Dutch

Kalibratieservice

CalNet®: de Europese specialist op het gebied van kalibratie

Naast de eigen kalibratielaboratoria in het Verenigd Koninkrijk, Nederland en Duitsland, beschikt Fluke over geautoriseerde servicepartners in de meeste andere Europese landen. Deze kalibratielaboratoria werken samen in één groot kalibratienetwerk: CalNet.

Via CalNet kunt u de kalibratiecertificaten verkrijgen die nodig zijn om te voldoen aan de norm ISO 9000. CalNet waarborgt zowel traceerbaarheid als toegang tot de beste kalibratievoorzieningen die het netwerk biedt. Doordat binnen het netwerk sprake is van continue informatie-uitwisseling en vergelijking van de toegepaste normen, neemt de traceerbaarheid toe, terwijl de meetonnauwkeurigheid en -onzekerheid verder afnemen.

CalNet kan u helpen te voldoen aan de eisen voor kalibratie van zowel Fluke-instrumenten als producten van andere fabrikanten. Dit netwerk biedt u een aantal belangrijke voordelen:

  • Controle van eenvoudige meetinstrumenten. De CalNet-sticker die na kalibratie wordt aangebracht, waarborgt dat uw instrument conform de specificaties werkt.
  • Elk van de laboratoria is onderdeel van een actief netwerk, waarbinnen informatie en kennis worden uitgewisseld en dezelfde kwaliteitsnormen worden gehanteerd.

De eisen voor kalibratie staan in direct verband tot de specifieke taken waarvoor uw instrumenten worden ingezet. CalNet biedt u de volgende op uw specifieke behoefte afgestemde services:

  • Perform verification check for simple test equipment. The CalNet sticker placed on your instrument after testing guarantee that it operates as specified.
  • CalNet-certificaat, inclusief kalibratierapport. Voor instrumenten waarbij exacte kalibratiegegevens zijn vereist.
  • Nationaal kalibratiecertificaat. Voor instrumenten waarbij directe traceerbaarheid naar het nationale normalisatie-instituut is vereist.
  • CalNet biedt een compleet programma voor het voorraad- en onderhoudsbeheer van uw geïnstalleerde test- en meetinstrumenten, inclusief apparatuur van andere fabrikanten: één adres voor onderhoud en service van al uw instrumenten.

Omdat Fluke de kalibraties op verschillende manieren kan uitvoeren, kunt u kiezen voor de kalibratie die qua kosten het beste aansluit op uw kwaliteitssysteem. De kalibraties zijn onderverdeeld in vier niveaus. Voor elk niveau gelden specifieke procedures, die hieronder worden beschreven.