Swedish

Vad du ska tänka på när du vill använda värmebilder i ditt företag

Värmefotografering
Värmekameror blir allt billigare och lättare att använda

Tack vare tekniska framsteg har värmefotografering blivit mer prisvärt och lättare att utföra, och användningen har ökat på en mängd olika industriella och kommersiella marknader. Det är goda nyheter om du är entreprenör och vill lägga till värmefotografering i ditt tjänsteutbud, eftersom de flesta kunder troligen har hört talas om det.

Värmekameror ger värmebilder av utrustning, vilket gör att kunderna kan se nästan omedelbara fördelar med en sådan tjänst. Med ett enda svep genom en anläggning kan du vanligtvis hitta minst en komponent som visar indikationer på att utrustningen snart kan sluta fungera. Detta blir en kraftfull demonstration och en enkel affärsbyggare.

Din fördel som entreprenör är bred erfarenhet av många typer av utrustning och felscenarier – liksom i alla andra felsökningssituationer måste personen bakom värmekameran använda sin erfarenhet för att analysera avläsningarna. Om den här delen av en elpanel är varm, bör jag då undersöka anslutningarna eller belastningen?

Om du redan har ett avtal med ett företag för regelbundet underhåll och felsökning är det klokt att även lägga till termografi. Du är redan bekant med anläggningen och vilka enheter som är viktiga för prestanda. Du kan lägga till termiska inspektioner till dina regelbundna besök och ha verktyget tillgängligt under felsökningsbesök. Om du är elektriker är du dessutom unikt kvalificerad att arbeta i spänningsmiljöer. Specialiserade termografer är ofta inte kvalificerade för det utan behöver hjälp av elektriker eller tekniker på plats.

Innan du börjar erbjuda värmefotografering som tjänst kan du utforska kurser från en välrenommerad utbildare. Det är bra att ha en utbildning i botten när du presenterar dig för potentiella kunder, och du får lära dig de teoretiska och praktiska verktyg som du behöver för att få bästa möjliga resultat av en värmekamera.

Utbildning är en mycket viktig faktor när du ska påbörja ett nytt initiativ. Se till att få utbildning om:

 • Hur du använder värmekameran
 • Tillämpningar med störst avkastning på investeringen
 • Hur du utför inspektioner på rätt sätt
 • Hur du tolkar resultat och skapar meningsfulla och användbara rapporter
 • Hur du på ett säkert sätt utför termografiska inspektioner i en industriell arbetsmiljö
Elektriska värmeinspektioner, förebyggande underhållsinspektioner

Typiska användningsområden

Elentreprenörer använder ofta värmekameror vid förebyggande underhåll och felsökning, och ibland även i samband med installationer.

För förebyggande underhåll tar entreprenören värmebilder av viktiga enheter (paneler, drivenheter, motorer osv.) minst en gång om året och jämför bilderna vid varje besök. Problemplatser som inte fanns där förra gången tyder på potentiella kommande problem som bör undersökas innan de orsakar fel. Värmekamerans programvara hjälper dig att justera dina bilder gång på gång, så att jämförelserna blir konsekventa.

Tillämpningar för inspektioner med värmefotografering

När du säljer in den här idén till en kund bör du tänka på följande:

 • De flesta utrustningsfel medför en betydande ökning av arbetstemperaturen långt innan katastrofala fel inträffar.
 • Värmebilder tas bäst när utrustningen är i drift. Inga avstängningar krävs.
 • Värmebilderna tas på säkert avstånd. Minimal säkerhetsrisk (med undantag för strömförande spänning – som alltid kräver fullständiga elsäkerhetsåtgärder).
 • Värmebilderna kan nå komponenter och enheter som inte annars är mätbara, t.ex. delar i taket.
 • Värmemätningar hjälper till att upptäcka nära förestående fel i nästan alla typer av utrustning – elektrisk, mekanisk, elektronisk, processutrustning och så vidare.
 • Eftersom värmeinspektioner är snabba kan de täcka ett större område och hitta problem på ställen som vanligtvis skulle ignoreras.

Vid felsökning kan en värmebild av en felaktig enhet ofta identifiera orsaken till problemet – elektriska problemplatser kan tala om vilken fas eller vilka anslutningar som ska kontrolleras, motorproblemplatser kan begränsas till lagren och så vidare. Efter reparationerna följer du upp med en ny värmebild och kontrollerar att komponenten inte längre överhettas, och att ingenting annat nu överhettas istället.

Här är en sammanfattning av huvudtillämpningar.

 • Kraftförsörjningssystem: Trefassystem, elcentraler, säkringar, ledningar och kopplingar, transformatorstationer, elektriska valv osv.
 • Elektromekanisk utrustning: Motorer, pumpar, fläktar, kompressorer, lager, lindningar, växellådor och transportband
 • Processinstrumentering: Utrustning för processtyrning, rör, ventiler, ångventiler och tankar/kärl
 • Anläggningsunderhåll: HVAC-system, byggnader, tak, isolering

Sammanfattning

Det finns egentligen inget som hindrar dig. Entreprenörer kan enkelt köpa prisvärda värmekameror, snabbt lära sig grunderna och omedelbart börja använda verktyget för att förbättra sitt tjänsteutbud till kunderna. Ju mer du använder värmekameran, desto skickligare blir du.