Swedish

Använda värmefotografering till att felsöka motorer och styrenheter

Värmefotografering

Infraröda kameror, även kallade värmekameror, är användbara för felsökning av motorproblem samt för övervakning av motortillstånd för förebyggande underhåll i kraftproduktion, tillverkningsanläggningar och kommersiella anläggningar. Infraröda bilder visar en motors värmebild och kan berätta mycket om dess tillstånd. Motorernas skick kan verkligen vara en viktig faktor för att hålla anläggningarna igång och hålla driftskostnaderna nere.

Vad bör man skanna?

För att komma igång med att bygga upp värmeprofiler för dina motorer är den bästa metoden att ta infraröda bilder av god kvalitet när motorerna körs under normala driftsförhållanden. Det ger dig referensmätvärden för komponenternas temperaturer. Med en värmekamera sparar du temperaturerna på alla viktiga komponenter: motor, axelkoppling, motor- och axellager och växellådan.

När du arbetar med låga elektriska laster kan problemyttringarna vara subtila. Därför rekommenderas minst 40 % av den dimensionerade lasten (National Fire Protection Association NFPA 70B) och ju högre last, desto bättre. När du kontrollerar i låglastsituationer är det viktigt att notera alla möjliga problem, även om de endast visar små temperaturskillnader. När lasten ökar, ökar även temperaturen, och om ett problem uppstår kan du förvänta dig större temperaturskillnader vid högre laster.

Vad ska jag titta efter?

Den normala driftstemperaturen ska finnas noterad på alla motorer. En värmekamera kan inte se motorns insida men yttemperaturen är en indikator för den inre temperaturen. När motorn blir varmare inuti blir den också varmare på utsidan. Om en motor överhettas försämras lindningarna snabbt. Faktum är att för varje ökning på 10 °C i en motors lindningar, över dess arbetstemperatur, minskar livslängden på lindningarnas isolering med 50 procent, även om överhettningen bara är tillfällig.

Om en temperaturavläsning i mitten av ett motorhus visar onormalt höga värden, kan en IR-bild av motorn visa varifrån den höga temperaturen kommer från t.ex. lindningar, lager eller koppling. Om en koppling går varm är det en indikator på felinriktning.

Det finns tre huvudsakliga orsaker till onormala termiska mönster:

  • Högresistent kontaktyta, antingen en anslutning eller en brytarkontakt och ser vanligen varmast ut i en punkt där motståndet är högt och svalnar längre bort från punkten.
  • Lastobalanser som är normala eller ej inom specifikationen är lika varma under hela fasen eller del av den krets som är underdimensionerad/överbelastad. Övertonsobalanser skapar ett liknande mönster. Om hela ledaren är varm kan det bero på underdimensionering eller överbelastning. Kontrollera klassningen och den faktiska lasten för att fastställa orsaken.
  • Defekta komponenter ser vanligen kallare ut än normalt fungerande komponenter. Det vanligaste exemplet är sannolikt att säkringen gått. I en motorkrets kan detta resultera i enfasdrift och risk för kostsamma skador på motorn.

Genom att skapa regelbundna inspektionsrundor som inkluderar värmebilder av alla kritiska kombinationer av motorer och styrenheter och spårning av dessa referensvärdesbilder kan du avgöra om en het punkt avviker eller inte, och därigenom hjälpa dig att kontrollera om utförda reparationer lyckats.