Norsk

Noen fokus-tips som forbedrer termokameraers nøyaktighet

Termografi

Enten du er nybegynner eller en erfaren termokamera-bruker, har du sannsynligvis hørt mantraet «fokus først»! Begrunnelsen for mantraet er enkel: Av alle innstillinger som kan justeres, er fokus den absolutt viktigste for å forbedre termokameraets nøyaktighet.

En tekniker justerer fokus på Fluke Ti401 PRO termokamera. En tekniker justerer fokus på Fluke Ti401 PRO termokamera.

Fokus er avgjørende for både bildekvalitet og temperaturnøyaktighet. Et uklart termografi kan skjule et kritisk temperaturavvik i en utstyrsdel. Et ufokusert termografi kan gi en temperaturmåling som avviker med så mye som 20 grader – kanskje mer. Den betydelige temperaturforskjellen kan føre til at du kommer til feil konklusjon.

Dårlige data med ufokuserte bilder

Begge bildene nedenfor isolerer maksimal tilsynelatende temperatur på samme elkomponent. De viser samme påviste avvik, men forskjellige temperaturer.

nøyaktig temperatur på et fokusert termografi av en elkomponent Med skarpt fokus har termokameraet fanget opp en tydelig avbildning av mengden termisk energi som avgis fra overflatene innenfor boksen. Det skarpe fokuset gjør at termokameraet kan måle denne energien mer nøyaktig og tilordne den en temperaturverdi.
unøyaktig temperatur på et ufokusert termografi av en elkomponent Her er fokuset uklart. Det reduserer skarpheten mht. energien som fanges opp av termokameraet, og gir en måling som er mer enn 76 ºF lavere enn på det mer fokuserte bildet.

Bildene ovenfor viser tydelig at fokus er avgjørende for å oppnå større nøyaktighet for termokameraer.

Reflektert lys kontra emissivitet

Som du vet, er det mer utfordrende å fokusere på et motiv med et termokamera enn med et fotografiapparat. Med et fotografiapparat kan vi dra fordel av reflektert lys som ofte gir skarp kontrast mellom gjenstander. I termografi må vi forholde oss til energien som avgis fra overflaten. Det er uvanlig å ha overflater med distinkte temperaturforskjeller ved siden av hverandre. Varmeenergi beveger seg gjennom faste stoffer, væsker og gasser; tydelige skiller mellom gjenstander forsvinner. Dette gjør fokusering utfordrende.

Det finnes noen enkle måter du kan få bedre fokus på:

  • Aktiver gråskalaen på kameraet. Det blotte øye kan vanligvis fokusere enklere i svart-hvitt (gråskala) enn i andre fargepaletter.
  • Se etter en tydelig kant i synsfeltet.
  • Hold kameraet i ro.
  • Hvis du har et termokamera fra Fluke, kan du bruke IR-Fusion i bilde-i-bilde-modus: Skyv de to bildene (fotografi og termografi) uavhengig opp og ned til de ligger over hverandre. Dette setter motivet i perfekt fokus!

Velg den fokuseringsmetoden som passer til din bruk.

En av de viktigste faktorene ved valg av fokussystem for termokameraet, er at du forsikrer deg om at det passer til dine bruksområder. Når du velger termokamera, kan du velge blant tre alminnelige typer fokussystemer:

  • Fast fokus: Disse har pek-og-klikk-teknologi som fokuserer på motiver ved en spesifikk avstand og lengre. Disse kameraene har generelt lav oppløsning og brukes vanligvis til rask skanning av et område for å finne åpenbare hete- og kuldeflekker.
  • Manuell fokusering: Dette brukes mest av erfarne termografører, og termokameraer med denne typen fokus har vanligvis høyere oppløsning. De kan brukes til presis fokusering svært nært motivet og/eller til å ta mye skarpere bilder fra større avstand. Husk at de krever mer tid for å få presis fokus, spesielt for ferske termografører.
  • Autofokus: Denne typen fokussystem består av en rekke metoder for automatisk fokusering inkludert laserassistert autofokus og multifokal bildetaking. Det gir rask og skarp fokusering for både erfarne og mindre erfarne termografører.
Dette bildet er tydeligere og mer detaljrikt fordi fokuset er skarpere. Dette bildet er tydeligere og mer detaljrikt fordi fokuset er skarpere.

Ufokuserte bilder påvirker ikke bare hvor nøyaktige resultatene dine er – de kan påvirke muligheten til å overbringe disse resultatene effektivt til kunder eller vedlikeholdsansvarlige. Tenk over følgende:

Bildet er så uskarpt at det er vanskelig for kunder å finne termiske avvik. Bildet er så uskarpt at det er vanskelig for kunder å finne termiske avvik.

Det er enkelt å se at det er et hus på begge bildene, men det skarpeste bildet er mer detaljrikt. De fleste kunder vil legge merke til bildekvaliteten umiddelbart, og jo skarpere bildet er, jo enklere er det å finne termiske avvik.

Finn ut mer om fokusalternativer og andre nøkkelegenskaper og -metoder relatert til termoinspeksjoner, her.