Polski

Od testu szczelności przy użyciu wody z mydłem do ultradźwiękowego wykrywania wycieków

Wykrywanie nieszczelności

Linie sprężonego powietrza znajdują się w epicentrum sukcesu lub porażki wielu fabryk. Gdy przewody sprężonego powietrza są w maksymalnym stopniu nienaruszone, sprzęt, który zasilają, również działa zgodnie z oczekiwaniami. Jednak w przypadku uszkodzenia linii sprężonego powietrza skutki mogą być poważne.

W dużej fabryce instalacja sprężarki może rozciągać się na dziesiątki metrów i łączyć się z wieloma innymi systemami. Problemy z układem sprężonego powietrza mogą wystąpić w dowolnym miejscu na linii — w tym w sprężarce, osuszaczu powietrza, na linii głównej lub w liniach sprzętu. Nieszczelności są główną przyczyną obniżenia wydajności sprężarek. Nieszczelności zmniejszają przepływ powietrza przez linię, zapewniając niedostateczne ciśnienie powietrza docierające do prawidłowo działającego sprzętu. Rozwiązanie jest więc łatwe — należy znaleźć i usunąć nieszczelności. Ale jak?

Znalezienie wycieków sprężonego powietrza jest łatwe — jeśli je usłyszysz. Większość ludzi nie słyszy wycieków sprężonego powietrza w całkowicie cichym środowisku, nie mówiąc już o głośnym zakładzie produkcyjnym. Nawet jeśli wydaje Ci się, że słyszysz wyciek, musisz go zweryfikować, co oznacza, że musisz mieć do niego dostęp. Nie zawsze jest to łatwe w ruchliwym środowisku fabrycznym, w którym sprzęt jest w ruchu, a linie sprężonego powietrza mogą przebiegać ponad 15 metrów nad powierzchnią podłogi.

Archaiczna metoda wykrywania i weryfikacji wycieków sprężonego powietrza przy użyciu wody z mydłem jest nieefektywna i nieodpowiednia dla rozmiaru i zakresu przewodów sprężonego powietrza w zakładzie produkcyjnym. Wykrywanie wycieków sprężonego powietrza zrobiło skok z metody bąbelkowej na cyfrowe monitorowanie. Tak samo jak cyfryzacja wpłynęła na sposób, w jaki zwiększamy przychody w ramach procesów produkcyjnych, tak również wpłynęła na sposób, w jaki zmniejszamy wydatki poprzez zmniejszenie marnotrawstwa.

Bardziej holistyczne podejście do rozwiązywania problemów z układami sprężarek obejmuje skanowanie przy użyciu przyrządu, który „widzi” dźwięk. Możliwość skanowania systemu z poziomu parteru jest efektywna ORAZ skuteczna w każdym zakładzie. Jest to efektywna metoda, ponieważ nie trzeba już rozwiązywać problemów z poszczególnymi elementami systemu podczas przestojów oraz jest skuteczna, ponieważ czułość czujników umożliwia wykrywanie wycieków o dowolnej wielkości, nawet w trudno dostępnych miejscach. Nie wspominając już o bezpieczeństwie pracy, ponieważ nie trzeba już używać śliskiej wody z mydłem.

Jak (dobrze) to działa

Używając przemysłowej kamery dźwiękowej wyposażonej w zespół ultraczułych mikrofonów dla rozszerzonego pola widzenia, zespoły serwisowe mogą szybko i dokładnie zlokalizować przecieki powietrza, gazu i podciśnienia w instalacjach sprężonego powietrza — nawet w najgłośniejszych środowiskach. Przyrząd jest na tyle prosty w użyciu, że sam George Washington mógłby nauczyć się obsługiwać go w mniej niż pięć minut.

  • Wizualizacja systemu za pomocą dużego 7-calowego ekranu dotykowego LCD
  • Podążaj ścieżką systemu, skanując instalację pod kątem wycieków
  • Wyizoluj częstotliwość akustyczną wycieku i odfiltruj głośne odgłosy otoczenia
  • Usuń wyciek
  • Potwierdź naprawę za pomocą przemysłowej kamery dźwiękowej

W ciągu jednego dnia można zeskanować cały system, aby zidentyfikować wszystkie występujące nieszczelności. Ale co potem? Możliwe, że nie masz pod ręką zasobów do naprawy wszystkich tych wycieków. Na szczęście przemysłowa kamera dźwiękowa jest wyposażona w zaawansowane oprogramowanie, które nie tylko pomaga zidentyfikować miejsca występowania tych wycieków w systemie, ale także umożliwia wprowadzanie adnotacji na ekranie, analizę ilościową wycieków (jak duży jest wyciek?) i płynne tworzenie raportów.

  • Znakowanie zasobów informuje innych, gdzie wykryto wyciek
  • Adnotacje wyświetlane na ekranie zapewniają dodatkowy kontekst i uwagi dla innych
  • Kwantyfikacja wycieków określa wielkość wycieku, aby pomóc w ustaleniu priorytetów — które wycieki zasługują na uwagę jako pierwsze
  • Raporty mogą obejmować obraz wycieku, znaczniki zasobów, adnotacje, rozmiar wycieku i inne informacje, takie jak koszt wycieku, jeśli nie zostanie on naprawiony. Wszystko to w ramach profesjonalnego raportu do udostępnienia innym osobom, takim jak zespoły naprawcze.

Cyfryzacja fabryk była historycznie powiązana z procesem produkcyjnym, w którym możliwość zdefiniowania dokładnego projektu i specyfikacji materiałowych doprowadziły do zwiększenia produkcji w rekordowym czasie. Obecnie fabryki wdrażają cyfrowy sprzęt i procesy w celu monitorowania i zarządzania sprzętem produkcyjnym oraz zmniejszenia marnotrawstwa. Celem tych fabryk jest zwiększenie przychodów i zmniejszenie wydatków. Przemysłowa kamera dźwiękowa właśnie sprawiła, że ten cel stał się o wiele bardziej osiągalny.

Cyfryzacja technologii wykrywania wycieków sprężonego powietrza

Cyfryzacja fabryk była historycznie powiązana z procesem produkcyjnym, w którym możliwość zdefiniowania dokładnego projektu i specyfikacji materiałowych doprowadziły do zwiększenia produkcji w rekordowym czasie. Obecnie fabryki wdrażają sprzęt cyfrowy i procesy w celu monitorowania i zarządzania sprzętem produkcyjnym oraz zmniejszenia marnotrawstwa. Celem tych fabryk jest zwiększenie przychodów i zmniejszenie wydatków. Zastosowanie przemysłowej kamery dźwiękowej właśnie sprawiło, że ten cel stał się o wiele bardziej osiągalny.