Swedish

Så här håller du reglerventilens lägesgivare i rätt position

Kalibrering

Ventiler, manöverdonen som får dem att röra sig och de elektroniska kretsar som styr dem, utsätts för tuff daglig användning. En ventil kan slås från hundratals till tiotusentals gånger på ett år. Det gör att skruvarna flyttar sig, fjädrarna försvagas och den mekaniska kopplingen lossnar. Ventilsätet slits både på grund av att ventilen stängs ett upprepat antal gånger och på grund av den vätska eller gas som passerar genom den.

Så här håller du ventilens lägesgivare i rätt position

Dessutom inträffar ”kalibreringsavvikelse” i de elektroniska komponenterna, vilket gör att ventilerna inte öppnas eller stängs helt, stängs för tidigt eller fungerar felaktigt, vilket leder till felaktig reglering av gasen eller vätskan som den reglerar.

För att undvika det är det viktigt att upprätta ett förebyggande underhållsprogram för att regelbundet kontrollera ventilgivarna på fältet. De här kontrollerna måste utföras snabbt för att minimera driftstoppet och följas av snabb omkalibrering när kalibreringsavvikelse upptäcks.

Sex steg för att kontrollera ventilens placering

Följande är de grundläggande stegen för att kontrollera positionen på ventilens lägesgivare. Läs alltid ventiltillverkarens specifika instruktioner för korrekt och lämplig testning och kalibrering av lägesgivaren.

1. Inställning

Ställ in Fluke 789 ProcessMeter i genereringsläge med lämpligt strömintervall för lägesgivaren.

 • Anslut testledningarna till mA-källans utgångskontakt på Fluke 789.
 • Välj intervallet 4–20 mA genom att flytta vridomkopplaren från Off till läget för den orangefärgade övre mA-utgången.
 • Anslut Fluke 789 till ventilens ingångskontakter.

2. Testa ventilstängning

För att avgöra om lägesgivaren stänger ventilerna helt vid strömnivån 4,0 mA.

 • Justera källströmmen till 4,0 mA på Fluke 789 ProcessMeter genom att trycka på knappen 0 % under SpanCheck-knappen.
 • Tryck en gång på knappen Coarse Down för att minska strömmen till 3,9 mA medan du ser efter om ventilen rör sig. Ventilen ska inte röra sig.
 • Justera nolljusteringen på ventilens lägesgivare för att ställa in ventilen för den stängning du vill ha.

3. Testa ventilöppning

För att kontrollera öppnandet av ventilen, tryck upp knappen Coarse Range från 4,0 mA. Fluke 789 ProcessMeter ökar 0,1 mA för varje tryckning på knappen Coarse Range.

Obs! När du ställer in den punkt där ventilen börjar öppnas bör du se till att det inte finns något mottryck från manöverdonet mot den kraft som håller ventilen stängd när det finns 4,0 mA på styrenhetens ingång.

 • I en fjäderstängd ventil ska det inte finnas något tryck mot membranet.
 • Med ett dubbelverkande kolvmanöverdon får det inte finnas något tryck på ena sidan av kolven.
 • Du kan ställa in starten för ventilöppningen mellan 4,1 och 4,2 mA för att säkerställa att det inte finns något mottryck mot de här krafterna vid stängd inställning.

4. Testa spannet

Vid kontroll av spannet testas ventilen i helt öppet läge.

 • Tryck på knappen SpanCheck 100% som ger dig 20 mA. Använd intervallknapparna på Fluke 789 ProcessMeter för att justera källströmmen för en 20 mA-avläsning och vänta tills ventilen stabiliseras.
 • Tryck på intervallknappen Coarse Up en gång till 20,1 mA medan du ser eller känner efter ventilrörelser.
 • Använd kontrollknappen Coarse för att justera strömmen uppåt och nedåt mellan 20,1 och 19,9 mA. Det bör inte finnas någon rörelse i ventilskaftet från 20,1 till 20 mA och en lätt rörelse från 20 till 19,9 mA.

5. Testa linjäritet

För ventiler med linjär rörelse.

 • Ställ in Fluke 789 ProcessMeter på 4 mA.
 • Använd knappen % Step för att stegvis ändra strömmen till 12 mA (50 %) och kontrollera att ventilens lägesindikator visar 50 % rörelse.

Obs! Om ventilen är av icke-linjär typ, se i ventilhandboken hur den ska användas.

6. Testa så att ventilen fungerar smidigt

 • Ställ in vridomkopplaren på det lägre utgångs-mA-värdet och välj funktionen långsam rampning med den blå knappen.
 • Låt Fluke 789 ProcessMeter gå igenom flera cykler medan du ser eller känner efter onormal ventilfunktion. Ventilen får INTE pendla eller självsvänga i något av steglägena vid långsam rampning, och ventilen ska inte heller vara trög.
 • Ställ in ventilreglagets förstärkning så att det bestämmer vad som ger bästa möjliga respons mellan dessa två förhållanden.

Fem sätt som Fluke Connect-funktionerna förbättrar fälttestning av ventilpositioner på

Fluke 789 FC ProcessMeter och temperaturpaketet ger dig all kraft och alla funktioner hos Fluke 789 ProcessMeter tillsammans med FC-anslutningen som ger dig tillgång till alla funktioner i Fluke Connect-appen på din smarttelefon, inklusive möjligheten att:

 1. Arkivera mätningar i EquipmentLog™-historiken i Fluke Cloud™-lagringen för dokumentation och framtida referens i fält.
 2. Jämföra realtidsmätningar med historiska data.
 3. Hålla kontakt med andra tekniker och din chef via ShareLive™-videosamtal för att visa dem exakt vad du ser och få omedelbar återkoppling.
 4. Flytta dig bort från farliga områden genom att ställa in Fluke 789 FC ProcessMeter vid ventilen och se resultaten på din smarttelefon.
 5. Få tillgång till digitala produkthandböcker, Flukes användarbeskrivningar och andra resurser från fältet via din smarttelefon.