Dutch

Wat is een digitale multimeter?

11 Nov 2020 | Elektrisch
Wat is een digitale multimeter?
Een digitale multimeter (DMM) is een meetinstrument waarmee u twee of meer elektrische waarden kunt meten, in de eerste plaats spanning (volt), stroom (ampère) en weerstand (ohm). 

Een digitale multimeter (DMM) is een meetinstrument waarmee u twee of meer elektrische waarden kunt meten – met name spanning (volt), stroom (ampère) en weerstand (ohm). Het is een standaard diagnosehulpmiddel voor technici op het gebied van elektrotechniek en elektronica.

De analoge meters met een naald werden lang geleden vervangen door digitale multimeters, die het mogelijk maakten om te meten met een grotere nauwkeurigheid en betrouwbaarheid en een hogere impedantie. Fluke kwam in 1977 met zijn eerste digitale multimeter.

Digitale multimeters bieden de testfuncties van verschillende losse meters in één instrument: een voltmeter (voor het meten van spanning), een ampèremeter (stroom) en een ohmmeter (weerstand). Vaak beschikken ze ook over een aantal aanvullende speciale functies of geavanceerde opties. Technici met specifieke behoeften kunnen zo een model kiezen dat bedoeld is voor bepaalde taken.

De voorzijde van een digitale multimeter heeft gewoonlijk vier componenten:

  • Display: voor het aflezen van meetwaarden.
  • Toetsen: voor het selecteren van de verschillende functies; de opties verschillen per model.
  • Draaiknop/draaischakelaar: voor het selecteren van primaire meetwaarden (volt, ampère, ohm).
  • Ingangen: voor het aansluiten van meetsnoeren.
Wat is een digitale multimeter?

Meetsnoeren zijn flexibele, geïsoleerde draden (rood voor positief, zwart voor negatief) die op de DMM worden aangesloten. Deze snoeren dienen als geleider van het door te meten voorwerp naar de multimeter. De meetpennen aan elk snoer worden gebruikt om stroomkringen door te meten.

De resolutie van een digitale multimeter (de meetnauwkeurigheid) wordt aangegeven met de termen counts en digits. Als een technicus de resolutie van een multimeter kent, kan deze bepalen of er een geringe verandering in een gemeten signaal kan worden vastgesteld.

Voorbeeld: als een multimeter een resolutie van 1 mV in het bereik van 4 V heeft, kan er tijdens het meten van een signaal van 1 V een verandering van 1 mV (1/1000 van één volt) worden vastgesteld.

Digitale multimeters worden gewoonlijk ingedeeld op basis van het aantal counts (max. 20.000) dat ze kunnen weergeven.

Globaal behoren DMM's tot één van de volgende vijf categorieën:

  • Universeel (ook wel bekend als testers)
  • Standaard
  • Geavanceerd
  • Compact
  • Wireless

Het productassortiment van Fluke wordt in detail geëvalueerd in dit Productoverzicht digitale multimeters.

Veiligheid

Elke toepassing met een digitale multimeter brengt bepaalde veiligheidsrisico's met zich mee waarmee rekening moet worden gehouden bij het uitvoeren van elektrische metingen. Alvorens aan de slag te gaan met elektrische test- en meetinstrumenten, moet de gebruiker altijd eerst de gebruikershandleiding lezen met betrekking tot de juiste bedieningsprocedures, veiligheidsmaatregelen en beperkingen.

Kom meer te weten over de basisprincipes van digitale multimeters.