuktighetMaximal relativ fuktighet på 80 % för temperaturer upp till 31 °C som faller linjärt till 50 % relativ fuktighet vid 40 °C
Föroreningsgrad2
Höjd ö.h.max 2 000 m
Kabellängd152 cm
KabelfärgerPositiv=röd, negativ=svart
Tillverkare (testkablar och krokodilklämmor)Staubli
Obs! Använd endast testkablar och klämmor som tillhandahålls av Fluke till PVA-1500.
SolSensor™-specifikationer 
Irradiance (Solinstrålning)
SensortypKiselfotodiod med korrigeringar för temperatur samt spektral- och vinkeleffekter
Mätområde100 W/m² till 1 500 W/m²
Noggrannhet±2 % när de används för att förutsäga prestandan hos välkarakteriserade poly- och monokristallina PV-moduler med direkt strålning > 600 W/m²
Upplösning1 W/m²
MätområdeNormalt 3,5 s
Temperatur
SensortypTermoelement typ K, två ingångar
Mätområde0 °C till 100 °C
Noggrannhet±2 °C, 35,6
Upplösning0,1 °C
MätområdeNormalt 3,5 s
Lutning
SensortypElektronik
Mätområde0 till 90° från horisontellt läge
Noggrannhet±2° normalt (0–45)
Allmänt
Mätningens synkronisering med ström/spänning-kurvaNormalt <1 s
Trådlös räckvidd (fri sikt)100 m
Arbetstemperaturområde0 °C till 45 °C
Förvaringstemperatur-20 °C till 65 °C
Luftfuktighet vid drift<90 % relativ luftfuktighet, icke kondenserande. Undvik att utsätta ett kallt instrument för varm och fuktig luft eftersom kondens då uppstår. Förvara instrumentet under samma förhållanden som det ska användas i.
Batteriladdningstid6 timmar
Batteriets driftstid> 16 timmar vid normal användning
Elektriska specifikationer
Mätning av växelspänning
Område
600,0 mVUpplösning0,1 mV
Noggrannhet 50 Hz till 60 Hz±(% av avläsn. + siffror)±(1 % + 3 siffror)
Noggrannhet 60 Hz till 5 000 Hz±(% av avläsn. + siffror)±(2 % + 3 siffror)
6,000 VUpplösning0,001 V
Noggrannhet 50 Hz till 60 Hz±(% av avläsn. + siffror)±(1 % + 3 siffror)
Noggrannhet 60 Hz till 5 000 Hz±(% av avläsn. + siffror)±(2 % + 3 siffror)
60,00 VUpplösning0,01 V
Noggrannhet 50 Hz till 60 Hz±(% av avläsn. + siffror)±(1 % + 3 siffror)
Noggrannhet 60 Hz till 5 000 Hz±(% av avläsn. + siffror)±(2 % + 3)
600,0 VUpplösning0,1 V
Noggrannhet 50 Hz till 60 Hz±(% av avläsn. + siffror)±(1 % + 3 siffror)
Noggrannhet 60 Hz till 5 000 Hz±(% av avläsn. + siffror)±(2 % + 3) siffror¹
1000 VUpplösning1 V
Noggrannhet 50 Hz till 60 Hz±(% av avläsn. + siffror)±(2 % + 3 siffror)
Noggrannhet 60 Hz till 5 000 Hz±(% av avläsn. + siffror)±(2 % + 3 siffror)¹
¹ 1 kHz bandbredd
Lågpassfilterspänning
Område
600,0 mVUpplösning0,1 mV
Noggrannhet 50 Hz till 60 Hz±(% av avläsn. + siffror)±(1 % + 3)
