Dutch

Productterugneem- en recycleprogramma

Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA)

Verplichting van de producent

De bepalingen van de Richtlijn 2012/19/EU (AEEA Richtlijn) zijn in Nederland geïmplementeerd middels de Regeling inzake afgedankte elektrische en elektronische apparatuur..

Volgens de Nederlandse Regeling inzake afgedankte elektrische en elektronische apparatuur zijn producenten, distributeurs en importeurs van elektrische en elektronische apparatuur (EEA) verplicht tot registratie bij het nationale AEEA-register en moeten zij ofwel deelnemen aan een AEEA-nalevingssysteem, ofwel individueel aan hun verplichtingen voldoen. Het nalevingssysteem draagt zorg voor de terugname en recyclage van AEEA van consumenten (B2C) en professionele (B2B) gebruikers evenals voor de rapportageverplichtingen ten aanzien van de autoriteiten.

Daarom is Fluke Nederland B.V. lid van de "Stichting OPEN", een AEEA-nalevingssysteem. Kijk voor meer informatie op https://www.stichtingopennederland.nl/.

Fluke Nederland B.V. brengt niet-huishoudelijke (B2B - voor professionele toepassingen) EEA op de Nederlandse markt. Daarom is Fluke Nederland B.V. geregistreerd in het nationale producentenregister voor AEEA voor professioneel gebruik. In Nederland bestaat er geen officieel registratienummer voor EEA-producenten.

Informatie voor terugname en recyclage

Elektrische en elektronische apparatuur moet over het algemeen gemarkeerd worden met een doorgekruiste afvalcontainer. Dit toont de eindgebruiker dat het artikel afzonderlijk van andere soorten afval ingezameld moet worden, om milieuvriendelijke verwerking en recyclage te garanderen. De inzameling en verwerking is gratis voor de eindgebruiker.

Apparatuur voor professioneel gebruik (B2B)

AEEA voor professioneel gebruik kan niet naar gemeentelijke containerparken gebracht worden. De Stichting RTA biedt daarom de mogelijkheid voor gratis inzameling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur via het inzamelingssysteem SIMPEL WEG. Als u gebruik wilt maken van de gratis inzamelingsmogelijkheden via RTA, kunt u inloggen via Mijn RTA module en de apparatuur klaarmaken voor inzameling. Kleine aantallen kunnen gratis via PostNL verstuurd worden naar een speciaal antwoordnummer van de Stichting RTA.

Let op: Voordat u afgedankte apparatuur weggooit, dient u

  • Batterijen te verwijderen (indien mogelijk). (Kijk hieronder voor informatie over de recyclage van Batterijen)
  • Eventuele gegevens te wissen (indien van toepassing).

Batterijen

Verplichtingen van de producent

In Nederland betreft dit de Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 2 juli 2015, nr. IENM/BSK-2015/100064, houdende wijziging van de Regeling van 2008 inzake beheer van batterijen en accu's (op de markt brengen) en de Regeling inzake afgedankte elektrische en elektronische apparatuur.

In overeenstemming met de hierboven genoemde wetgeving moeten producenten, distributeurs en importeurs van batterijen en accu's zich verplicht registreren als producent van batterijen en zorg dragen voor de terugname en recyclage van afgedankte draagbare batterijen. In Nederland bestaat geen officieel register voor producenten van accu's en batterijen.

Daarom doet Fluke Nederland B.V. mee aan het nalevingssysteem voor batterijproducenten, "Stichting Batterijen (STIBAT)". Kijk voor meer informatie op https://www.stibat.nl.

Het nalevingssysteem neemt de juridische verplichtingen van een producent op zich en zorgt voor de verzending van gegevens aan de autoriteiten. Verder organiseert het nalevingssysteem de inzameling van batterijen en accu's en garandeert het de recyclage ervan in een goedgekeurde verwerkingsinstallatie. Voor de financiering van de inzameling en recyclage moeten producenten nalevingsheffingen betalen die berekend worden op basis van het aantal op de markt gebrachte batterijen.

Informatie voor terugname en recyclage

Sommige producten van Fluke bevatten draagbare batterijen. Omdat de batterijen niet met het andere afval afgevoerd mogen worden, worden deze gemarkeerd met een doorgekruiste vuilnisbak. Draagbare batterijen kunnen over het algemeen gratis naar gemeentelijke containerparken of inzamelpunten voor batterijen gebracht worden. Kijk voor meer informatie op https://www.legebatterijen.nl/inleveren/waar-inleveren/.


Chat met onzeFluke-assistent
Chat wissen