Swedish

Vilken typ av avkastning på investeringen kan du förvänta dig för en värmekamera?

What kind of ROI can you expect from a thermal imager?

Den avkastning på investeringen du kan förvänta dig av att lägga till en infraröd kamera (även kallad värmekamera) i din verktygslåda för inspektioner beror på många variabler. Först och främst beror det på om du är chef för en industrianläggning eller entreprenör/konsult. Det här är några av de viktigaste exemplen på hur en värmekamera kan bidra till avkastning på investeringen i varje enskilt fall.

Chef för en industrianläggning

Industrianläggningar kan se en betydande avkastning på investeringen om en värmekamera används för inspektion och felsökning, baserat på följande:

  • Färre driftstopp. Inspektioner kan utföras medan utrustningen är igång så att du inte förlorar produktionstid.
  • Ökad produktivitet. Eftersom infraröd inspektion inte kräver direkt beröring blir det möjligt för tekniker att skanna ett stort område relativt snabbt, på ett säkert avstånd. Det innebär att tekniker kan inspektera mer utrustning snabbare.
  • Förbättrad produktionseffektivitet. Processerna optimeras eftersom svårfångade problem kan upptäckas och åtgärdas innan de får någon större inverkan på produktionen.
  • Minskade kapitalkostnader. Att hitta och reparera problem i ett tidigt skede kan förlänga utrustningens genomsnittliga förväntade livslängd och på så sätt förlänga bytesintervallen.

Konsulter/entreprenörer

För bostadsinspektörer, energigranskare, renoveringsentreprenörer, byggnads- och takinspektörer, VVS-entreprenörer och andra konsulter baseras avkastningen på investeringen på hur mycket mer pengar de kan tjäna med en värmekamera. Här är några av faktorerna som kan förbättra slutresultatet:

  • Ökad produktivitet. Sök snabbt igenom ett område för att hitta luftläckage, isoleringsluckor, fukt och överhettade elektriska komponenter för att effektivt kunna utföra mer arbete på kortare tid.
  • Enklare försäljning. Visa potentiella kunder exakt vad problemet är direkt i kameran, slipp gissningar och gör det enklare för dem att se vilka reparationer eller renoveringsåtgärder som behövs.
  • Fler muntliga rekommendationer. När ett problem är löst kan du skicka kunden en skanning av samma inspektionsområde så att de kan jämföra resultatet före och efter. Det bidrar till att få nöjdare kunder och fler muntliga rekommendationer.

Många faktorer bidrar till avkastningen på investeringen för enskilda tillämpningar. Om du vill få en snabb uppskattning av just din situation kan du använda Flukes kalkylator för avkastning på investeringen för värmekameror.

Resurser