Dutch

Wat is True-RMS?

25 Sep 2020 | Elektrisch

Een True-RMS-instrument (RMS = root mean square, kwadratisch gemiddelde) is een van de drie instrumenten waarmee wisselstroom (AC) of wisselspanning kan worden gemeten:

  1. Digitale True-RMS-multimeter (of stroomtang)
  2. Digitale multimeter (of stroomtang) voor meting van de gemiddelde waarde
  3. Oscilloscoop

Alleen de eerste twee worden veel gebruikt. Beide kunnen standaard sinusvormige golfvormen (zuiver AC) nauwkeurig meten.

Meestal heeft een True-RMS-meter de voorkeur, aangezien alleen deze zowel sinusvormige als niet-sinusvormige AC-golfvormen nauwkeurig kan meten. Zie de illustraties boven aan de pagina.

  • Sinusvormige (sinus)-golven: zuivere golfvormen, zonder vervormingen, met symmetrische overgangen tussen pieken en dalen.
  • Niet-sinusvormige golven: golfvormen met een vervormd, onregelmatig patroon – pieken, pulstreinen, vierkanten, driehoeken, zaagtanden en andere rafelige of hoekige golfvormen.

Zoals al eerder werd aangegeven, staat RMS voor root mean square, Engels voor 'kwadratisch gemiddelde'. De formule hiervoor kan lastig te begrijpen zijn, maar in wezen wordt met RMS de equivalente gelijkstroomwaarde (DC) berekend van een AC-golfvorm. In meer technische termen: het bepaalt de 'effectieve' of DC-verwarmingswaarde van elke willekeurige AC-golfvorm.

Een meter voor gemiddelde waarden maakt gebruik van wiskundige formules om het gemiddelde te bepalen voor een nauwkeurige meting van zuivere sinusgolven. Het kan niet-sinusvormige golven meten, maar dan is de nauwkeurigheid niet zeker.

Een meer geavanceerde True-RMS-meter kan zowel zuivere golven als meer complexe niet-sinusvormige golven nauwkeurig meten. Golfvormen kunnen worden vervormd door niet-lineaire belastingen, zoals frequentiegeregelde aandrijvingen of computers. Als geprobeerd wordt vervormde golven te meten met een meter voor gemiddelde waarden, kunnen de berekeningen van de meter tot 40% te laag of 10% te hoog uitvallen.

Wat is True-RMS?

True-RMS-meters zijn steeds meer nodig geworden, omdat de mogelijkheid van niet-sinusvormige golven in stroomkringen de afgelopen jaren sterk is toegenomen. Enkele voorbeelden:

  • Frequentiegeregelde motoraandrijvingen
  • Elektronische ballasten
  • Computers
  • HVAC
  • Omgevingen met halfgeleiders

In deze omgevingen is stroom aanwezig in korte pulsen in plaats van in de vloeiende sinusgolven die worden afgenomen door een standaard inductiemotor. De golfvorm van de stroom kan een groot effect hebben op de uitlezing van stroomtangen.

Bovendien is een True-RMS-meter de beste optie voor het uitvoeren van metingen aan netvoedingsleidingen waarvan de AC-karakteristieken niet bekend zijn.

Referentie: Digital Multimeter Principles door Glen A. Mazur, American Technical Publishers.