Norsk

Ting som bør tas i betraktning før du begynner å tilby termografering

Termografi
Termokameraer blir stadig rimeligere og mer brukervennlige.

Takket være teknologiske fremskritt har termografi blitt rimeligere, mer brukervennlig og tatt i bruk i større grad i en rekke markeder innen industri og næring. Dette er gode nyheter hvis du er en kontraktør som ønsker å tilby termografering, for de fleste kunder har sannsynligvis hørt om det.

Termokameraer tar termografier (infrarødt-bilder) av utstyr, som gjør at kundene dine kan se fordeler ved en slik tjeneste nærmest umiddelbart. På én runde i et anlegg kan du som regel finne minst én komponent som viser tegn til at utstyret snart kan svikte. Dette legger til rette for en demonstrasjon som gjør inntrykk, og som lett kan generere salg.

Din fordel som kontraktør er er at du har bred erfaring med mange typer utstyr og feilscenarioer. Akkurat som i andre feilsøkingssituasjoner, må personene bak termokameraet bruke erfaringene sine når de analyserer avlesningene. Hvis denne delen av en eltavle er varm, bør jeg undersøke forbindelsene eller lasten?

Hvis du allerede er innleid i et selskap for å gjøre regelmessig vedlikehold og feilsøking, gir det mening å ta i bruk termografi. Du kjenner allerede anlegget og vet hvilke enheter som er kritiske for å holde hjulene i gang. Du kan bare legge inn termografering ved de regulære besøkene dine, og har instrumentet tilgjengelig når du blir tilkalt for feilsøking. Hvis du i tillegg er elektriker, er du spesielt kvalifisert til å jobbe i situasjoner med spenningssatt utstyr. Termografispesialister er ofte ikke kvalifiserte og trenger hjelp fra en intern elektriker, tekniker eller ingeniør.

Før termografi blir en del av tjenestene dine, kan du se på kursene til en veileder med godt omdømme. Kvalifikasjonsbeviset du kan vise til potensielle kunder, vil ikke være den eneste fordelen – du vil også lære nødvendig teori og metoder for å få mest mulig ut av et termokamera.

Opplæring er en viktig del når et nytt initiativ settes i gang. Du bør prøve å få opplæring i

 • bruk av termokameraet
 • bruksområder med størst avkastning på investeringen
 • riktig utførelse av inspeksjoner
 • tolkning av resultater og generering av meningsfylte og nyttige rapporter
 • trygg gjennomføring av termografi-inspeksjoner på industriarbeidsplasser
elektrotermi-inspeksjoner, inspeksjoner for forebyggende vedlikehold

Typisk bruk

Elektrokontraktører bruker vanligvis termokameraer til forebyggende vedlikehold og feilsøking, og noen ganger ved installasjon.

Ved forebyggende vedlikehold tar kontraktøren termografier av nøkkelenheter (tavler, drev, motorer osv.) minst en gang i året, om ikke oftere, og sammenligner disse bildene ved hvert besøk. Heteflekker som ikke var der forrige gang, tyder på begynnende problemer som bør undersøkes før de fører til svikt. Programvaren i termokameraet hjelper deg med å tilpasse bildene for hver gang, slik at du kan ta konsistente sammenligninger.

bruksområder for termografi-inspeksjoner

Når du selger inn denne ideen til en kunde, bør du ta følgende ting i betraktning:

 • Feilmekanismene i det meste av utstyr omfatter en betydelig økning av driftstemperaturen lenge før katastrofen er et faktum.
 • Termografiene blir best om de tas mens utstyret er i drift. Nedstengning er ikke nødvendig.
 • Termografier tas på trygg avstand. Sikkerhetsrisikoen er minimal (unntatt ved påsatt spenning – da kreves uansett alle forholdsregler for elsikkerhet).
 • Med termografier kan du undersøke komponenter og enheter som vanligvis ikke er tilgjengelige, som installasjoner i taket.
 • Termomålinger bidrar til å detektere nært forestående svikt i nesten alle typer utstyr, fra elektrisk til mekanisk, prosess, elektronisk osv.
 • Siden termoinspeksjoner går fort, kan de nå over mer og finne problemer i områder som vanligvis ville blitt oversett.

Ved feilsøking kan et termografi av en enhet som ikke fungerer som den skal, ofte identifisere kilden til problemet – el-heteflekker kan si noe om hva slags fase eller kontakt som må kontrolleres, og motor-heteflekker kan avgrense det til lagre osv. Etter reparasjoner kan du følge opp med et nytt termografi og kontrollere at komponenten ikke lenger overopphetes – og at det ikke er noe annet som overopphetes i stedet.

Her er et sammendrag av primære bruksområder.

 • el-kraftdistribusjonssystemer: trefaseanlegg, fordelingstavler, sikringer, ledninger og kontakter, transformatorstasjoner, elektrotekniske rom osv.
 • elektromekanisk utstyr: motorer, pumper, vifter, kompressorer, lagre, viklinger, girkasser og transportbånd
 • prosessinstrumentering: prosesstyringutstyr, rør, ventiler, kondenspotter og tanker/beholdere
 • anleggsvedlikehold: HVAC-anlegg, bygninger, tak, isolasjon

Oppsummering

Det er egentlig ingenting som hindrer deg. Det er nå enkelt og rimelig for kontraktører å kjøpe termokameraer, få rask opplæring i det grunnleggende, og begynne å bruke dem umiddelbart for å kunne levere bedre tjenester. Jo mer du bruker det, desto mer erfaring får du.