Dutch

Tien domme dingen die slimme mensen doen

Veiligheid, Elektrisch
Worker locking equipment as a safety procedure

Iedereen die zijn geld verdient met het werken met elektriciteit, krijgt al gauw een gezond respect voor alles wat ook maar in de verte onder spanning zou kunnen staan. Toch kunnen tijdsdruk en stress vanwege de kritieke aard van de apparatuur zelfs bij de meest ervaren elektricien tot onvoorzichtigheid en onkarakteristieke fouten leiden. Onderstaande lijst biedt een snel overzicht van wat u niet moet doen bij het meten van elektriciteit.

  1. De originele zekering door een goedkopere vervangen. Als uw digitale multimeter aan de huidige veiligheidsnormen voldoet, is die zekering een speciale met zand gevulde smeltveiligheid die doorbrandt voordat een overbelasting uw hand kan bereiken. Als u de zekering van uw DMM verwisselt, moet u deze altijd door een voor het instrument goedgekeurde zekering vervangen.
  2. Een stukje draad of metaal gebruiken om de complete zekering te overbruggen. Dit mag dan wel een snelle oplossing lijken voor wanneer u onverhoopt geen reservezekering bij u mocht hebben, maar die zekering is wel het enige dat u scheidt van de spanningspiek die uw kant opkomt.
  3. Het verkeerde instrument voor het specifieke karwei gebruiken. Het is belangrijk dat uw DMM geschikt is voor het werk dat u gaat uitvoeren. Zorg er steeds voor dat uw meetinstrument de juiste veiligheidsspecificatie heeft voor het werk dat u uitvoert, zelfs als dit betekent dat u de hele dag door van DMM moet wisselen.
  4. De goedkoopste DMM kiezen. U kunt later altijd nog op een duurder model overstappen, nietwaar? Misschien ook niet, als u het slachtoffer wordt van een ongeluk. Dit omdat het goedkope meetinstrument niet over de veiligheidsvoorzieningen beschikte die werden aangegeven. Kijk altijd naar verklaringen van onafhankelijke testlaboratoria.
  5. Uw veiligheidsbril in uw borstzak laten zitten. Pak die bril. Zet hem op. Het is echt belangrijk. Hetzelfde geldt voor isolerende handschoenen en vlamwerende kleding.
  6. Aan een spanningvoerende stroomkring werken. Maak de stroomkring indien enigszins mogelijk spanningsloos. Als u toch aan een spanningvoerende stroomkring moet werken, gebruik dan goed isolerende instrumenten, draag een veiligheidsbril of een gelaatsbeschermer; en isolerende handschoenen, doe horloges en sieraden af, ga op een isolatiemat staan en draag vlamwerende kleding in plaats van gewone werkkleding.
  7. Niet zorgen voor deugdelijke beveiligingen en teksten tegen het opnieuw inschakelen van de installatie.
  8. Bij het meten beide handen gebruiken. Doe dit niet! Gebruik bij het werken aan spanningvoerende stroomkringen de volgende truc: Houd één hand in uw broekzak. Dat vermindert het risico van een gesloten circuit via uw borstkas en uw hart. Hang het meetinstrument indien mogelijk op, of zet het ergens neer. Raak het instrument zo min mogelijk met uw handen aan, zodat u zo min mogelijk aan de effecten van transiënten blootstaat.
  9. Uw meetsnoeren verwaarlozen. Meetsnoeren zijn belangrijk voor de veiligheid van de DMM. Zorg ervoor dat ook uw meetsnoeren de juiste veiligheidsspecificatie hebben voor het werk dat u uitvoert. Gebruik liefst meetsnoeren met dubbele isolatie, geïsoleerde ingangsconnectoren, vingerbescherming en antislip-oppervlak.
  10. Uw oude meetinstrument altijd blijven gebruiken. De huidige meetinstrumenten hebben veiligheidsvoorzieningen waarvan enkele jaren geleden nog niemand had gehoord; voorzieningen die een modernisering van uw uitrusting waard zijn en die heel wat goedkoper zijn dan een bezoek aan de eerste hulp.
Chat met onzeFluke-assistent
Chat wissen