Noggrannhet 60 Hz till 400 Hz±(% av avläsn. + siffror)+(2 % + 3 siffror), -(6 % - 3 siffror)
6,000 VUpplösning0,001 V
Noggrannhet 50 Hz till 60 Hz±(% av avläsn. + siffror)±(1 % + 3 siffror)
Noggrannhet 60 Hz till 400 Hz±(% av avläsn. + siffror)+(2 % + 3 siffror), -(6 % - 3 siffror)
60,00 VUpplösning0,01 V
Noggrannhet 50 Hz till 60 Hz±(% av avläsn. + siffror)±(1 % + 3 siffror)
Noggrannhet 60 Hz till 400 Hz±(% av avläsn. + siffror)+(2 % + 3 siffror), -(6 % - 3 siffror)
600,0 VUpplösning0,1 V
Noggrannhet 50 Hz till 60 Hz±(% av avläsn. + siffror)±(1 % + 3 siffror)
Noggrannhet 60 Hz till 400 Hz±(% av avläsn. + enheter)+(2 % + 3 siffror), -(6 % - 3 siffror)
1000 VUpplösning1 V
Noggrannhet 50 Hz till 60 Hz±(% av avläsn. + siffror)±(2 % + 3 siffror)
Noggrannhet 60 Hz till 400 Hz±(% av avläsn. + siffror)+(2 % + 3 siffror), -(6 % - 3 siffror)
Mätning av likspänning
OmrådeUpplösningNoggrannhet ±(% av avläsn. + siffror)
6,000 V DC0,001 V± (0,09 % + 2 siffror)
60,00 V DC0,01 V± (0,09 % + 2 siffror)
600,0 V DC0,1 V± (0,09 % + 2 siffror)
1000 V DC1 V± (0,09 % + 2 siffror)
Ingångsimpedans10 MΩ (nominell), <100 pF
Avvisning i normalt läge> 60 dB @ 50 Hz eller 60 Hz
Avvisning av gemensamt läge>120 dB vid likström, 50 Hz eller 60 Hz (1 k obalans)
Noggrannheten gäller ± 100 % av området
Mätning av DC-millivolt
OmrådeUpplösningNoggrannhet ±(% av avläsn. + siffror)
600,0 mVdc0,1 mV± (0,1 % + 1 siffror)
Mätning av DC- och AC-ström
Växelström 45 Hz till 1 000 Hz
Område400 mA
Upplösning0,1 mA
Noggrannhet ±(% av avläsn. + siffror)±(1,5 % + 2 siffror)¹
Spänningsfall (Typiskt)2 mV/mA
Område60 mA
Upplösning0,01 mA
Noggrannhet ±(% av avläsn. + siffror)±(1,5 % + 2 siffror)¹
Spänningsfall (Typiskt)2 mV/mA
DC
Område400 mA
Upplösning0,1 mA
Noggrannhet ±(% av avläsn. + siffror)±(0,2 % +2 siffror)
Spänningsfall (Typiskt)2 mV/mA
Område60 mA
Upplösning0,01 mA
Noggrannhet ±(% av avläsn. + siffror)±(0,2 % +2 siffror)
Spänningsfall (Typiskt)2 mV/mA
Överbelastning600 mA under högst 2 minuter
Säkringsskydd för mA-ingång0,44 mA, 1000 V, IR 10 kA
VäxelströmsomvandlingIngångar är AC-kopplade och kalibrerade till effektivvärdet för sinuskurvingången
Konverteringarna är sant effektivvärdesresponsiva och specificerade från 5 % till 100 % av området. Ingångssignalens toppfaktor kan vara upp till 3 upp till 300 mA, linjärt minskande till toppfaktor ≤ 1,5 vid 600 mA. För icke-sinusformade vågformer ska tillägg normalt göras med +(2 % avläsning + 2 % full skala), för en toppfaktor på upp till 3.
¹ 1 kHz bandbredd
Ohmmätning
OmrådeUpplösningNoggrannhet +(% av avläsn. + siffror)¹
600,0 Ω0,1 Ω±(0,9 % +2 siffror)
6,000 kΩ0,001 kΩ±(0,9 % +2 siffror)
60,00 kΩ0,01 kΩ±(0,9 % +2 siffror)
600,0 kΩ0,1 KΩ±(0,9 % +2 siffror)
6,000 MΩ0,001 MΩ±(0,9 % +2 siffror)
50,0 MΩ ²0,01 MΩ± (1,5 % + 3 siffror)
Överbelastningsskydd1000 V effektivvärde eller likström
Testspänning över öppen krets<8,0 V DC
Kortslutningsström<1,1 mA
¹ Noggrannheten gäller från 0 % till 100 % av området
² Upp till 80 % relativ fuktighet
Diodtest
DiodtestindikeringVisning av spänningsfall: 0,6 V vid 1,0 mA nominell testström:
Noggrannhet±(2 % + 3 siffror)
Testning av kontinuitet
KontinuitetsindikeringKontinuerlig ljudsignal för testmotstånd under 25 Ω och av över 100 Ω. Maximalt visat värde; 1 000 Ω
Spänning över öppen krets< 8,0 V
KortslutningsströmNormalt 1,0 mA
Överbelastningsskydd1000 V RMS
Svarstid> 1 m sek
Frekvensmätning
OmrådeUpplösningNoggrannhet ±(% av avläsn. + siffror)
99,99 Hz0,01 Hz± (0,1 % + 1 siffror)
999,9 Hz0,1 Hz± (0,1 % + 1 siffror)
9,999 kHz0,001 kHz± (0,1 % + 1 siffror)
99,99 kHz0,01 kHz± (0,1 % + 1 siffror)
Frekvensräknarkänslighet
600,0 mV ACV AC-känslighet (RMS-sinuskurva)¹ 5 Hz till 20 kHz100,0 mV
V AC-känslighet (RMS-sinuskurva)¹ 20 kHz till 100 kHz150,0 mV
Triggernivåer för likström¹ till 20 kHz²Ej tillgängligt
6,0 VV AC-känslighet (RMS-sinuskurva)¹ 5 Hz till 20 kHz1,0 V
V AC-känslighet (RMS-sinuskurva)¹ 20 kHz till 100 kHz1,5 V
Triggernivåer för likström¹ till 20 kHz²-400,0 mV och 2,5 V
60,0 VV AC-känslighet (RMS-sinuskurva)¹ 5 Hz till 20 kHz10,0 V
V AC-känslighet (RMS-sinuskurva)¹ 20 kHz till 100 kHz36,0 V
Triggernivåer för likström¹ till 20 kHz²1,2 V och 4,0 V
600,0 VV AC-känslighet (RMS-sinuskurva)¹ 5 Hz till 20 kHz100,0 V
V AC-känslighet (RMS-sinuskurva)¹ 20 kHz till 100 kHz-
Triggernivåer för likström¹ till 20 kHz²12,0 V och 40,0 V
1 000,0 VV AC-känslighet (RMS-sinuskurva)¹ 5 Hz till 20 kHz300,0 V
V AC-känslighet (RMS-sinuskurva)¹ 20 kHz till 100 kHz-
Triggernivåer för likström¹ till 20 kHz²12,0 V och 40,0 V
¹ Högsta insignal för specificerad noggrannhet = 10 X området (högst 1000 V). Störningar vid låga frekvenser och amplituder kan påverka noggrannheten
² Användbar till 100 kHz med fullskalig ingång
Kapacitans
MätområdeUpplösningNoggrannhet ±(% av avläsn. + siffror)
1 000 nF1 nF± (1,2 % + 2 siffror)
10,00 μF0,01 μF± (1,2 % + 2 siffror)
100,0 μF0,1 μF±(1,2 % +90 siffror)
9999 μF1 μF±(1,2 % +90 siffror)
Temperaturmätning
MätområdeUpplösningNoggrannhet ±(% av avläsn. + siffror)¹
-40 ° C till 537 °C0,1 °C±(1 % + 10 siffror)
-40 °F till 998 °F0,1 °F±(1 % + 18 siffror)
¹ Noggrannheter gäller efter 90 minuters utjämningstid efter en ändring i instrumentets omgivande temperatur
Specifikationer för isolering
Mätområde0,01 MΩ till 2 GΩ
Testspänning50, 100, 250, 500, 1000 V
Noggrannhet för testspänning+20 %, -0 %
Testström vid kortslutning1 mA nominellt
Automatisk urladdningUrladdningstid < 0,5 sekunder för C = 1 µF eller mindre
Identifiering av strömförande kretsarAvbryt test om anslutningsspänningen > 30 V före teststart
