Polski

14 sposobów, w jakie ukryte przecieki powietrza prowadzą do znacznych uszkodzeń sprzętu

Sprawność energetyczna, Wykrywanie nieszczelności

Oprócz problemów z osiągami i zmniejszoną wydajnością energetyczną szkody spowodowane przez niezauważone wycieki gazu lub sprężonego powietrza mogą być znaczne. Oto najważniejsze problemy, których można uniknąć dzięki urządzeniu Fluke ii900 Acoustic Imager. Pomaga ona wykryć te wycieki, dzięki czemu można je usunąć, zanim doprowadzą do kosztownych przestojów.

1. Usterka regulatora ciśnienia powietrza sterującego

Otwór odpowietrzający na regulatorze ciśnienia powietrza sterującego

Ilustracja dzięki uprzejmości firmy ADG Concepts

Zadaniem tego regulatora ciśnienia powietrza sterującego jest utrzymywanie podzespołów wewnętrznych w stanie suchym. Chociaż klient ten mógł w pierwszej chwili pomyśleć, że usłyszał normalną pracę wentylacji, ale dzięki wizualizacji dźwięku za pomocą miernika Fluke ii900 potwierdził dwie nieszczelności. Nie było to normalne odpowietrzanie. Uszczelki nie powodowały raczej wycieku powietrza.

2. Kondensacja w panelu zaworów sterowania procesem

Panel sterowania zaworu procesowego z przeciekiem powietrza

Ilustracja dzięki uprzejmości firmy ADG Concepts

Ten panel sterowania jest przeznaczony dla zaworu procesowego (elektrycznego i pneumatycznego). Klient zgłosił nieuzasadnioną usterkę elektryczną. Okazuje się, przyczyna podstawowa wcale nie była związana z elektrycznością. Fluke ii900 zidentyfikował osuszacz sprężonego powietrza, który nie pracował wydajnie, co spowodowało kondensację w tym obszarze i ostatecznie spowodowało awarię podzespołów elektrycznych.

3. Korozja regulatora ciśnienia

Regulator ciśnienia uszkodzony z powodu wycieku dwutlenku węgla

Regulator ciśnienia, który mocno skorodował i nie działa. Regulator był częścią sprzętu, w którym występowało sprężone powietrze, azot i dwutlenek węgla. Ten klient miał nadal ulegający awarii regulator ciśnienia, ale nie mógł ustalić, gdzie do niej dochodzi. Fluke ii900 wskazał w pobliżu niewielkie wycieki dwutlenku węgla, które z czasem mogą spowodować uszkodzenie podzespołów, co negatywnie wpływa na czas pracy bez przestojów i/lub jakość. Główna przyczyna wielu niezauważonych awarii.

4. Przestój siłownika zaworu

Siłownik zaworu z wyciekiem powietrza

Ilustracja dzięki uprzejmości firmy ADG Concepts

Jest to siłownik zaworu w układzie sprężonego gazu. Klient nie wiedział o tym wycieku i skompensował wartości przez zwiększenie ciśnienia powietrza sterującego. Niezamierzoną konsekwencją było przekroczeniem maksymalnego ciśnienia w innych urządzeniach. To jeszcze bardziej ograniczyło niezawodność procesu i spowodowało przestoje.

5. Nieszczelność w uszczelkach i łącznikach kanałów przedmuchu powietrza

Kanały przedmuchu powietrza z nieszczelnością powietrza Uszczelki i elementy złączne kanałów przedmuchu powietrza z nieszczelnością

System kanałów kabiny lakierniczej. Występuje wiele nieszczelności, w których obecne są luźne uszkodzone uszczelki i elementy mocujące lub w ogóle ich nie ma. Tego typu nieszczelności mogą powodować zamknięcie zakładu lub przyczynić się do uwolnienia zanieczyszczeń do środowiska. W tym urządzeniu przeprowadzono konserwację zaledwie tydzień wcześniej, a nieszczelności nie zostały wykryte.

6. Nieszczelności w samochodowych przewodach powietrznych zmniejszają wydajność

Samochodowe przewody powietrzne w półciężarówce z nieszczelnością

Są to pneumatyczne przewody powietrzne w półciężarówce. Nieszczelności w układach pneumatycznych są wadą jakościową, która może mieć wpływ na wydajność systemów pokładowych. W takich sytuacjach konwencjonalne metody wykrywania nieszczelności są niezwykle czasochłonne i można z łatwością przeoczyć te rodzaje nieszczelności.

7. Wycieki ze zbiornika produktu powodują zanieczyszczenie

Zbiornik produktu z nieszczelnościami powietrza

Zbiorniki produktu zawierają proszek lub pieczywo, co powoduje ruch płyt winylowych. Podobna nieszczelność może wpłynąć na integralność partii, np. zanieczyszczenie produktu przez przenikanie cząstek stałych w środowisku. Zanieczyszczenia mogą również zablokować silosy i je wyłączyć, co prowadzi do nieplanowanych przestojów. Fluke ii900 zidentyfikował wadliwy pierścień o-ring lub nakrętkę dokręconą zbyt mocno na drzwiach zbiornika.

8. Nieszczelności układu gromadzenia pyłu mogą prowadzić do braku wydajności

Układ gromadzenia pyłu z nieszczelnością powietrza

W tym układzie gromadzenia pyłu miernik ii900 wykrył wyciek w układzie pneumatycznym, który obsługuje wytrząsacz w układzie. Tego typu nieszczelności powodują nieefektywne działanie i mogą prowadzić do dodatkowych czynności konserwacyjnych lub obniżenia wydajności lub bloków.

9. Nieszczelności przewodów instalacji ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji (HVAC). stwarzają możliwości wystąpienia awarii

Przewody instalacji ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji (HVAC).pracują z nieszczelnością powietrza

Utrata ciśnienia lub próżni w przewodach instalacji ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji (HVAC). może prowadzić do zanieczyszczenia, uszkodzenia sprzętu lub problemów z bezpieczeństwem środowiska, jeśli nie zostaną prawidłowo odpowietrzone.

10. Górne łożyska wałeczkowe są zbyt wysoko, aby zaspokoić wszystkie potrzeby konserwacyjne

Górne łożyska wałeczkowe z nieszczelnością powietrza

Jest to układ przenośnikowy służący do przemieszczania skrzynek w całym zakładzie. Łożyska wałeczkowe wymagają ciągłej konserwacji. W tym przykładzie klient wydał 4 mln USD na rusztowanie, aby uzyskać dostęp do obszarów położonych ponad głową w celu przeprowadzenia kontroli i konserwacji wymagających wysokiej wydajności. Często wznosił on rusztowania w niewłaściwym miejscu lub kontrolował obszary, które nie wymagały konserwacji. Fluke ii900 umożliwia pełną kontrolę z poziomu podłoża.

11. Regulator powietrza sterującego nie odpowietrza się prawidłowo

Regulator powietrza sterującego z nieszczelnością powietrza

Ilustracja dzięki uprzejmości firmy ADG Concepts

Jest to regulator powietrza sterującego nad zaworem procesowym. Obudowa, w której występuje nieszczelność, jest zaworem zwrotnym. Uszczelka między dwiema powierzchniami montażowymi uległa uszkodzeniu, co świadczy o tym, że urządzenie nie odprowadziło nadmiaru ciśnienia, było natomiast nieszczelne.

12. Zewnętrzny zbiornik z wyciekającymi drogimi gazami

Zewnętrzne elementy sterowania zbiornikiem z nieszczelnością argonu Zewnętrzne elementy sterowania - połączenie nieszczelnością argonu

Jest to zewnętrzny zbiornik z argonem. W tym zakładzie argon jest odprowadzany z tego zbiornika magazynowego do zakładu i wykorzystywany w procesie produkcyjnym. Argon jest drogim gazem, a w przypadku wycieku z zaworów, są to pieniądze wypływające bezpośrednio ze zbiornika.

13. Wycieki z robotów mają wpływ na jakość produktu

Sprzęt zrobotyzowany z nieszczelnościami powietrza Sprzęt zrobotyzowany z nieszczelnościami powietrza w ssawkach pneumatycznych

Jest to robot z pneumatycznymi ssawkami. Jeśli zasysanie lub siłownik są słabe, pobrane części mogą spaść lub nie zostać umieszczone we właściwym położeniu, co wpłynie na jakość produktu. Często, gdy zgłaszane są problemy z zasysaniem, wszystkie podzespoły są wymieniane, ponieważ trudno jest zidentyfikować problem. Zamiast sprawdzać każdą przyssawkę osobno, można sprawdzić szczelność za pomocą miernika Fluke ii900 podczas pracy.

14. Nieszczelności w systemie parowym są drogie

Nieszczelny system parowy

W tym systemie parowym występują nieszczelności w separatorze kondensatu. Wytwarzanie pary jest drogie. Systemy tych typów są często niedostępne, co utrudnia identyfikację problemów.

Nieszczelności powietrza lub gazu mogą być trudne do zidentyfikowania, zwłaszcza jeśli nie wiadomo, gdzie ich szukać. Przykłady te pokazują, że nieszczelności mogą znajdować się w wielu miejscach niż w podstawowych układach sprężonego powietrza lub gazu, a ich przyczyną mogą być bardzo kosztowne wycieki. Za pomocą kontrolera Fluke ii900 Sonic Industrial Imager można łatwo zidentyfikować te i inne rodzaje nieszczelności powietrza lub gazu, aby zapewnić wydajną pracę systemów.

Powiązane zasoby