Norsk

Guide to digital multimeter safety

Sikkerhet, grunnleggende

Sannheten er at et godt konstruert digitalt multimeter vil prestere bedre under krevende forhold enn en annenrangs modell. Ikke bare vil et instrument på toppnivå kunne takle arbeidsmiljøet ditt, det vil også bidra til å holde deg trygg. Når du har fått multimeteret ditt, er det viktig å fortsette å holde deg trygg i alle omgivelser du jobber i. Kontroller alltid at multimeteret ditt er trygt å bruke.

Fluke 3000 FC generelt vedlikeholdssystem

Hva er elektriske parametre?

Alt utstyr som bruker eller beveger strøm, har et sett med elektriske parametre. Dette er klassifiseringer og koder, for eksempel CAT-klassifiseringer og kapslingsklassekoder (IP), som er i samsvar med standarder bestemt av utpekte fagfolk. Forstår du de elektriske utstyrsparametrene, blir det lettere å vite hvordan du skal teste utstyret med hensyn til ytelse, og hvordan du kan holde utstyret, deg selv og de rundt deg trygge. Noen av de elektriske parametre er impedans, oppstartsstrømstøt, effektfaktor og spenningsfall.

Hva innebærer multimetres CAT-klassifiseringer?

Digitale multimetre har klassifiseringer for forskjellige elektriske parametre, så du må se etter passende CAT-klasser, IP-koder og uavhengige verifikasjonssymboler for å være sikker på at multimeteret du velger, har blitt testet av et uavhengig laboratorium og trygt kan brukes til målingene dine.

Når du skal finne riktig overspenningskategori (CAT II, CAT III eller CAT IV), må du alltid huske å velge et instrument som er klassifisert for den høyeste kategorien du kan komme til å bruke det i, og velge en spenningsklasse som samsvarer med eller overgår de situasjonene. CAT-klassifiserte multimetre er utformet for å minimere eller redusere faren for at det oppstår en lysbue i multimeteret. Klassifiseringene står vanligvis i nærheten av inngangskontaktene.

Hvis du forbereder deg på å måle en fordelingstavle på 480 V, må du bruke et multimeter som minst har 600 V CAT III-klassifisering. Det betyr at 1000 V CAT III eller 600 V CAT IV også kan fungere i denne situasjonen.

målekategoribeskrivelseeksempler
CAT IV

trefase ved e-verkstilkobling, alle utendørs ledere

kun begrenset av transformatoren som mater kretsen

››50 kA kortslutningsstrøm

 • inntakspunktet – der lavspenningen (inntakskablene) er koblet til e-verkets fordelingsnett
 • strømmålere, først og fremst utstyr for overspenningsvern
 • utendørs og inntaksskap, stikkledning til bygning, inntakskabler (mellom måler og tavle)
 • luftledning til frittstående bygning, underjordisk kabel til brønnpumpe
CAT III

trefasedistribusjon, inkludert enfase reklamebelysning

‹ 50 kA kortslutningsstrøm

 • utstyr i faste installasjoner, som bryterutstyr og flerfasemotorer
 • buss og matere i industrianlegg
 • tilførselsledninger og korte forgreningskretser, enheter som forsynes direkte fra fordelingstavler
 • belysningssystemer i store bygninger
 • uttak for apparater, med kort forbindelse til inntaksskap
CAT II

enfasede, kontakttilkoblede laster

‹ 10 kA kortslutningsstrøm

 • apparater, bærbare verktøy, andre husholdningsapparater og lignende laster
 • uttak og lange forgreningskretser
  • uttak mer enn 10 meter fra CAT III-kilden
  • uttak mer enn 20 meter fra CAT IV-kilden

De tosifrede IP-kodene forteller deg i hvilken grad måleren din er støv- og vannbestandig. De beskriver størrelsen på støvpartikler som holdes ute, og til hvilken vanndybde multimeteret ditt kan senkes og fortsatt fungere.

