Norsk

Hvilken avkastning kan du forvente når du investerer i et termokamera?

Kapitalavkastningen du kan oppnå ved å føye et termokamera til inspeksjonsutstyret ditt, avhenger av mange variabler. Først og fremst er det avhengig av om du er fabrikksjef eller innleid/konsulent. Her er noen av de viktigste måtene et termokamera kan bidra til kapitalavkastning i hvert tilfelle.

Fabrikksjef

Industrianlegg kan potensielt få en betydelig kapitalavkastning ved benyttelse av termokamera til inspeksjon:

  • Spart nedetid: Inspeksjoner kan utføres mens utstyret er i drift; du taper ikke produksjonstid.
  • Økt produktivitet: Infrarødt-inspeksjoner er kontaktfrie, dermed kan teknikere skanne et stort område relativt raskt, fra tryggere avstand. Det betyr at teknikerne kan inspisere mer utstyr raskere.
  • Forbedret produksjonseffektivitet: Prosesser optimaliseres fordi subtile problemer finnes og rettes opp før de får større innvirkning på produksjonen.
  • Reduserte kapitalkostnader: Det å finne og reparere problemer på et tidlig stadium kan forlenge utstyrets gjennomsnittlige levetid og dermed øke utskiftningsintervallene.

Konsulenter/innleide

For boliginspektører, energirevisorer, restaureringskontraktører, bygnings- og takinspektører, HVAC-kontraktører og andre konsulenter er kapitalavkastningen basert på hvor mye mer penger de kan tjene ved hjelp av et termokamera. Her er noen av faktorene som kan forbedre bunnlinjen:

  • Økt produktivitet: Skann et område raskt for å finne luftlekkasjer, åpninger i isolasjonen, fukt og overopphetede elektriske komponenter for å få gjort mer arbeid effektivt, på kortere tid.
  • Enklere innsalg: Vis potensielle kunder nøyaktig hva problemet er, rett på kameraet. Det eliminerer gjetting og gjør det enklere for dem å se hva som må repareres eller rehabiliteres.
  • Flere muntlige henvisninger: Når et problem er løst, kan du sende kundene en skanning av det samme inspeksjonsområdet slik at de kan sammenligne resultatene før og etter. Dette bidrar til mer fornøyde kunder og flere muntlige henvisninger.

Mange faktorer bidrar til kapitalavkastningen for forskjellige bruksområder. Bruk Flukes kapitalavkastningskalkulator for termokameraer for å få et raskt estimat for akkurat din situasjon.

Fremhevede ressurser: