Dutch

Productterugneem- en recycleprogramma

Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA)

Verplichting van de producent

De bepalingen van de Richtlijn 2012/19/EU (AEEA Richtlijn) zijn in Nederland geïmplementeerd middels de Regeling inzake afgedankte elektrische en elektronische apparatuur.

Volgens de Nederlandse Regeling inzake afgedankte elektrische en elektronische apparatuur zijn producenten, distributeurs en importeurs van elektrische en elektronische apparatuur (EEA) verplicht tot registratie bij het nationale AEEA-register en moeten zij ofwel deelnemen aan een AEEA-nalevingssysteem, ofwel individueel aan hun verplichtingen voldoen. Het nalevingssysteem draagt zorg voor de terugname en recyclage van AEEA van consumenten (B2C) en professionele (B2B) gebruikers evenals voor de rapportageverplichtingen ten aanzien van de autoriteiten.

Daarom is Fluke Nederland B.V. lid van de "Stichting OPEN", een AEEA-nalevingssysteem. Kijk voor meer informatie op https://www.stichtingopennederland.nl/.

Fluke Nederland B.V. brengt niet-huishoudelijke (B2B - voor professionele toepassingen) EEA op de Nederlandse markt. Daarom is Fluke Nederland B.V. geregistreerd in het nationale producentenregister voor AEEA voor professioneel gebruik. In Nederland bestaat er geen officieel registratienummer voor EEA-producenten.

Informatie voor terugname en recyclage

Elektrische en elektronische apparatuur moet over het algemeen gemarkeerd worden met een doorgekruiste afvalcontainer. Dit toont de eindgebruiker dat het artikel afzonderlijk van andere soorten afval ingezameld moet worden, om milieuvriendelijke verwerking en recyclage te garanderen. De inzameling en verwerking is gratis voor de eindgebruiker.

Apparatuur voor professioneel gebruik (B2B)

AEEA voor professioneel gebruik kan niet naar gemeentelijke containerparken gebracht worden. De Stichting RTA biedt daarom de mogelijkheid voor gratis inzameling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur via het inzamelingssysteem SIMPEL WEG. Als u gebruik wilt maken van de gratis inzamelingsmogelijkheden via RTA, kunt u inloggen via Mijn RTA module en de apparatuur klaarmaken voor inzameling. Kleine aantallen kunnen gratis via PostNL verstuurd worden naar een speciaal antwoordnummer van de Stichting RTA.

Let op: Voordat u afgedankte apparatuur weggooit, dient u

  • Batterijen te verwijderen (indien mogelijk). ((Kijk hieronder voor informatie over de recyclage van Batterijen))
  • Eventuele gegevens te wissen (indien van toepassing).