Swedish

Felsöka trasiga motorer genom att testa isoleringsresistans

Anläggningar som har inställningen att köra tills det tar stopp för underhåll har ökat tryck att få igång motorer och andra system så snabbt som möjligt igen. Varje minut en motor är ur drift kostar företaget pengar. Plötsligt blir felsökningen av en defekt motor en nödsituation.

Det är inte alla anläggningar som har personal som utför förebyggande underhåll på sina motorer. Många förlitar sig på att utomstående experter ska rädda dem när motorer går sönder. Förebyggande underhåll är att föredra eftersom det har minsta möjliga driftstopp för motorn, men inställningen att köra tills det tar stopp är fortfarande vanlig idag.

Anläggningar vänder sig ofta till externa serviceföretag som reparerar trasiga motorer i tryckpressar, brandpumpar, kylar, hissar, ventilationsfläktar och andra tillämpningar. Att testa isoleringsresistans hos trasiga motorer är tillsammans med en kort lista av andra enkla tester ett bra sätt för servicetekniker att avgöra motorns status. Är det säkert att starta om den här motorn? Det är den stora frågan.

OBS! Flukes isolationsprovare varnar dig om du är ansluten till en spänningssatt krets. Om en spänningssatt krets upptäcks slår testaren inte på strömmen. Flukes isolationsprovare har också en säker urladdningsfunktion för när testet är slutfört.

Här är en typisk att-göra-lista för servicetekniker som felsöker en trasig motor:

 1. Försök inte att starta om motorn. Vid den första inspektionen kan det se ut som om ingenting är fel, men om du försöker starta om motorn utan att först felsöka problemet kan det orsaka allvarliga skador.
 2. Utför en grundläggande undersökning av motorn Sök efter rök. Lukta efter märkliga lukter.
 3. Samla in grundläggande information om motorn. Samla in märkplåtsdata. Gör digitala multimetermätningar – spänning, säkringskontroll och jordanslutningar.
 4. Testa isoleringsresistansen hos ledningen och belastningskretsarna till jord. Innan du utför NÅGON test av isoleringsresistansen är det NÖDVÄNDIGT att isolera alla elektroniska styrdon och andra enheter från kretsen som testas. Spänningar från isolationstestet kan orsaka allvarliga skador på de enheterna.
  1. Spärra och lås frånkopplingen till startmotorn.
  2. Ställ in testaren på lämplig testspänning.
  3. Identifiera resistansen mellan dessa punkter:
   1. Startmotorns ledningssida till jord
   2. Startmotorns belastningssida till jord

  För att klara testerna måste ledningen och lastkretsarna visa hög resistans. I allmänhet behöver AC-enheter minst 2 megaohm till jord och DC-enheter behöver 1 megaohm till jord för att garantera säker drift.

  I det här exemplet visas ett testresultat för en pumpenhet som inte fungerar. Resistansen mellan last och jord är större än 2 miljarder ohm och mindre än 1 nA ström, vilket indikerar att problemet finns någon annanstans. Resultaten visas på en smarttelefon med Fluke Connect®-programvara.

  Om belastningssidans resistansvärden är acceptabla fortsätter du till nästa test. Om inte, börjar du spåra problemet: Är isoleringen trasig på startmotorns belastningssida, kablarna eller motorn?

 5. Utför ett isolationstest av motorlindningsresistans till fas och fas till jord. I stället för att lagra och trendanalysera mätdata ger det här testet enbart en mätning vid just den tidpunkten.

  Bra resultat:

  • Balanserade, jämförbara resistansvärden på alla tre statorfaser
  • Höga resistansvärden på isolationstest från fas till jord

  Problem:

  • Brister i bruttoresistansen, t.ex. kortslutning fas på fas
  • Eventuell obalans mellan motorlindnings- och motorlindningsresistans. Om mätvärdena skiljer sig med mer än några procent är det troligen osäkert att strömsätta motorn.

  Att felsöka motorer som inte fungerar kräver en noggrann, stegvis utvärdering av många olika motorelement. Att testa isoleringsresistans ger användbar information och data som kan användas för att fastställa motorns tillstånd. Slutligen är inget test entydigt förrän alla har slutförts – en bra avläsning betyder inte att inget är fel. Men en dålig avläsning garanterar att något är fel.

  När en servicetekniker har slutfört testet av den trasiga motorn och fastställt dess status kan de ge rekommendationer om vad som är nästa steg för att få igång systemet igen. Utan de här kritiska testerna kvarstår frågan: Är det säkert att starta om den här motorn? Det är frågan som ingen anläggningschef vill svara på fel.