Norsk

Fire myter om elsikkerhet som kan overraske deg

Sikkerhet, Elektro

Av: Sean Silvey, Fluke Corporation

Sikkerhet i forbindelse med elektriske anlegg er mye mer enn bare punkter i en sjekkliste. Det krever en forpliktelse fra alle ansatte – fra ledelse til linjearbeidere – til å opprettholde en sikkerhetskultur i alle sider ved driften. Over tid kan tolkninger av visse sikkerhetsstandarder avvike fra den opprinnelige hensikten og skape noen myter om hvordan man best oppfyller sikkerhetskrav.

Myte nr. 1: «Upraktisk» er det samme som «umulig» når det gjelder frakobling av utstyr for vedlikehold.

Det er ingen tvil om at det nesten alltid er upraktisk å kutte strømmen brått for å jobbe med en utstyrsdel. Men det betyr ikke at det er umulig. European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA), tilsvarende nasjonale organer som Health and Safety Executive (HSE) i Storbritannia og DGUV (tysk lovbestemt ulykkesforsikring) så vel som andre lokale myndigheter tillater kun arbeid på en strømførende krets under visse betingelser, blant annet når det er «umulig» å koble fra strømmen på grunn av økt fare. Imidlertid er det en tendens til å la de ansatte jobbe med strømførende kretser bare fordi det er «upraktisk» å koble fra strømmen. Dette medfører unødvendig risiko som ofte fører til ulykker.

I situasjoner der det faktisk er umulig å koble fra strømmen, er det kun elektrikere og teknikere som er kvalifisert til å jobbe på strømførende anlegg, som skal utføre arbeidet. De bør ta alle forholdsregler, inkludert å bruke riktig personlig verneutstyr (PVU) og bruke instrumenter som er sertifisert i henhold til gjeldende sikkerhetsstandarder (f.eks. EN 60900) for forholdene de utsettes for.

Myte nr. 2: Jo mer personlig verneutstyr, jo bedre

Hvorvidt du skal bruke personlig verneutstyr, og hvor mye du skal ha på deg, er ikke en personlig sak. En komponent kan svikte når som helst. Helt gode avbrytere kan svikte plutselig under feilsøking. Hvis det oppstår en lysbue mens du åpner et skap, kan bruk av riktig personlig verneutstyr bety forskjellen mellom liv og død. Elektrikere og teknikere må følge de detaljerte kravene til PVU i normen NEK EN 50110-1, Sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg, som definerer elsikkerhet på arbeidsplassen. Men pålegg om at arbeidere skal bruke PVU som er klassifisert for et mye høyere farenivå enn omgivelsene krever, vil ikke nødvendigvis gjøre dem tryggere.

«Mer PVU er ikke nødvendigvis bedre», sier Kevin Taulbee, elektroingeniør og sikkerhetsinstruktør hos Power Studies, Inc. «Bruk av riktig PVU er det som teller. Gjennomføring av korrekte sikker jobb-analyser er viktig for å kunne utstyre arbeidere med riktig PVU. For mange går bare ut og kjøper romdrakter mot lysbuer og tykke høyspenningshansker til de interne vedlikeholds- og elektroarbeiderne sine. Klasse 2 vernehansker er ikke nødvendige hvis de aldri kommer i nærheten av noe over 480 volt, og de hemmer også håndlaget. Resultatet kan bli at sannsynligheten for at en elektriker mister et verktøy eller en ledning ved arbeid i en strømførende tavle, øker.»

I tillegg til å velge riktig PVU er det mulig å velge håndholdte testinstrumenter som er utformet for å gjøre det enklere å trykke på taster og vri på hjul når du bruker kraftige hansker. Det er også mulig å redusere mengden PVU som kreves i noen tilfeller, ved å utstyre arbeidere med kontaktfrie infrarødt-instrumenter (IR) som termokameraer, IR-termometre og trådløse overvåkningssensorer. Disse instrumentene gjør det mulig for arbeidere å registrere data fra utenfor lysbuesonen. Reduksjon av behovet for å jobbe innenfor lysbuesonen, spesielt ved svitsjing eller feilsøking, vil øke det totale sikkerhetsnivået for arbeidere.

Myte nr. 3: Alle testledninger og sikringer er like.

Ofte ser teknikere på testledninger og sikringer som hyllevare uten å tenke mye på kvaliteten. Det spiller ingen rolle hvor god kvaliteten på multimeteret er, det er kun så trygt som testledningene det brukes med, og sikringene inni det. Disse komponentene gir kritisk beskyttelse mot overspenning og spenningsspisser som kan forårsake alvorlig personskade.

Velg riktige testledninger.

Den viktigste jobben til testledninger er å koble det digitale multimeteret til utstyret som testes, men de utgjør også en første forsvarslinje mot støt. Testledninger som er dårlig laget, slitte, eller som ikke er klassifisert for jobben som skal gjøres, kan gi unøyaktige avlesninger og kan utgjøre alvorlig støtfare hvis de berører feil ledning. Når du velger testledninger, bør du se etter

  • materialer av høy kvalitet og robust konstruksjon
  • klassifisering for riktig målekategori som spesifisert i EN 61010 og aktuelt spenningsnivå, testledninger og tilbehør klassifisert i samme kategori som, eller høyere enn, multimeteret
  • eksponert metall i overensstemmelse med energipotensialet for en spesifikk måling
  • uttrekkbare prober, probehetter eller prober med kortere spisser for å unngå utilsiktet kortslutning

Velg reservesikringer av høy kvalitet.

Dagens sikkerhetsstandarder krever at digitale multimetre har spesielle høyenergisikringer som er konstruert for å holde energien som genereres av en kortslutning, inne i sikringskapselen. Dette beskytter brukeren mot støt og brannskader. Når det er på tide å skifte sikringer, må du alltid velge høyenergisikringer som er godkjent av multimeterets produsent. Billigere generiske reservesikringer øker risikoen for alvorlig skade.

Myte nr. 4: Den eneste måten å måle på spenningsførende deler på, er med direkte kontakt gjennom testledninger.

Tidligere var det å feste testledningsprober eller krokodilleklemmer direkte til elektriske ledere, den beste metoden for å oppnå nøyaktige resultater. Dette krever imidlertid metall–metall-kontakt, noe som øker risikoen for lysbuer og potensiell skade både på den som måler og på utstyret som måles.

Nylig ble det introdusert en ny teknologi som oppdager og måler spenning på TN-systemer, uten metall–metall-kontakt. Denne teknologien isolerer måleinstrumentet fra spenningskilden som testes. Når de skal måle spenningen, fører bare elektrikere og teknikere en ledning inn i den åpne gaffelen til det håndholdte testinstrumentet. Siden de ikke kommer i kontakt med spenningsførende deler, reduseres risikoen for støt og lysbuer.

Mytene nevnt ovenfor er bare et lite utvalg av sikkerhetsaspektene som må tas i betraktning når du jobber med strømførende utstyr. Den beste måten å sikre at en bedrifts ansatte fullt ut forstår og følger alle relevante bestemmelser for elsikkerhet, er å utvikle og opprettholde en solid sikkerhetskultur basert på behovene til, og forholdene i, den spesifikke bedriften.