Dutch

Wat is stroom?

Elektrisch
Wat is stroom?

Stroom is de snelheid waarmee elektronen langs een punt stromen in een complete elektrische stroomkring. Simpel gezegd: stroom = doorstroming.

Een ampère of amp is de internationale eenheid die wordt gebruikt voor het meten van stroom. Het drukt het aantal elektronen uit (ook wel 'elektrische lading' genoemd) dat gedurende een bepaalde tijd langs een punt in een circuit stroomt.

Een stroom van 1 ampère betekent dat 1 coulomb elektronen — dat wil zeggen 6,24 triljoen (6,24 x 1018) elektronen — in 1 seconde langs één punt in een circuit stromen. De berekening is vergelijkbaar met de meting van waterstroom: hoeveel liter water loopt er langs één punt in een pijp in één minuut (liter per minuut, of l/m).

Wat is stroom?

Voor ampères gebruikte symbolen:

A = ampères, voor een grote hoeveelheid stroom (1,000).
mA = milliampères, één duizendste van een amp (0,001).
µA = microampères, één miljoenste van een amp (0,000001).

In formules zoals de wet van Ohm wordt stroom ook weergegeven door een I (van intensiteit).

Ampères zijn vernoemd naar de Franse wiskundige/natuurkundige André-Marie Ampère (1775-1836), die het volgende aantoonde:

  • Er wordt een magnetisch veld gegenereerd rond een geleider als er stroom doorheen loopt.
  • De sterkte van dat veld staat in directe verhouding tot de hoeveelheid stroom die er doorheen loopt.

Elektronen stromen door een geleider (normaal gesproken een metalen draad, meestal koper) wanneer aan twee voorwaarden voor een elektrisch circuit wordt voldaan:

  1. Het circuit bevat een energiebron (bijv. een batterij) die spanning produceert. Zonder spanning bewegen elektronen in een willekeurige richting en redelijk gelijkmatig in een draad en er kan geen stroom lopen. Spanning creëert de druk die de elektronen in één richting stuurt.
  2. Het circuit vormt een gesloten, geleidende lus waar de elektronen doorheen kunnen stromen en energie leveren aan ieder apparaat (een belasting) dat op het circuit is aangesloten. Een circuit is gesloten (compleet circuit) wanneer een schakelaar op AAN staat, dus gesloten is (zie het diagram boven aan deze pagina).

Stroom kan, net als spanning, gelijkgericht of wisselend zijn.

Gelijkstroom (DC-stroom):

  • Het wordt weergegeven door het symbool Symbool voor gelijkstroom 1 of Symbool voor gelijkstroom 2 op een digitale multimeter.
  • Stroomt in één richting.
  • Meest voorkomende energiebron: batterijen of DC-generator.

Wisselstroom (AC-stroom):

  • Het wordt weergegeven door het symbool Symbool voor wisselstroom 1 of Symbool voor wisselstroom 2 op een digitale multimeter.
  • Stroomt in een sinusgolfpatroon (zie hieronder) en wisselt met regelmatige intervallen van richting.
  • Meest voorkomende energiebron: elektrische contactdozen gevoed door een elektriciteitsbedrijf.
Wat is stroom?
Boven: Wisselstroom in de vorm van een sinusgolf.

De meeste digitale multimeters kunnen DC- of AC-stroom van niet meer dan 10 ampère meten. Een hogere stroom moet omlaag worden geschaald met een stroomtang, die stroom in een circuit meet (van 0,01 A of minder tot 1000 A) door de kracht van het magnetische veld om een geleider te meten. Hierdoor kan worden gemeten zonder het circuit te onderbreken.

Iedere component (lamp, motor, verwarmingselement) die elektrische energie omzet in een andere vorm van energie (licht, draaiing, warmte) gebruikt stroom.

Wanneer meer belastingen worden toegevoegd aan een circuit, moet het circuit meer stroom leveren. De waarden van de geleiders, zekeringen en de componenten zelf bepalen hoeveel stroom er door het circuit stroomt.

Ampèremetingen worden normaal gesproken uitgevoerd om de mate van belasting van het circuit of de toestand van de belasting te bepalen. Het meten van stroomsterkte is een standaard onderdeel van het storingzoeken.

Stroom loopt alleen door een circuit wanneer spanning de noodzakelijke druk uitoefent zodat de elektronen bewegen. Verschillende spanningsbronnen produceren verschillende hoeveelheden stroom. Standaard batterijen (AAA, AA, C en D) produceren 1,5 volt elk, grotere batterijen kunnen grotere hoeveelheden stroom leveren.

Aanbevolen hulpmiddelen:

Referentie: Digital Multimeter Principles door Glen A. Mazur, American Technical Publishers.