Polski

Innowacyjne zastosowanie obrazowania akustycznego w przemyśle petrochemicznym

Wykrywanie nieszczelności

Amerykańska firma Marathon Petroleum otrzymała nagrodę za wykorzystanie obrazowania akustycznego w procesie serwisowania. Nagroda za innowacyjność została przyznana firmie Marathon ze względu na „zwiększenie bezpieczeństwa procesu poprzez wdrożenie przyrządu, który w oparciu o częstotliwość emitowanych dźwięków pozwala wykrywać często niewidoczne i niesłyszalne wycieki”. W komunikacie prasowym wydanym przez firmę Marathon poinformowano również, że „przyrząd do obrazowania akustycznego Fluke wykrywa wycieki nawet z odległości 122 metrów i przedstawia je na wyświetlaczu LCD, z zastosowaniem wariantów kolorystycznych pozwalających utworzyć wizualną mapę dźwiękową. Zakład rafineryjny obecnie korzysta z 28 przyrządów do obrazowania akustycznego”.

Innowacje w procesie serwisowania

Proces serwisowania (TAR) w zakładzie petrochemicznym obejmuje przywrócenie systemów do pracy po konserwacji, instalację wyposażenia — nowego lub zastępczego — oraz inspekcje. W tym czasie zakład jest szczególnie narażony na awarie. Choć większość procesów petrochemicznych odbywa się w systemie zamkniętym, co czyni je względnie bezpiecznymi, podczas serwisowania zostają one narażone na szereg zagrożeń, które mogą doprowadzić do pożaru, wybuchu oraz ekspozycji na trujące gazy.

Proces TAR obejmuje długą listę czynności, starannie zaplanowanych pod kątem bezpiecznego przywrócenia do pracy wszystkich systemów i procesów w rafinerii.

Wykrywanie wycieków w procesie TAR to nic nowego — w przeciwieństwie do opisywanej metody. Do dotychczas stosowanych metod należą:

 • Stosowanie mydła i wody: zabrudzenia, potencjalne zagrożenie, ograniczona metoda
 • Kamery dźwiękowe: wysoce zależne od poziomu wyszkolenia techników i cichych przestrzeni; uważane za nieporęczne i podatne na awarie
 • Termowizyjne kamery do detekcji gazu: ograniczenia związane z wielkością wycieków, bardzo wysoka cena

Przyrządy do obrazowania akustycznego Fluke są wyposażone w szereg bardzo czułych mikrofonów, które wykrywają zarówno dźwięki z zakresu słyszalnego, jak i ultradźwięki. Dźwięk jest odwzorowywany na obraz w paśmie światła widzialnego i nakładany na standardowe zdjęcie cyfrowe. Na obrazach obecne jest spektrum kolorystyczne poziomów decybeli na każdej częstotliwości, co po raz pierwszy pozwala zwizualizować wycieki, nawet w głośnych otoczeniach.

Zastosowanie obrazowania akustycznego w procesie serwisowania

Pozwala wyeliminować wycieki i zweryfikować skuteczność napraw sprzętów ogólnego przeznaczenia, wykorzystywanych bezpośrednio w głównych procesach i w ich otoczeniu. Przykładowo wycieki w sprężarkach gazu mogą spowodować pożar. Dotyczy to również pomp węglowodorowych, zaworów i obwodów, w których ewentualne wycieki mogą spowodować przedostawanie się oparów do źródeł zapłonu.

 • Wymienniki ciepła, chłodnice oraz nagrzewnice procesowe
 • Wytwarzanie pary
 • Systemy redukcji ciśnienia i spalania
 • Sprężarki gazu i powietrza
 • Pompy, orurowanie i zawory

Inne powiązane procesy petrochemiczne do inspekcji w ramach procedur TAR

 • Proces słodzenia i przetwarzania
 • Instalacje gazów nienasyconych
 • Instalacje aminowe
 • Instalacje gazów nasyconych
 • Produkcja asfaltu
 • Produkcja wodoru
 • Mieszanie
 • Procesy produkcji środków smarnych, wosku i smaru