Max. kapacitiv belastningKan användas vid last upp till 1 μF
Utgångsspänning
50 V (0 % till +20 %)Displayområde0,01 till 6,00 MΩ
Upplösning0,01 MΩ
Testström1 mA vid 50 kΩ
Noggrannhet för motstånd ±(% av avläsn. + siffror)±(3 % + 5 siffror)
Displayområde6,0 till 50,0 MΩ
Upplösning0,1 MΩ
Testström1 mA vid 50 kΩ
Noggrannhet för motstånd ±(% av avläsn. + siffror)±(3 % + 5 siffror)
100 V (0 % till +20 %)Displayområde0,01 till 6,00 MΩ
Upplösning0,01 MΩ
Testström1 mA vid 100 kΩ
Noggrannhet för motstånd ±(% av avläsn. + siffror)±(3 % + 5 siffror)
Displayområde6,0 till 60,0 MΩ
Upplösning0,1 MΩ
Testström1 mA vid 100 kΩ
Noggrannhet för motstånd ±(% av avläsn. + siffror)±(3 % + 5 siffror)
Displayområde60 till 100 MΩ
Upplösning1 MΩ
Testström1 mA vid 100 kΩ
Noggrannhet för motstånd ±(% av avläsn. + siffror)±(3 % + 5 siffror)
250 V (0 % till +20 %)Displayområde0,1 till 60,0 MΩ
Upplösning0,1 MΩ
Testström1 mA vid 250 kΩ
Noggrannhet för motstånd ±(% av avläsn. + siffror)±(1,5 % + 5 siffror)
Displayområde60 till 250 MΩ
Upplösning1 MΩ
Testström1 mA vid 250 kΩ
Noggrannhet för motstånd ±(% av avläsn. + siffror)±(1,5 % + 5 siffror)
500 V (0 % till +20 %)Displayområde0,1 till 60,0 MΩ
Upplösning0,1 MΩ
Testström1 mA vid 500 kΩ
Noggrannhet för motstånd ±(% av avläsn. + siffror)±(1,5 % + 5 siffror)
Displayområde60 till 500 MΩ
Upplösning1 MΩ
Testström1 mA vid 500 kΩ
Noggrannhet för motstånd ±(% av avläsn. + siffror)±(1,5 % + 5 siffror
1 000 V (0 % till +20 %)Displayområde0,1 till 60,0 MΩ
Upplösning0,1 MΩ
Testström1 mA vid 1 MΩ
Noggrannhet för motstånd ±(% av avläsn. + siffror±(1,5 % + 5 siffror)
Displayområde60 till 600 MΩ
Upplösning1 MΩ
Testström1 mA vid 1 MΩ
Noggrannhet för motstånd ±(% av avläsn. + siffror±(1,5 % + 5 siffror)
Displayområde0,6 till 2,0 GΩ
Upplösning100 MΩ
Testström1 mA vid 1 MΩ
Noggrannhet för motstånd ±(% av avläsn. + siffror)±(10 % + 3 siffror)
Allmänna specifikationer
Högsta spänning som appliceras till någon av terminalerna och gemensam1000 V
Temperatur vid förvaring-40 °C till +60 °C
Arbetstemperatur-20 °C till 55 °C
Temperaturkoefficient0,05 x (angiven noggrannhet) per °C för temperaturer <18 °C or >28 °C
Relativ luftfuktighetIcke-kondenserande
0–95 % vid 10–30 °C
0–75 % vid 30–40 °C
0–40 % vid 40–55 °C
VibrationGodtyckliga, 2 g, 5–500 Hz per MIL-PRF-28800F, Klass 2-instrument
Radiofrekvenskommunikation2,4 GHz ISM-bandet
Godkännande för radiofrekvent strålningFCC: T68-FBLE, IC: 6627A-FBLE
Elektromagnetisk kompatibilitet­
InternationelltIEC 61326-1: Portabel elektromagnetisk miljö, IEC 61326-2-2 CISPR 11: grupp 1, klass A
Grupp 1: Utrustningen genererar och/eller använder konduktivt kopplad radiofrekvent energi som behövs för utrustningens egen interna funktion.
Klass A: Utrustningen är lämplig för användning i alla andra anläggningar än hushåll och de som är direkt anslutna till ett lågspänningsnät som levererar till byggnader som används för hushåll. Det kan vara problem med att uppnå elektromagnetisk kompatibilitet i andra miljöer på grund av ledande och utstrålade störningar.