nivå på inntrengningsbeskyttelse mot faste stoffer

nivåobjektstørrelseeffektiv mot
0objektstørrelseingen beskyttelse
1> 50 mmenhver stor overflate på kroppen
2> 12,5 mmfingre eller lignende objekter
3> 2,5 mmverktøy, tykke ledninger
4> 1 mmgranulære objekter; de fleste ledninger, skruer og lignende
5støvbeskyttetikke helt forhindret, men må ikke forstyrre tilfredsstillende drift
6støvtettingen inntrengning av støv, støvsikker

Det andre sifferet i en IP-klassifisering spesifiserer beskyttelsesnivået mot vann.

nivå på beskyttelse mot inntrengning av vann

vannrettbeskyttet motdetaljer
0ikke beskyttet 
1vanndråpervertikale drypp, ingen skadelig virkning
2vanndråper, 15° vinkelvertikalt fallende vann ingen skadelig effekt ved inntil 15° skråstilling
3dusj/regndusj/regn mot kapsling i en vinkel opp til 60°, ingen skadelig effekt
4vannsprutvannsprut fra enhver retning, ingen skadelig effekt
5spylingspyling fra dyse, fra alle kanter, ingen skadelig effekt
6kraftig spylingkraftig spyling fra dyse, fra alle kanter, ingen skadelig effekt
7nedsenking inntil 1 mnedsenking i vann inntil 1 m i 30 minutter – vanntett til 1 m i 30 minutter
8nedsenking utover 1 mkontinuerlig nedsenking

Hos Fluke sikkerhetstester vi produktene våre ved å presse dem til det ytterste. Det er først når testteamet ikke lenger kan få en enhet til å svikte, at den slipper gjennom til produksjon. Målet er å sikre at et Fluke digitalt multimeter gjentatte ganger tåler de mest krevende forholdene i den virkelige verden og holder deg, brukeren, trygg, slik at du kan gå hjem fra jobben hver eneste dag. Vi sørger også for at produktene våre testes uavhengig for å bekrefte påstandene våre.

Uavhengige verifikasjonssymboler

Hvilke sikkerhetsforholdsregler gjelder for multimetre?

Inspiser multimeteret visuelt ditt før du måler med det. Sjekk om multimeteret, testprobene eller tilbehøret har tegn på fysisk skade. Forsikre deg om at alle plugger sitter ordentlig, og se etter eksponert metall eller sprekker i dekselet. Du bør aldri bruke et skadet multimeter eller ødelagte testprober.

Når den visuelle inspeksjonen er utført, må du kontrollere at multimeteret fungerer som det skal. Du må aldri bare anta at det gjør det. Bruk en kjent spenningskilde eller en prøveenhet, for eksempel Fluke PRV240, for å bekrefte at multimeteret fungerer som det skal. Dette er et NFPA70E- (USA) og GS38-krav (Europa).

Arbeid med elektrisitet medfører alltid en risiko. Du må vite hva farene består i, og ta nødvendige forholdsregler før du begynner å måle. Vær oppmerksom på muligheten for spisser som transiente overspenninger og lysbuer eller eksplosjoner.

Resultat av strøm
 1. Anta alltid at alle elkomponenter i en krets er strømførende til du har iverksatt tiltak for å utlade dem. Støt oppstår når menneskekroppen blir en del av en elektrisk krets. Vær klar over posisjoneringen av kroppen når du jobber i områder med elektrisitet.
 2. Forsikre deg om at du bruker riktig personlig verneutstyr (PVU) i alle situasjoner. Dette betyr både på kroppen (dvs. hansker, hodeplagg) og nær kroppen (dvs. isolerte gummimatter). Det er påkrevd når du jobber på, eller i nærheten av, strømførende og eksponerte elektriske kretser på mer enn 50 V.
 3. Arbeid aldri alene når du jobber med, eller i nærheten av, eksponert og strømførende utstyr. Hold deg trygg, og sørg også for at du og partneren din er bevisst på omgivelsene deres. Hvis det er mulig, må du ikke utføre målinger i fuktige omgivelser, og sørg for at du ikke er i en farlig atmosfære (dvs. brennbart støv eller damp).
 4. Til slutt: følg med på det digitale multimeteret ditt for å se om det viser visuelle advarsler. Det kan varsle brukere om uregelmessigheter som utrygge spenninger (30 V eller høyere) ved testprobene.

Relaterte ressurser

Finn riktig multimeter