Norsk

Slik sporer du elektriske kabler i vegger

grunnleggende

Det er ikke vanskelig å finne elektriske ledninger i byggefasen, men i en ferdig bygning er det en annen historie. En godt designet kabelsøker kan være en av de viktigste investeringene for å spare tid og penger.

En mann med rød hjelm bruker en kabelsøker i enden av en lang stang for å finne kabling høyt oppe i en vegg.Slik sørger du for å lykkes ved hjelp av en avansert kabelsøker.

1. Tilkobling

Første trinn er å koble til transmitteren med en testledning eller en strømtang. I de fleste tilfeller får du best resultat med å bruke en testledning.

 • Koble den grønne og røde testledningen til transmitteren.
 • Koble den røde testledningen til den strømførende ledningen på lastsiden av kretsen (uansett om kretsen er spenningssatt eller ikke).
 • Det siste, men viktigste trinnet for å oppnå nøyaktige resultater, er å koble den grønne testledningen til separat jording, avhengig av typen krets ledningen du prøver å finne, er koblet til. Hvis den grønne ledningen ikke er skikkelig jordet, eller hvis den kobles til samme krets som den strømførende ledningen, kan det føre til at signalet kanselleres.
  • Hvis ledningen ikke er forbundet med en jordfeilbryter (GFCI i USA, eller som oftest RCD i andre land):
   • Forbind den grønne testledningen med separat jording, for eksempel et vannrør av metall, en jordet bygningsstruktur av metall, en jordet skrutrekker, eller et jordspyd.
  • For ledninger som er forbundet med et GFCI-uttak:
   • Sørg for at kretsen er spenningssatt.
   • Fjern den beskyttende veggplaten foran stikkontakten.
   • Koble den røde testledningen til skruen på den strømførende ledningen.
   • Forbind den grønne testledningen med separat jording. 
  • Hvis ledningen er forbundet med en GFCI-avbryter:
   • Kontroller at kretsen er spenningsløs for å unngå å utløse avbryteren.
   • Finn den nærmeste forbindelsen til sikringstavlen på en annen gren av samme krets, som er forbundet med samme GFI-avbryter.
   • Koble den grønne testledningen til nøytralledningen i den identifiserte, nærmeste forbindelsen. 
  • For ledninger som er koblet til en RCD:
   • Finn den nærmeste forbindelsen til sikringstavlen på en annen gren av samme krets, som er forbundet med samme RCD som linje- eller faseledningen.
   • Koble den grønne testledningen til nøytralledningen i den identifiserte, nærmeste forbindelsen.

Hvis det ikke er mulig å koble direkte til en bar leder, kan avanserte kabelsøkere også bruke en strømtang på lukkede kretser med lav impedans. Signalet vil imidlertid ikke være like sterkt som ved direkte forbindelse med en ledende ledning. Hvis tangen er plassert lang borte, kan det hende mottakeren ikke registrerer signalet.

En mann med personlig verneutstyr strekker seg opp mot en koblingsboks for å bruke en strømtang på kabling.
Med en avansert kabelsøker kan du benytte en strømtang på lukkede kretser med lav impedans. Signalet er ikke like sterkt som ved en direkte forbindelse med en ledende ledning, så ha mottakeren i nærheten.
 
 • Når du skal koble til en strømtang, kobler du testledningen til transmitteren, deretter lukker du tangen rundt ledningen du ønsker å spore. Det kan være mulig å tvinne den ledende ledningen et par ganger rundt tangen for å øke signalstyrken.
 • Hvis du skal spore signalkabler og spenningsløse ledninger eller laster, kan det også være en mulighet å jorde kretsen midlertidig i begge ender.


2. Konfigurering av transmitteren

Når du har laget de nødvendige forbindelsene, er neste trinn konfigurering av selve transmitteren.

 • Slå på transmitteren. En avansert kabelsøker velger automatisk mellom spenningssatt- eller spenningløsmodus.
 • Et instrument som er utviklet med din sikkerhet som førsteprioritet, har en tydelig indikator som bekrefter om signalet er spenningssatt eller spenningsløst. Det skal også gi en tydelig advarsel eller alarm hvis det registrerer et overspenningssignal, og det betyr at du må koble ut kretsen øyeblikkelig.
 • En avansert kabelsøker lar deg velge mellom ulike signalmoduser.
  • De fleste applikasjoner bruker høy-modus.
  • Bruk lav-modus for bruksområder som krever nøyaktig sporing, for å generere et lavt signal som reduserer forstyrrelser fra ledninger og objekter i nærheten.
  • Bruk sløyfemodus (loop) for å spore spenningsløse ledninger i en lukket krets, for eksempel kortsluttede eller skjermede ledninger, eller når du bruker strømtangen.
 • Vær alltid oppmerksom på jordingsproblemer for å unngå feilaktige resultater.
  • Hvis du kobler transmitteren til to tilstøtende ledninger på samme krets (for eksempel strømførende og nøytral ledning i en Romex-kabel), fører det til signalkansellering: Signalet går i én retning gjennom den første ledningen, og deretter i motsatt retning gjennom den andre.
  • Når du lager forbindelser, må du passe på å koble den grønne testledningen til separat jording (et vannrør av metall, en jordet bygningsstruktur av metall eller et jordspyd) for å unngå unøyaktige signaler på grunn av signalforstyrrelser. 
GIF-blindskjema som viser hvordan et signal går gjennom tilstøtende ledninger og skaper effekten «signalkansellering»
Når du forbinder to tilstøtende ledninger på samme krets, kan det oppstå signalkansellering.
 

3. Sporing med mottakeren

Når transmitteren er korrekt tilkoblet og aktivert, er du klar til å spore kablingen i kretsen. Plasser mottakeren minst én meter fra transmitteren for å minimere signalinterferens.
 • Velg modusen du vil bruke. De fleste mottakere har én skannemodus, én for mer nøyaktig signaldetektering, én for å identifisere sikringer samt en modus for kontaktfri spenningsdetektering (uten transmitter).
 • Før mottakeren langs veggen for å finne det sterkeste signalet, som indikerer at det befinner seg en ledning bak veggen. De fleste mottakere har en egenskap som gjør det enkelt å justere den parallelt med ledningen, som et spor på sensoren.
 • Hvis det påvises et signal, skal dette vises som et sterkt signal på styrkeskalaen. Hvis det ikke påvises noe signal, kan du øke eller redusere sensitiviteten for å skille linje- eller faseledningen fra nøytralledningen.
 • Juster sensitiviteten for å holde signalstyrken på rundt 75 % av styrkeskalaen (eller det som produsenten anbefaler), for å få en tydelig indikasjon når mottakeren finner ledningen. Hvis du justerer til minstenivå og signalet fortsatt er for høyt, bytter du til lav-modus på transmitteren.
 • Fortsett å følge signalet med mottakeren til du når slutten av ledningen eller en forbindelse med annet utstyr, og merk posisjonene underveis. Gjenta sporingen for all kabling du trenger å finne. Ta vare på resultatene for fremtidig referanse og feilsøking.
En mann med rød hjelm står på kne for å bruke en kabelsøker over to stikkontakter på en vegg.
Spor det sterkeste signalet langs veggen til du når slutten av ledningen eller en forbindelse med annet utstyr.


4. Identifisering av sikringer

Du kan identifisere sikringer raskere og enklere ved å bruke mottakeren til å påvise signalet fra transmitteren.

 • Juster sensoren vinkelrett på sikringen.
 • Skann hver automat- eller smeltesikring i mer enn ett sekund gjentatte ganger inntil du er sikker på at du har identifisert et sterkt signal for kun én automat- eller smeltesikring.
 • Ta vare på resultatet og merk sikringene for fremtidig referanse.
En mann med rød hjelm bruker en kabelsøker for å ta målinger inni en sikringsboks.
Kabelsøkermottakeren påviser signalet fra transmitteren for å identifisere sikringer raskt og enkelt.


Fordeler med gode kabelsøkere

Sporing av kabler er både en vitenskap og en kunst. Det finnes så mange ulike kablingsvarianter og så mange variabler at det kan være vanskelig å få gode resultater.

En mann med personlig verneutstyr strekker seg opp mot ledninger i en koblingsboks for å måle med en kabelsøkermottaker.
Med en avansert kabelsøker kan du spore ledninger i vegger, gjennom tak og under gulv.


En godt designet kabelsøker gir deg fordeler – som høyere kategori og spenningsklassifisering, mer justerbare sensitivitetsnivåer og forskjellige utgangsfrekvenser fra transmitteren – som bidrar til å holde deg trygg og å oppnå så nøyaktige resultater som mulig i de fleste situasjoner. Når du mestrer oppsetting og bruk av de avanserte egenskapene, kan det hende kollegene (og kundene) dine begynner å tro du kan se gjennom veggene.

Kabelsøking for ethvert arbeidssted du måtte befinne deg på: boliger, næringsbygg og de røffeste industriområder. Se alle egenskapene som er pakket inn i kabelsøkerne Fluke 2052 Advanced og 2062 Advanced Pro.