Polski

Szybsze wykrywanie wycieków powietrza

Wykrywanie nieszczelności, Podstawy, Zarządzanie jakością energii, Rozwiązywanie problemów

Nawet najmniejsze wycieki powietrza mogą być przyczyną marnotrawstwa produktów i energii oraz strat w czasie produkcji, szczególnie w przypadku linii produkcyjnej, która nie może funkcjonować bez sprężonego powietrza potrzebnego do obsługi narzędzi i procesów.

Jeśli ciśnienie sprężonego powietrza nie będzie wystarczające do optymalnej pracy urządzeń, skutki mogą być kosztowne. Im więcej nieszczelności w układzie, tym praca sprężarki w celu zapewnienia powietrza niezbędnego do zasilania urządzeń jest cięższa i odbywa się w gorszych warunkach. Ten wzrost zapotrzebowania zwiększa ryzyko dostarczania niewystarczającej ilości sprężonego powietrza do zasilania narzędzi i urządzeń procesowych.

Wycieki sprężonego powietrza powodują również zwiększenie kosztów energii. Według Departamentu Energii Stanów Zjednoczonych jedna nieszczelność na długości 1/8” (3 mm) w instalacji sprężonego powietrza może kosztować ponad 2500 USD rocznie.

Przemysłowa kamera dźwiękowa Fluke ii900 używana w zakładzie produkcji ciężkiego sprzętu

Partner w wykrywaniu nieszczelności

Jak utrzymać kontrolę nad wyciekami powietrza, nie zapominając o innych ważnych sprawach? To pytanie, na które odpowiedź niedawno znalazł producent ciężkiego sprzętu, odkrywając nowego partnera w dziedzinie wykrywania wycieków powietrza.

Ten producent zużywa od 50 do 75 metrów sześciennych sprężonego powietrza na minutę. Taka ilość sprężonego powietrza zasila do 200 narzędzi dynamometrycznych na linię produkcyjną, a także urządzenia technologiczne służące do przenoszenia dużych arkuszy półcalowej blachy oraz umieszczania części w odpowiednich miejscach. Wyciek na jednej linii może mieć wpływ na produkcję i zwiększyć straty energii. A to tylko jeden wyciek...

Gdy firma Fluke zaoferowała tej firmie możliwość przetestowania nowej przemysłowej Fluke ii900 Sonic Industrial Imager (Acoustic Imager), natychmiast zaakceptowano tę propozycję. Matryca małych, bardzo czułych mikrofonów kamery ii900 wykrywa zarówno dźwięki w paśmie słyszalnym, jak i ultradźwięki, a nawet pozwala użytkownikowi zobaczyć dźwięk.

„Możliwość wizualizacji miejsca, w którym powstał problem, otwiera zupełnie nowe możliwości” — mówi kierownik utrzymania ruchu w firmie. „Można zidentyfikować, który gwint, złączka lub przewód giętki jest źródłem wycieku. Możliwość określenia na takim obrazie dokładnego miejsca, z którego pochodzi wyciek, jest niezwykle ekscytująca”.

Model ii900 umożliwia wzrokowe skanowanie dużych powierzchni z odległości do 50 m, co przyspiesza wykrywanie wycieków w zakładzie i znacznie skraca czas pracy poświęconej temu zadaniu.

„W niektóre dni jesteśmy w stanie znaleźć i naprawić 30 lub 40 nieszczelności w ciągu zaledwie kilku godzin” — powiedział kierownik. „Ponadto możemy używać kamery ii900 podczas godzin produkcji, gdy jest tu bardzo głośno — nawet w takich warunkach jesteśmy w stanie wykrywać wycieki na poziomie krokwi z odległości dochodzącej do 6 lub 9 metrów”.

Skanowanie pod kątem wycieków bez wpływu na produkcję to ogromna zaleta dla producenta. „Nigdy nie myśleliśmy o wykrywaniu wycieków powietrza w trakcie produkcji, ponieważ nie mogliśmy przejść między maszynami i wyprowadzić pracowników z danego obszaru, aby samemu wejść na górę i przyjrzeć się potencjalnym wyciekom” — powiedział kierownik. „Teraz możemy stać z boku hali i skanować znajdujące się u góry instalacje sprężonego powietrza, pod którymi poruszają się ludzie i wózki. Nie zakłócamy ich pracy, co lepiej służy wszystkim”.

Powiązane zasoby