Strålning som överskrider de nivåer som krävs enligt CISPR 11 kan genereras när utrustningen ansluts till ett testobjekt. Utrustningen uppfyller eventuellt inte immunitetskraven enligt den här standarden när testkablarna eller -proberna är anslutna.
Korea (KCC)Klass A-utrustning (industriell sändnings- & kommunikationsutrustning)
Klass A: Den här produkten uppfyller kraven för industriell utrustning som alstrar elektromagnetiska vågor och säljaren eller användaren ska vara uppmärksam på det. Denna utrustning är avsedd för användning i företagsmiljö och inte för hemmabruk.
USA (FCC)47 CFR 15 avsnitt B. Den här produkten anses vara en undantagen enhet enligt paragraf 15.103.
SkyddsklassIEC 60529: IP40 (ej i drift)
Säkerhet
IEC 61010-1Föroreningsgrad 2
IEC 61010-2-033CAT IV 600 V/CAT III 1000 V
BatterierFyra AA-batterier (IEC LR6)
BatteritidDrifttid 1 000 timmar; användning av isoleringstest: Instrumentet kan utföra minst 1 000 isolationstester med nya alkaliska batterier vid rumstemperatur. Uppgifterna gäller standardtest på 1000 V till 1 MΩ med en pulskvot på fem sekunder på och 25 sekunder av.
Storlek (H x B x L)5,0 x 10,0 x 20,3 mm
Vikt550 g
Höjd ö.h.Användning2 000 m
Förvaring12 000 m
Kapacitet för värden utanför området110 % av området förutom kapacitans som är 100 %
Överbelastningsskydd för frekvens< 107 V Hz
Säkringsskydd för mA-ingång0,44A, 1000 V, IR 10 kA
Specifikationer:   
Allmänt   
Max spänning mellan valfritt uttag och jord  
AC1000 V  
DC1 500 V  
Batterier2 st. alkaliska AA-batterier, IEC LR6  
DisplayDubbel display med bakgrundsbelysning  
Automatisk avstängning20 minuter  
Elektrisk   
Onoggrannhet   
Onoggrannheten är specificerad i ett år efter kalibreringen vid arbetstemperaturer på mellan 18 °C och 28 °C och en relativ fuktighet på mellan 0 % och 75 %. Angiven onoggrannhet antar formen: ±([% av avläsning] + [Minst signifikanta siffrans värde]).
TemperaturkoefficienterLägg till 0,1 x angiven onoggrannhet för varje °C (>28 °C eller <18 °C)
Växelström: Tång   
Mätområde999,9 A  
Upplösning0,1 A  
Onoggrannhet2 %, 5 siffror (10–100 Hz) 
 2,5 %, 5 siffror (100–500 Hz) 
Toppfaktor (50/60 Hz)2,5 vid 600,0 A  
 3,0 vid 500,0 A  
 1,42 vid 999,9 A  
 Ytterligare 2 % vid toppfaktor >2  
Växelström: Flexibel strömtång   
Mätområde999,9 A  
 2 500 A  
Upplösning0,1 A (≤999,9 A)  
 1 A (≤2 500 A)  
Onoggrannhet3 % RD, 5 siffror (10–500 Hz) 
Toppfaktor (50/60 Hz)2,5 vid 1 400 A  
 3,0 vid 1 100 A  
 1,42 vid 2 500 A  
 Ytterligare 2 % vid toppfaktor >2  
Positionskänslighet   
NEC-symbol
Avstånd från optimallägei2500-10 Flexi2500-18 FlexFel
A12,7 mm35,6 mm±0,5 %
B20,3 mm50,8 mm±1,0 %
C35,6 mm63,5 mm±2,0 %
Onoggrannhetsvärdet förutsätter att ledaren är centralt placerad i optimal position, att inget yttre elektriskt eller magnetiskt fält finns och mätning inom arbetstemperaturområdet.
    
DC-ström   
Mätområde999,9 A  
Upplösning0,1 A  
Onoggrannhet2 % RD, 5 siffror[1]  
 [1] Vid användning av ZERO-funktionen (B) för avvikelsekompensering.
