Dutch

Trillingsbewaking

Instrumenten, sensoren en software voor conditiebewaking van Fluke Connect.

Trillingsbewaking

Hoewel alle machinerie trilt, is het bewaken van overmatige trilling in roterende apparatuur van essentieel belang voor het vroeg identificeren van problemen met apparaten. Door trillingsmetingen vast te leggen en te onderzoeken kunnen teams vroegtijdig bepalen of er nadere inspectie nodig is naar onbalans, loszitten, verkeerde uitlijning of slijtage van lagers in motoren voordat er daadwerkelijk een storing optreedt.

Het meeste uit trillingsbewaking halen

Versterk met trillingsbewaking uw onderhouds- en betrouwbaarheidsprogramma door:

Detectie van veelvoorkomende problemen met behulp van trilling

Trilling kan onderdelen vroegtijdig doen verslijten, de levensduur van apparatuur verkorten, lawaai veroorzaken en leiden tot problemen met veiligheid. Onbalans of verkeerde uitlijning van roterende apparaten kan zorgen voor het barsten of defect raken van aandrijfassen of andere onderdelen.


De mate van trilling visualiseren

Trillingsbewaking creert een trend van trillingniveaus over 3 assen. De maximale trillingsniveaus kunt u zelf bepalen of u kunt de Fluke Overall Vibration Severity- (FOVS-) schaal gebruiken. Wanneer apparaten afwijken van vooraf ingestelde niveaus, stuurt de Fluke Connect-software een alarm dat aangeeft dat drempelwaarden zijn overschreden.


De toestand van apparaten te volgen met temperatuur en trillingsniveau

De Fluke trillingssensoren leggen ook de oppervlakte temperatuur vast, samen met de trillingsgegevens. Wijzigingen van deze oppervlaktetemperatuur in verhouding tot de omgevingstemperatuur, in combinatie met de trillingsgegevens zijn een goede indicator van een op handen zijnde storing.


Gerelateerde producten

Profiteer van sensoren die op afstand de conditie bewaken

Bij conditiebewaking wordt normaliter gewerkt met externe, draadloze sensortechnologieën, waaronder: