Swedish

Vad orsakar överhettning i transformatorer?

Värmefotografering

Normalt fungerande kylrör är viktiga för att förhindra överhettning i transformatorer. Transformatorer är särskilt utsatta för överhettning eftersom energi går förlorad som värme i kärna och lindningar när de höjer eller sänker spänningsnivåer mellan kretsar. Den värmen kan öka och skada isolering och orsaka transformatorhaveri.

Inspektion med värmekamera är ett säkert och enkelt sätt att säkerställa av kylrören avleder värmen effektivt.

En Fluke TiX580 värmekamera i en transformatorstation

Kylrör i oljefylld elektrisk utrustning fungerar genom enkel konvektionskylning. När oljan cirkulerar runt transformatorns inre lindningar ökar dess temperatur och densiteten sjunker. Ju varmare, desto tunnare och därför stiger lättare olja. När oljan kyls blir den tätare och sjunker, vilket skapar en naturlig cirkulation.

Undersök om kylrören blir för varma

Värmekameror är perfekta för inspektion av kylrörsrader eftersom de vanligen är över en halv meter långa och flera tum breda vilket ger en stor yta. Det gör det lättare att få en siktlinje för att skanna dem med en värmekamera på säkert avstånd från farozonen.

Fyra rader kylrör på en transformator

På bilden visas tre kylrörsraderna på den vänstra skärmen och har det som anses vara ett normalt värmemönster. Den fjärde rörraden till höger har ett onormalt mönster. Oljan cirkulerar inte i den fjärde rörraden. Det kan orsakas av:

  • För lite olja i systemet
  • Hinder i flödet eller en stängd ventil
  • Utrustning på fel nivå

Åtgärder att vidta med ett för varmt kylrör

Oavsett orsaken måste ett onormalt värmemönster i kylrör rapporteras och eskaleras till vidare felsökning. Om det inte åtgärdas sjunker rörens kapacitet vilket kan orsaka allvarlig skada på transformatorn. Om du registrerar sådana värmemönster med värmekameran bör du omedelbart rapportera dem så att de kan åtgärdas innan det blir allvarligare.

Relaterade resurser