Växelspänning   
Mätområde600,0 V  
 1000 V  
Upplösning0,1 V (≤600,0 V)  
 1 V (≤1000 V)  
Onoggrannhet1 % RD, 5 siffror (20–500 Hz) 
Likspänning   
Mätområde600,0 V  
 1 500 V  
Upplösning0,1 V (≤600,0 V)  
 1 V (≤ 1500 V)  
Onoggrannhet1 % RD + 5 siffror  
mV likström   
Mätområde500,0 mV  
Upplösning0,1 mV  
Onoggrannhet1 % RD + 5 siffror  
Strömfrekvens: Tång   
Mätområde5,0–500,0 Hz  
Upplösning0,1 Hz  
Onoggrannhet0,5 % RD + 5 siffror  
Triggnivå5–10 Hz, ≥10 A  
 10–100 Hz, ≥5 A  
 100–500 Hz, ≥10 A  
Strömfrekvens: Flexibel strömtång   
Mätområde5,0–500,0 Hz  
Upplösning0,1 Hz  
Onoggrannhet0,5 % RD + 5 siffror  
Triggnivå5–20 Hz, ≥25 A  
 20–100 Hz, ≥20 A  
 100–500 Hz, ≥25 A  
Spänningsfrekvens   
Mätområde5,0–500,0 Hz  
Upplösning0,1 Hz  
Onoggrannhet0,5 % RD + 5 siffror  
Triggnivå5–20 Hz, ≥5 V  
 20–100 Hz, ≥5 V  
 100–500 Hz, ≥10 V  
Likströmseffekt   
Mätområde600,0 kVA (600,0 V DC-område)  
 1 500 kVA (1 500 V DC-område)  
Upplösning0,1 kVA  
 1 kVA  
Onoggrannhet2 % RD + 2,0 kVA  
 2 % RD + 20 kVA  
Resistans   
Mätområde600,0 Ω  
 6 000 Ω  
 60,00 kΩ  
Upplösning0,1 Ω (≤600,0 Ω)  
 1 Ω (≤6 000 Ω)  
 0,01 kΩ (≤60,00 kΩ)  
Onoggrannhet1 % RD + 5 siffror  
Kapacitans   
Mätområde100,0 μF  
 1 000 μF  
Upplösning0,1 μF (≤100,0 μF)  
 1 μF (≤1 000 μF)  
Onoggrannhet1 % RD + 5 siffror  
Triggnivå för startström5 A  
Mekanisk   
Storlek (L x B x H)281 x 84 x 49 mm  
Vikt (med batterier)520 g  
Gapöppning34 mm  
Den flexibla strömtångens diameter7,5 mm  
Den flexibla strömtångens kabellängd   
(från huvud till elkontakt)1,8 m  
Miljö   
Arbetstemperatur-10–50 °C  
Förvaringstemperatur-40–60 °C  
ArbetsluftfuktighetIcke-kondenserande (<10 °C)  
 ≤90 % RH (vid 10–30 °C)  
 ≤75 % RH (vid 30–40 °C)  
 ≤45 % RH (vid 40–50 °C)  
Arbetshöjd ö.h.2 000 m  
Max förvaringshöjd ö.h.12 000 m  
Kapslingsklass (IP)IEC 60529: IP54, ej i drift  
Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)   
InternationelltIEC 61326-1: Bärbar, elektromagnetisk miljö, IEC 61326-2-2 CISPR 11: Grupp 1, Klass A
 Grupp 1: Utrustningen genererar och/eller använder konduktivt kopplad radiofrekvent energi som behövs för utrustningens egen interna funktion.
Klass A: Utrustningen är lämplig för användning i alla andra anläggningar än hushåll och de som är direkt anslutna till ett lågspänningsnät som levererar till byggnader som används för hushåll. Det kan finnas potentiella svårigheter i att säkerställa elektromagnetisk kompatibilitet i andra miljöer på grund av genomförda och utstrålade störningar.
Varning! Den här produkten är inte avsedd för användning i bostadsområden och tillhandahåller eventuellt inte tillräckligt skydd för radiomottagning i den typen av miljöer.
