Dutch

Fluke geïsoleerd gereedschap

Veilig. Robuust. Fluke. 1000 Volt geïsoleerd gereedschap, levenslange garantie.

Bij werkzaamheden met elektriciteit is veiligheid uiterst belangrijk. Volg de juiste procedures. Draag de juiste kleding. Gebruik oog- en gehoorbescherming. En zorg ervoor dat u het juiste gereedschap gebruikt. Geïsoleerd handgereedschap van hoge kwaliteit.

Het meeste handgereedschap heeft rubber of plastic op de grepen. Dat betekent niet dat u wordt beschermd tegen elektrische schokken en het voorkomt geen boogstoringen vanwege kortsluiting. Dat is wat geïsoleerd gereedschap anders maakt.

Fluke geïsoleerd handgereedschap:

  • Heeft de meest comfortabele, ergonomische vormgeving mogelijk
  • Is ontwikkeld en geproduceerd in hypermoderne Duitse fabrieken in Duitsland volgens de traditionele Fluke kwaliteitsnormen
  • Voldoet aan de wereldwijde veiligheidsnormen
  • Is cecertificeerd voor 1000 V AC, 1500 V DC
  • Wordt gedekt door een beperkte levenslange garantie

Levenslange garantie voor geïsoleerd handgereedschap

Elk Fluke geïsoleerd handgereedschap zal gedurende de levensduur van het product vrij zijn van materiaal- en fabricagefouten. Zoals hierin gebruikt, wordt ‘levensduur’ gedefinieerd als zeven jaar nadat Fluke het product uit productie heeft genomen, maar de garantieperiode bestrijkt ten minste vijftien jaar na de datum van aankoop. Deze garantie geldt niet voor schade als gevolg van onachtzaamheid, verkeerd gebruik, vervuiling, wijziging, ongelukken of abnormale bedrijfsomstandigheden of behandeling, of normale slijtage van mechanische componenten. Deze garantie geldt uitsluitend voor de oorspronkelijke koper en is niet overdraagbaar.

Om het originele eigenaarschap en de datum van aankoop te kunnen bewijzen, kunt u de bij dit product bijgevoegde registratiekaart invullen en retourneren, of uw product registeren op http://www.fluke.com/registration. Fluke zal, naar eigen goeddunken, een defect product dat is gekocht bij een door Fluke erkend verkooppunt, tegen de toepasselijke internationale prijs, gratis repareren of vervangen of de aankoopprijs ervan terugbetalen. Fluke behoudt zich het recht voor de koper de invoerkosten voor de reparatie-/vervangingsonderdelen in rekening te brengen als het product in een ander land dan het land van aankoop ter reparatie wordt aangeboden.

Als het product defect is, neemt u contact op met de geautoriseerde verkoper waar u het gereedschap heeft gekocht voor onmiddellijke vervanging of vraagt u bij het dichtstbijzijnde door Fluke erkende servicecentrum om een retourautorisatienummer en stuurt u het product vervolgens samen met een beschrijving van het probleem, frankering en met de verzekering vooruitbetaald (FOB-bestemming) naar dat centrum. Fluke aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele transportschade. Fluke zal de vervoerskosten voor het retourneren van het onder de garantie gerepareerde product of vervangende product betalen. Alvorens reparaties uit te voeren die niet onder de garantie vallen, zal Fluke een prijsopgave opstellen en om uw toestemming vragen. De reparatie- en retourkosten worden vervolgens in rekening gebracht.

DEZE GARANTIE IS UW ENIGE VERHAAL. ER WORDEN GEEN ANDERE UITDRUKKELIJKE OF STILZWIJGENDE GARANTIES, ZOALS GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, VERSTREKT. FLUKE IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR BIJZONDERE SCHADE, INDIRECTE SCHADE, INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE, MET INBEGRIP VAN VERLIES VAN GEGEVENS, VOORTVLOEIEND UIT WELKE OORZAAK OF THEORIE OOK. ERKENDE WEDERVERKOPERS ZIJN NIET GEMACHTIGD OM ENIGE ANDERE GARANTIE NAMENS FLUKE TE VERSTREKKEN. Aangezien in bepaalde staten of landen de uitsluiting of beperking van een stilzwijgende garantie of van incidentele schade of gevolgschade niet is toegestaan, is het mogelijk dat de beperking van aansprakelijkheid niet op u van toepassing is. Wanneer een van de voorwaarden van deze garantie door een bevoegde rechtbank of een andere bevoegde instantie ongeldig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, heeft dit geen consequenties voor de geldigheid of afdwingbaarheid van enige andere voorwaarde van deze garantie.

Chat met onzeFluke-assistent
Chat wissen