Swedish

Minska onoggrannheten för värmekameror genom att följa några fokustips

Värmefotografering

Oavsett om du precis har börjat använda en värmekamera eller om du är professionell termograför har du förmodligen hört devisen ”fokus först!”. Anledningen till den devisen är enkel: av alla inställningar som går att göra på värmekameror är fokus det absolut viktigaste när det gäller att förbättra noggrannheten.

Tekniker som justerar fokus på värmekameran Fluke Ti401 PRO Tekniker som justerar fokus på värmekameran Fluke Ti401 PRO

Fokus är viktigt både för bildkvaliteten och temperaturnoggrannheten. Suddiga värmebilder kan dölja kritiska temperaturavvikelser i delar av utrustningen. Värmebilder som inte är i fokus kan ge temperaturmätningar som avviker upp till 20 grader – eller mer. Den betydande temperaturavvikelsen kan leda till felaktiga slutsatser.

Värmebilder som inte är i fokus kan leda till felaktig information

I bilderna nedan har den högsta skenbara temperaturen för samma elektriska komponent isolerats. Båda bilderna visar samma identifierade avvikelse, men med olika temperaturer.

Rätt temperatur på en elektrisk komponent i en värmebild i fokus I värmebilden som är i fokus har värmekameran tagit en tydlig bild av den mängd värmeenergi som avges från ytorna i lådan. Eftersom bilden är i fokus innebär det att går att använda värmekameran till att mer exakt mäta energin och tilldela ett temperaturvärde till den.
Fel temperatur på en elektrisk komponent i en värmebild som inte är i fokus Den här värmebilden är inte i fokus. Det minskar tydligheten för den energi som registreras av värmekameran och ger ett mätvärde som är mer än 76 grader lägre än i bilden som är i fokus.

Av bilderna ovan framgår det tydligt att fokus är avgörande för att uppnå låg onoggrannhet för värmekameror.

Reflekterar ljus jämfört med emissivitet

Som du vet är det svårare att fokusera på mål med värmekameror än med kameror som registrerar synligt ljus. Med en kamera som tar visuella bilder kan du använda det reflekterade ljuset som brukar skapa skarpa kontraster mellan föremål. Inom termografin måste du registrera den energi som avges från ytor. Det är ovanligt att det finns ytor med skarpa temperaturskillnader som ligger intill varandra. Det innebär att när värmeenergin rör sig genom fasta ämnen, vätskor eller gaser försvinner de skarpa linjerna mellan föremål, vilket gör det till en utmaning att hitta rätt fokus.

Det finns några enkla sätt att förbättra fokus. Dessa är följande:

  • Ändra kameran till gråskala. Det mänskliga ögat kan oftast fokusera lättare i svartvitt (gråskala) än med andra färgpaletter.
  • Se om det finns någon skarp kant i synfältet.
  • Håll kameran stilla.
  • Om du har en Fluke-värmekamera använder du IR-Fusion i bild-i-bild-läget. Skjut de två bilderna (synligt ljus och IR) uppåt och nedåt tills de är i linje. När de är det är målet i fokus.

Välja rätt typ av fokussystem för användningsområdet

En av de viktigaste faktorerna när det gäller att välja typ av fokussystem för värmekameror är att se till att det passar för dina användningsområden. När du väljer värmekamera kan du välja mellan tre olika allmänna typer av fokussystem. Dessa är följande:

  • Fast fokus: Den här typen av värmekameror har sikta-och-tryck-teknik där det går att fokusera på mål på ett visst avstånd och längre bort. Den här typen av värmekameror har vanligtvis låg upplösning och används vanligtvis till att snabbt kontrollera områden för att hitta tydliga varma och kalla punkter.
  • Manuellt fokus: Värmekameror med manuellt fokus används framförallt av erfarna termograförer och har vanligtvis högre upplösning. Med den här typen av värmekameror går det att ställa in fokus exakt nära mål och ta skarpa bilder på långt håll. För den här typen av värmekameror tar det längre tid att ställa in rätt fokus, särskilt för nybörjartermograförer.
  • Automatiskt fokus: Den här typen av fokussystem har en mängd olika tekniker för automatiskt fokus, som automatiskt fokus med hjälp av laser och bildtagning med flera brännvidder. Med hjälp av den här typen av värmekameror går det snabbt att ställa in fokus, både för erfarna termograförer och nybörjartermograförer.
Den här bilden är skarpare och innehåller fler detaljer eftersom den är skarpare Den här bilden är skarpare och innehåller fler detaljer eftersom den är skarpare

Oskarpa bilder påverkar inte bara onoggrannheten för resultat – det kan även påverka din förmåga att informera din kund eller underhållsansvariga om resultatet. Tänk på följande:

Om en bild är suddig blir det svårare för kunder att identifiera värmeavvikelser. Om en bild är suddig blir det svårare för kunder att identifiera värmeavvikelser.

Även om det är lätt att se att föremålet i båda bilderna är ett hus innehåller den skarpare bilden fler detaljer. De flesta kunder kommer att lägga märke till bildkvaliteten och ju skarpare bilden är desto enklare är det att tydligt identifiera värmeavvikelser.

Om du vill ha mer information om fokusalternativ och andra funktioner och metoder för värmeinspektion klickar du här.