Dutch

Elektrisch

Recente verhalen

 • Fluke Pro Tips

  Fluke Pro Tips

  De experts van Fluke gaan naar de kern van uw vragen over onderhoud en metingen aan de hand van tips en trucs - in minder dan een minuut.
 • Wat is stroom?

  Wat is stroom?

  Current is the rate at which electrons flow past a point in a complete electrical circuit.

 • Wat is frequentie?

  Wat is frequentie?

  De AC-frequentie is het aantal cycli per seconden in een wisselstroomsinusgolf (AC-sinusgolf).
 • Fluke 787 vs. 789

  Fluke 787 vs. 789

  See the key differences between the Fluke 787 vs 789 as determined by Fluke engineers. What are the key feature and spec differences? See the comparison here.
 • What is continuity

  Wat is doorgang?

  Doorgang is de aanwezigheid van een volledig stroompad. Een ingeschakelde gesloten schakelaar heeft bijvoorbeeld doorgang.
 • How to measure a 4-20mA loop signal

  Een 4-20mA-lussignaal meten

  De 4-20mA-stroomlus is in vele industriële procesbewakingstoepassingen een veelgebruikte methode voor het overbrengen van sensorinformatie – meestal in systemen die druk, temperatuur, de pH-waarde of andere fysische factoren bewaken. Deze systemen maken gebruik van een 2-draads 4-20mA-stroomlus waarin één enkele kabel met getwiste draden voeding levert aan een transmitter en ook het uitgangssignaal draagt.
 • What is an oscilloscope

  Wat is een oscilloscoop?

  Basisinformatie over wat een oscilloscoop is en hoe de meetinstrumenten worden gebruikt in industriële omgevingen voor preventief onderhoud en storingzoeken.
 • 3561 FC Vibration Sensors

  Top 5 hulpmiddelen voor storingzoeken in elektrische installaties die elk klein team nodig heeft

  Lijst met de 5 belangrijkste industriële instrumenten voor storingzoeken in elektrische installaties voor bedrijven zonder onderhoudsmonteurs en hoofdelektriciens.
 • Electrical safety myth #1

  Vier mythes over elektriciteit die u kunnen verrassen

  Following electrical safety regulations in industrial plants is critical. But myths about electrical safety are rampant. Understand the facts vs myths about working in energized systems.
 • What is true-RMS?

  Wat is True-RMS?

  Dit neemt niet weg dat een true-RMS-meter ruimschoots de voorkeur verdient omdat alleen deze zowel sinusoïdale als niet-sinusoïdale AC-golfvormen kan meten.
 • Electrician preparing for work

  7 essentiële instrumenten voor elektriciens

  We hebben onlangs elektriciens gevraagd naar hun top 5 van essentiële instrumenten. Er waren een paar gelijke scores, dus hier is hun top 7.
 • Wat is de wet van Ohm?

  Wat is de wet van Ohm?

  De wet van Ohm is een formule die wordt gebruikt om de relatie te berekenen tussen elektrische spanning, elektrische stroom en weerstand in een stroomkring.
 • What is voltage

  Wat is spanning?

  Spanning is de druk die de voedingsbron van een stroomkring uitoefent om geladen elektronen (stroom) door een geleidende lus te duwen, waardoor deze bijvoorbeeld een lamp kunnen laten branden.
 • What is a diode

  Wat is een diode?

  Een diode is een halfgeleideronderdeel dat een soort eenrichtingsschakelaar voor stroom vormt.
 • DMM What Is Resistance

  Wat is weerstand?

  Weerstand is de mate van tegenstand die stroom ondervindt in een stroomkring.
 • How to measure capacitance

  Wat is capaciteit?

  Capaciteit is het vermogen van een component of stroomkring om energie te verzamelen en op te slaan in de vorm van een elektrische lading.
 • What is duty cycle

  Wat is de duty cycle?

  De duty cycle is de verhouding tussen de duur die een belasting of circuit AAN is ten opzichte van de duur gedurende welk de belasting of het circuit UIT is.
 • What is a digital multimeter

  Wat is een digitale multimeter?

  Een digitale multimeter (DMM) is een meetinstrument waarmee u twee of meer elektrische waarden kunt meten, in de eerste plaats spanning (volt), stroom (ampère) en weerstand (ohm).
 • Worker locking equipment as a safety procedure

  Tien domme dingen die slimme mensen doen

  Iedereen die zijn geld verdient met het werken met elektriciteit, krijgt al gauw een gezond respect voor alles wat ook maar in de verte onder spanning zou kunnen staan. Toch kunnen tijdsdruk en stress vanwege de kritieke aard van de apparatuur zelfs bij de meest ervaren elektricien tot onvoorzichtigheid en onkarakteristieke fouten leiden.