Korea (KCC)Utrustning klass A (industriell utsändnings- och kommunikationsutrustning)
 Klass A: Den här produkten uppfyller kraven för industriell utrustning som alstrar elektromagnetiska vågor och säljaren eller användaren ska vara uppmärksam på det. Denna utrustning är avsedd för användning i företagsmiljö och inte för hemmabruk.
USA (FCC)47 CFR 15 avsnitt B. Denna produkt anses vara en undantagen enhet enligt paragraf 15.103.
Säkerhet   
AllmäntIEC 61010-1, föroreningsgrad 2 
MätningIEC 61010-2-032: CAT III/1500 V, CAT IV/600 V 
 IEC 61010-2-033: CAT III/1500 V, CAT IV/600 V 
Trådlös radio   
Godkännande för radiofrekvent strålningFCC ID: T68-FBLE, IC: 6627A-FBLE 
Frekvensområde för radiofrekvent strålning2 400–2 483,5 MHz  
Uteffekt<100 mW  
FÖRENKLAD EU-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE  
Härmed intygar Fluke att radioutrustningen i denna produkt överensstämmer med direktiv 2014/53/EU.
Den fullständiga texten i EU-försäkran finns på följande webbadress:  
www.fluke.com/en-us/declaration-of-conformity
Specifikationer
LikspänningMaxspänning1000 V
Noggrannhet±(0,05 % +1)
Max upplösning10 µV
Spänning ACMaxspänning1000 V
Noggrannhet±(0,7 % + 2 siffror) sann RMS
Växelströmsfrekvens20 kHz med lågpassfilter; 3 dB vid 1 kHz
Max upplösning0,1 mV
Ström DCMaxström10 A (20 A i max 30 sekunder)
Onoggrannhet, ström±(0,2 % +2 siffror)
Max upplösning0,01 µA
VäxelströmMaxström10 A (20 A i max 30 sekunder)
Onoggrannhet, ström±(1,0% + 2 siffror) sann rms
Max upplösning0,1 µA
ResistansMaximal resistans50 MΩ
Noggrannhet±(0,2 % +1 siffror)
Max upplösning0,1 Ω
KapacitansMax kapacitans9 999 µF
Mätningsnoggrannhet±(1 % +2 siffror)
Max upplösning0,01 nF
FrekvensMax frekvens200 kHz
Noggrannhet±(0,005 % +1 siffra)
Max upplösning0,01 Hz
PulskvotMax pulskvot99,9%
Onoggrannhet±(0,2 % per kHz +0,1 %)
Max upplösning0,1 %
Temperaturmätning-200,0–1090 °C
-328,0–1994,0 °F
exklusive prob
80 BK temperaturprob-40,0–260 °C
2,2 °C eller 2 %, det som är störst
KonduktansMax konduktans60,00 nS
Onoggrannhet±(1,0 % +10 siffror)
Max upplösning0,01 nS
DiodOmråde3 V
Upplösning1 mV
Noggrannhet± (2 % + 1 siffra)
PulskvotområdeNoggrannhetInom ±(0,2 % per kHz + 0,1 %)
Miljöspecifikationer
Arbetstemperatur–20 °C till + 55 °C
Temperatur vid förvaring–40 °C till + 60 °C
Luftfuktighet (icke-kondenserande)0–90 % (0–35 °C)
0–70 % (35–55 °C)
Arbetshöjd ö.h.2 000 m
Säkerhetsspecifikationer
ÖverspänningskategoriEN 61010–1 till 1000 V KAT III, 600V KAT IV
CertifikatCE, CSA, RCM
Mekaniska och allmänna specifikationer
Storlek201 x 98 x 52 mm (med hölster)
Vikt355 g
624 g – med hölster
Display 6 000 skalenheter uppdateras 4 ggr/sek.
19 999 skallängd i högupplöst läge
Analog32 segment, uppdateras 40 ggr/sek
Frekvens19 999 skallängd, uppdateras 3 ggr/sek vid > 10 Hz
GarantiLivstid
BatteritidAlkalisktNormalt ~400 timmar, utan belysning
Falltest1 m fall per IEC 61010–1:2001
VibrationPer MIL-PRF-28800 för ett klass 2-instrument