Polski

Porównanie kamer dźwiękowych Fluke ii900 oraz ii910

Wykrywanie nieszczelności

Czym różnią się kamery dźwiękowe Fluke?

Kamera dźwiękowa Fluke ii900 oraz precyzyjna kamera dźwiękowa Fluke ii910 mają wiele podobieństw. Oba przyrządy wykrywają wycieki za pomocą matrycy akustycznej składającej się z mikrofonów. Wysokość dźwięku wykrytego wycieku jest następnie przekształcana w wizualną mapę dźwiękową, która umożliwia „zobaczenie” dźwięku. Model ii910, podobnie jak model ii900, może być używany do szybkiego skanowania obszaru, pozwalając jednocześnie gromadzić zdjęcia i filmy, które rejestruje się w prosty sposób za pomocą jednego przycisku. Oba przyrządy wyglądają niemal identycznie ze względu na zastosowanie 7-calowego wyświetlacza LCD z panelem dotykowym, ale jest między nimi kilka kluczowych różnic.

 

Parametry techniczne obu kamer dźwiękowych są zbliżone. Największe różnice dotyczą zakresu częstotliwości, odległości, minimalnej liczby klatek na sekundę oraz funkcji raportowania.

 ii900 — wykrywanie wyciekówii910 — wykrywanie wycieków, wyładowań niezupełnych i wyładowań koronowych
Zakres częstotliwościod 2 kHz do 52 kHzod 2 kHz do 100 kHz
Odległośćod 0,5 m do ponad 50 mod 0,5 do ponad 120 m
Minimalna liczba klatek na sekundę12,5 kl./s25 kl./s
Funkcja raportowaniaLeakQLeakQ
Tryb PDQ

Precyzyjna kamera dźwiękowa ii910

Model ii910 może wykrywać elektryczne wyładowania niezupełne, które stanowią poważny problem w izolatorach, transformatorach, rozdzielnicach i liniach wysokiego napięcia. Jeśli nie zostaną podjęte odpowiednie działania, problemy takie mogą doprowadzić do przerw w dostawie energii, pożaru, wybuchu lub wyładowań łukowych. Model ii910 to wszechstronny przyrząd do wykrywania wycieków i problemów z wyładowaniami niezupełnymi.

ii900 — wykrywanie wycieków w instalacjach sprężonego powietrza, gazowych i podciśnieniowych

Kamera dźwiękowa ii900 oferuje prosty, intuicyjny interfejs, który umożliwia technikom wyizolowanie częstotliwości akustycznej wycieku z głośnego dźwięku tła. Przeprowadzenie kontroli całego zakładu to kwestia kilku godzin — nawet w godzinach szczytu. Po raz pierwszy możliwe jest szybkie i łatwe określenie lokalizacji nieszczelności, których naprawa stanowi niezbędny element do zapewnienia wydajności pracy i zmniejszenia kosztów eksploatacyjnych. Obrazy mogą być zapisywane i eksportowane w celach sprawozdawczych.