Norsk

Vindpåvirkning på termografier

Termografi

For at du fullt ut skal forstå vindens påvirkning (eller tvungen konveksjon) på en overflate, må du forstå det grunnleggende prinsippet for varmeoverføring. Termisk energi beveger seg alltid fra varmt til kaldt, med mindre andre krefter endrer på dette.

Vindpåvirkning på termografier | Fluke

Når du bruker et termokamera til å inspisere et objekt – på innsiden eller utsiden – må du ta spesielt hensyn til omgivelsene. Du må være oppmerksom på tvungen konveksjon, det være seg fra vind, en vifte eller til og med en pumpe, fordi det vil påvirke måltemperaturen.

Det finnes noen forutsetninger du kan gå ut fra når du skal avgjøre alvorlighetsgraden av forhøyet temperatur registrert ved tvungen konveksjon. Matematikken bak Newtons avkjølingslov, varmeoverføringskoeffisienten (basert på Fouriers lov) og Plancks lov kan være nokså forvirrende og overveldende. I termografibransjen bruker vi en forenklet versjon av denne matematikken til å forstå hvordan vind kan påvirke objekter. Her er noen eksempler:

  • Vind på 4,4 m/s halverer objektets temperatur.
  • Vind på 6,7 m/s reduserer objektets temperatur med to tredjedeler.

Normal drift med tilført vind

De to bildene nedenfor viser resultatene av et kontrollert eksperiment der det ble brukt en trefasekrets med målt last på 40 %. Omgivelsestemperaturen var 22,2 °C, og temperaturen til A-fasekontakten var 47,7 °C. En liten vifte ble brukt til å gi tvungen konveksjon; den ga en vindhastighet på 1,8 m/s målt med en Kestrel 3000 håndholdt vindmåler. Da viften ble slått på, ble komponentens temperatur redusert med 7 % til 37,6 °C.

Måling av vindhastighet på gamlemåten

Hvis du ikke har vindmåler, kan du bruke Beauforts skala til å beregne vindhastigheten som følger:

Beauforts skalavindstyrke (m/s)virkning på land
10,3–1,5Vindretningen vises på retningen røyken driver.
21,6–3,3Du kan kjenne vinden, bladene på trærne rører seg, værhaner beveger seg.
33,4–5,4Bladene på trærne beveger seg kontinuerlig, små flagg retter seg ut.
45,5–7,9Vinden løfter støv og papir, små greiner beveger seg.

Andre tilpasninger og hensyn til omgivelsene

Det er kanskje ikke mulig å innrette seg etter alle mulige inspeksjonsscenarioer, men med disse tipsene vil du være bedre forberedt.

  • Ved innendørsinspeksjoner kan du kontrollere den tvungne konveksjonen ved å slå av HVAC-anlegget.
  • Er det mye vind, regn med at problemet er verre enn det ser ut som, og juster deretter.